2019 m. gruodžio 11 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos 2019-11-12 posėdis
Posėdžio data 2019-11-12 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. ŠAKYNOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ (Nr. TSP-337) t_sprendimas-arvasevicius...
aiskinamasis-arvasevicius...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas Evaldas Gudas
Priimtas
2 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-1 ,,DĖL 2019 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 7435_TSP_357 7436_TSP_357_priedas 7437_TSP_357_aiskinamasis Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Priimtas
3 DĖL LEIDIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ (Nr. TSP-356) del-paskolos-sprendimas-2...
aiskinamasis-rastas-2019-...
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Priimtas
4 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-263 „DĖL KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, ĮSTEIGIMO IR PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-349) 2019sprendimaskmpremijupa...
kmpknuost1.docx
t_263_1_priedaslyginamasi...
aiskinamasisrastaskm2019....
antikorupcinepazymakm-201...
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Priimtas
5 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO 7416_TSP_358 7417_TSP_358_aiskinamasis Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Priimtas
6 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ PANAIKINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-338) gatviu-panaik.pagal-ribas...
untitled_20191021_180308....
untitled_20191021_180714....
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
7 DĖL GATVĖS PAVADINIMO PRISKYRIMO KITAI GYVENAMAJAI VIETOVEI KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-339) gatviu-priskyrimo-10-21.d...
untitled_20191021_204140....
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
8 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-345) gatves-sut.bubiai-kursena...
laukuvisgirdai.jpg
pramonesgaudziai.jpg
pusynodainai.jpg
voveriskiai.jpg
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
9 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ IR PRITARIMO PLANUI ŠAKYNOS SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-340) apklausos-rezultatai-saky...
untitled_20191021_130909....
sakynosgyv10000a0h1.pdf
sakynosgyv10000a0h2.pdf
sakynosgyv10000a0h3.pdf
sakynosgyv10000a0h4.pdf
sakynosgyv10000a0h5.pdf
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
10 DĖL NUOMPINIGIŲ UŽ SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMĄ SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 7444_TSP_342_I_variantas 7445_TSP_342_priedas_1 7446_TSP_342_aiskinamasis_1 7447_TSP_342_2 7448_TSP_342_priedas_2 7449_TSP_342_aiskinamasis_2 7450_TSP_342_AVP Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
11 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-162 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-354) sprendimas.docx
aiskinamasis-rastas.docx
1-priedo-lyginamasis.docx
1-priedas.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
12 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SPALIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-269 ,,DĖL SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-346) aiskinamasis.docx
tsp_346.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
13 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 7427_TSP_351 7428_TSP_351_priedas_aprasas 7429_TSP_351_1_forma 7430_TSP_351_2_forma 7431_TSP_351_aktas 7432_TSP_351_2_aktas 7433_TSP_351_aiskinamasis 7434_TSP_351_AVP Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
14 DĖL BUTO PIRKIMO SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRAI ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-335) tar_spr_proj_del_buto_pir...
aiskin_rastas.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
15 DĖL LEIDIMO ĮREGISTRUOTI KURŠĖNŲ PAVENČIŲ BENDRUOMENĖS BUVEINĘ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIAME PASTATE (Nr. TSP-336) sprendimas.docx
aiskinamasis.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
16 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-18 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-344) sprendimas.docx
aisk_rastas.docx
programos_lyginamasis-var...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
17 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-269 „DĖL NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI“ PAKEITIMO (Nr. TSP-350) energetikos_-objektu_perd...
aiskinamasis_-energetikos...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
18 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI ,,KURŠĖNŲ MIESTO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA, III ETAPAS 7418_TSP_359 7419_TSP_359_aiskinamasis Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
19 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ SU LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DĖL PROJEKTO „ŠIAULIŲ RAJONO GRUZDŽIŲ MIESTELIO BENDRUOMENĖS IR VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS KOMPLEKSIŠKO ATNAUJINIMO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS TECHNINIS PROJEKTAS (I ETAPAS)“ PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 08.2.1-CPVA-R-908 PRIEMONĘ „KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ ATNAUJINIMAS“ ĮGYVENDINIMO 7413_TSP_360 7414_TSP_360_priedas 7415_TSP_360_aiskinamasis Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
20 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KURŠĖNŲ VANDENYS“ 2019–2023 METŲ VEIKLOS STRATEGINIO PLANO PATVIRTINIMO 7441_TSP_341 7442_TSP_341_priedas 7451_TSP_341_aiskinamasis Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Priimtas
21 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO (Nr. TSP-353) del-investavimo-ir-istati...
aiskinamasis-rastas-komun...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Priimtas
22 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKO ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO (Nr. TSP-352) aiskinamasis-rastas-kap.d...
tarybossprendimoprojektas...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Priimtas
23 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ LENGVATOS 7420_TSP_343_I_variantas 7421_TSP_343_aiskinamasis_I_var 7422_TSP_343_II_variantas 7423_TSP_343_aktas 7424_TSP_343_aktas_faktiniu_aplinkybiu 7425_TSP_343_pazyma 7426_TSP_343_pazymaESO Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Renata Ulvydienė
Priimtas
24 DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO PROGIMNAZIJOS IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-348) tsp_priedas_1_anglickio_p...
tsp_priedas_2_anglickio_p...
tsp_anglickio_prog_nuosta...
tsp_priedas_3_aiskinamasi...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
25 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-151 „DĖL MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR JO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-347) tsp_pripazinimas_netekusi...
tsp_priedas_1_aiskinamasi...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
26 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 7438_TSP_355 7439_TSP_355_aiskinamasis 7440_TSP_355_lyginamasis Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
27 KITI KLAUSIMAI, INFORMACIJA

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
28 DĖL PATALPŲ NUOMOS NE KONKURSO BŪDU 7452_TSP_361 7453_TSP_361_aiskinamasis Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška