2019 m. gruodžio 11 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos 2017-11-14 posėdis
Posėdžio data 2017-11-14 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-31 ,,DĖL 2017 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 4897_TSP_341 4898_TSP_341_priedas 4899_TSP_341_aiskinamasis Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Priimtas
2 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-30 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017–2019 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 4919_Tarybos sprendimo projektas dėl SVP 2017-2019 m pakeitimo 4920_01 programa (patikslinta) 4921_01 programos aprašymas 4922_06 programa (tikslinta) 4923_10 programa (tikslinta) 4924_10 programos aprašymas 4925_12 programa (patikslinta) 4926_14 programa (patikslinta) 4927_16 programa (tikslinta) 4928_Aiškinamasis raštas (SVP tikslinimas) Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Smirnovienė
Priimtas
3 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2018 METAMS (Nr. TSP-338) aiskinam.-rastas_zemes-mo...
sprendimo-_zemes-mokestis...
zemes-mokescio_lyginamasi...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Priimtas
4 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PIRKIMO 4915_TSP_343_nuasmenintas 4916_TSP_343_aiskinamasis_nuasmenintas 4917_TSP_343_II_variantas_nuasmenintas 4918_TSP_343_aiskinamasis_II_variantas_nuasmenintas Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Vaidotas Smirnovas
Priimtas
5 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SPALIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-269 „DĖL SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-335) aiskinamasis-del-nuomojam...
tarybos-sprendimas-del-nu...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
6 DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ MENO MOKYKLOS, ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ SPORTO MOKYKLOS, ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ L. IVINSKIO GIMNAZIJOS, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAMS RENGTI VIEŠĄJĮ NUOMOS KONKURSĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOMS PATALPOMS (Nr. TSP-334) sprendimas-del-igaliojimu...
aiskinamasis-del-igalioji...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
7 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. TSP-326) sprendimo-aiskinamasis-ra...
sprendimolnkcprojektas.do...
sprendimolnkc1-priedas.do...
sprendimolnkc2-priedas.do...
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS METŲ KULTŪROS DARBUOTOJO PREMIJOS, FINANSUOJAMOS IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, ĮSTEIGIMO IR PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 4900_TSP_331 4901_TSP_331_aiskinamasis 4902_TSP_331_AVP Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-332) sprendimas_ektac-pasl..do...
sprend.-priedas-ektac-pas...
aisk.-r.-ektac-pasl..docx
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-263 „DĖL KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, ĮSTEIGIMO IR PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 4903_TSP_339 4904_TSP_339_1_lyginamasis 4905_TSP_339_2_lyginamasis 4906_TSP_339_3_lyginamasis 4907_TSP_339_4_lyginamasis 4908_TSP_339_5_lyginamasis 4909_TSP_339_6_lyginamasis 4910_TSP_339_7_lyginamasis 4911_TSP_339_8_lyginamasis 4912_TSP_339_aiskinamasis 4913_TSP_339_aiskinamasis 4914_TSP_339_AVP Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠIAULIŲ RAJONO KAIRIŲ IR MEŠKUIČIŲ GYVENVIEČIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJA“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO (Nr. TSP-336) tsp_kursenu_vandenys.docx
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ PRIJUNGIMAS PRIE CENTRALIZUOTOS NUOTEKŲ SURINKIMO SISTEMOS“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO (Nr. TSP-337) tsp_kursenu_vandenys-dota...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO DIRVONĖNŲ MOKYKLOS MOKYKLINIO AUTOBUSO PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO AUKŠTELKĖS MOKYKLAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-322) aiskinamasis-rastas-aukst...
sprendimas-aukstelkes-m-k...
Ūkio ir transporto skyriaus vedėjas Antanas Šeputis
Priimtas
14 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO ŠAKYNOS MOKYKLAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-317) aiskinamasis-rastas-sakyn...
sprendimas-sakynos-m-kla....
Ūkio ir transporto skyriaus vedėjas Antanas Šeputis
Priimtas
15 DĖL KOMPENSACIJOS MOKĖJIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTOREI RASAI SABALIAUSKIENEI UŽ NETARNYBINIO LENGVOJO AUTOMOBILIO NAUDOJIMĄ TARNYBOS REIKMĖMS (Nr. TSP-321) sprendimas-rasa-sabaliaus...
aiskinamasis-rastas-rasa-...
Ūkio ir transporto skyriaus vedėjas Antanas Šeputis
Priimtas
16 DĖL TURTO PERDAVIMO LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJAI (ŠIAULIŲ RAJONO SKYRIUI) VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-329) turto-perdav-raud-kryz.-1...
aisk.-r.-turto-perd.-docx...
tarybai-1-priedas.1-.docx
tarybai-2-priedas.-1docx....
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Priimtas
17 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 6 D. SPRENDIMO NR. T-259 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-324) neigal-reik-kom-pak-spr-1...
aisk-ras-del-neig-reik-ko...
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Priimtas
18 DĖL PRITARIMO JUNGTINĖS VEIKLOS (ASOCIACIJOS) SUTARTIMS (Nr. TSP-325) aiskinamasis2.docx
sprendimas1.docx
sutartis1.1.docx
sutartis1.2.docx
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aldona Laukienė
Priimtas
19 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-324 ,,DĖL KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PAGALBOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIOMS ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS NUO GIMIMO IKI PRIVALOMO MOKYMO PRADŽIOS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-318) taryba1.docx
aiskinamasis.docx
Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Jolanta Šiuparienė
Priimtas
20 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-192 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-340) narkotiku_komisijakeitima...
delegavimo-rastas.pdf
Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė
Priimtas
21 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ IR PRITARIMO PLANUI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-328) apklausos-rezultatai-10-2...
kairiu_mstl_10000_a1_v.pd...
kairiu_mstl_50000_a2_h.pd...
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
22 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-327) apklausa-10-24.doc
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
23 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSŲ ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-330) apklausakuziai-10-27.doc
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
24 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-323) gatviu-suteikimo-10-25.do...
untitled_20171025_205059....
untitled_20171025_205148....
untitled_20171025_205231....
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
25 DĖL KVALIFIKACINĖS KLASĖS SUTEIKIMO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUI SAULIUI MICKUI (Nr. TSP-320) aiskinamasis.doc
sprendimas-pataisytas.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
26 DĖL VILMOS BAGDONIENĖS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. PAKAPĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ (Nr. TSP-319) sprendimas.docx
aiskinamasis.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
27 DĖL MARGARITOS PAVILIONIENĖS PASKYRIMO Į ŠIAULIŲ R. PAKAPĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS Rubrika 4895_TSP_344 4896_TSP_344_aiskinamasis Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
28 KITI KLAUSIMAI, INFORMACIJA

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška