2019 m. gruodžio 10 d., antradienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos 2014-04-03 posėdis
Posėdžio data 2014-04-03 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO KOMUNALINIO ŪKIO PLĖTROS IR SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO PROGRAMOS 2014–2016 METAMS, PATVIRTINTOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMU NR. T-256, PRIEDŲ PAKEITIMO (Nr. TSP-75(1.2)) Taryba_programa_kom.ukis_...
PROGRAMA_KOM._UKIS-2014_1...
PROGRAMA_KOM._UKIS-2014-2...
PROGRAMA_KOM._UKIS-2014-3...
Aiskinamasis_r._taryba_ko...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys.
Priimtas
2 DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ ŠIAULIŲ RAJONE, KAIRIŲ SENIŪNIJOJE, KAIRIŲ MSTL., PLENTO G. 2 IR MEŠKUIČIŲ SENIŪNIJOJE, MEŠKUIČIŲ MSTL., STOTIES G. 16, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ IR LEIDIMO ATLIKTI IŠNUOMOJAMO TURTO PROJEKTAVIMO, REKONSTRAVIMO DARBUS TARPTAUTINEI ŽMOGAUS GEROVĖS ASOCIACIJAI (Nr. TSP-47(1.2)) tarptaut. zmogaus geroves...
aiskinamasis rastas tarpt...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys.
Priimtas
3 DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ ŠIAULIŲ RAJONE, KURŠĖNŲ MIESTE, VENTOS G. 114, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI "KURŠĖNŲ PAVENČIŲ BENDRUOMENĖ“ (Nr. TSP-52(1.2)) 2014-04-03 Pavenciu bend...
aiskinamasis rastas Paven...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
4 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO (LAUKO INŽINERINIŲ TINKLŲ), ESANČIO ŠIAULIŲ RAJONE, VIJOLIŲ KAIME, PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠIAULIŲ VANDENYS“ VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-83) TSP-inzineriniu tinklu pe...
aiskinamasis rastas turto...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
5 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-259 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS 2014 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-60(1.2)) Sprendimas.doc
Sprendimo_priedas.doc
Aiskinamasis_rastas.doc
Aiskinamojo_priedas.doc
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
6 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METAMS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-63(1.2)) Social paslaug plan 2014....
Paslaugu planas 2014 meta...
Aisk. rast -pasl plan.doc...
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Priimtas
7 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDĖTIES PAKEITIMO (Nr. TSP-59(1.2)) Sprendimo projektas_sudet...
Aiskinamasis rastas_sudet...
Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Kristina Steponavičienė
Priimtas
8 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI SU TARPTAUTINĖS ŽMOGAUS GEROVĖS ASOCIACIJA (Nr. TSP-55(1.2)) TSP_geroves asoc projekt...
TZGA+VDC+SU+SIAULIU+RAJ+S...
Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Simona Kulevičiūtė
Priimtas
9 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI SU LABDAROS IR PARAMOS FONDU „KRIS – ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOJE“ (Nr. TSP-56(1.2)) sutartis_KRIS SU SIAULIU...
TSP_KRIS_ir_aiskinamasis_...
Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Simona Kulevičiūtė
Priimtas
10 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-209 ,,DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJUI DERINTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ UGDYMO PLANŲ PROJEKTUS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-61(1.2)) taryba_pataisytas_pavad.d...
aisk_rast_tar_igaliojimu_...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
11 DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUS-DARŽELIUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-71(1.2)) T__priemimasPRIEDAS.docx
priemimas_aiskinamasis.do...
T__priemimas-NA.docx
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
12 DĖL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ, MOKINIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2014 – 2015 MOKSLO METAIS 177__TSP-70_priedas 178__tsp-70 179__tsp-70_aiskin Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
13 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ IR LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ BEI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO AUTOBUSŲ NUOMOS MOKESČIO NUSTATYMO IR ŠIŲ ĮSTAIGŲ MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ, LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ IR AUTOBUSŲ NAUDOJIMO BEI NUOMOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-72(1.2)) autob_spr_baigtinis123_er...
autob_aisk123.doc
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
14 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO VADOVŲ ATASKAITŲ PATVIRTINIMO 126_atask_sprendimas_123 127_atask_aisk 128_1_Gimn_Ivinskio 129_2_gimn_Gruzdziai 130_3_gimn_Meskuiciai 131_4_vid_Bazilionai 132_5_vid_Kuziai 133_6_pagr_Daugeliai 134_7_pagr_Anglickio 135_8_pagr_Pavenciai 136_9_pagr_Aukstelke 137_10_pagr_Bubiai 138_11_pagr_Dirvonenai 139_12_pagr_Drasuciai 140_13_pagr_Gilvyciai 141_14_pagr_Ginkunai 142_15_pagr_Kairiai 143_16_pagr_Naisiai 144_17_pagr_Pakape 145_18_pagr_Raudenai 146_19_pagr_Sakyna 147_20_pagr_Silenai 148_21_pagr_Verbunai 149_22_pagr_Voveriskiai 150_23_pagr_Zarenai 151_24_MDC_Kurtuvenai 152_25_darz_Daugeliai 153_26_darz_Buratinas 154_27_darz_Eglute 155_28_darz_Nykstukas 156_29_darz_Ginkunai 157_30_darz_Puriena 158_32_darz_Kairiai 159_33_darz_Kuziai 160_34_nef_Kuryba 161_35_nef_MM 162_36_nef_SM 163_37_PPT 164_38_SvC 165_39_SPC 166_TSP_73_31_darz_Meskuiciai Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Priimtas
15 DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2014 METAMS. (Nr. TSP-74(1.2)) Priedas ZN tarifai ir ND2...
AR ZN tarifai ir ND2014.d...
ZN tarifai ir ND2014.doc
Žemės ūkio skyriau vedėja Emilija Rimeikienė
Priimtas
16 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS METŲ KULTŪROS DARBUOTOJO PREMIJOS, FINANSUOJAMOS IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮSTEIGIMO IR PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-77(1.2)) Sprend Kult darb premija....
Aiskinamasis+AC.docx
Metų kultūros darbnuost...
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Priimtas
17 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮSTEIGIMO IR PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-76(1.2)) Sprend Kult ir meno prem ...
Aiskinamasis+AC.docx
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Priimtas
18 DĖL LEIDIMO PIRKTI TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ 167_TSP_82 168_TSP_82_priedas Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Priimtas
19 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR METINIO PRANEŠIMO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-53(1.2)) kursenu KŪ FA 2013.docx
TSP_53_priedas.pdf
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
20 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,KURŠĖNŲ VANDENYS“ 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR METINIO PRANEŠIMO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-51(1.2)) kursenu KV FA 2013.docx
TSP_51_priedas.pdf
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
21 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR METINIO PRANEŠIMO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-57(1.2)) kursenu AP FA 2013.docx
TSP_57_priedas.pdf
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
22 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO IR BENDROVĖS ĮSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-79) KU įst kapitalas 2014.04...
KURŠĖNŲ KU ĮSTATAI N...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
23 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 16 D. SPRENDIMO NR. T-118 ,,DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013-2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 180__tsp-54 181__tsp-54_priedas Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
24 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO (Nr. TSP-50(1.2)) mokesc. atleid. 2014-04.d...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Priimtas
25 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2012 METŲ ATASKAITAI (Nr. TSP-49(1.2)) 2012_ataskaita_TSP.doc
Siauliu rajono ataskaita ...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Eduardas Bivainis
Priimtas
26 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2013 METAIS ATASKAITAI (Nr. TSP-62(1.2)) 2013_ataskaita_TSP_proj.d...
ATASKAITA 2013_darbinis.d...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Eduardas Bivainis
Priimtas
27 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO (Nr. TSP-87) KEG_Siauliu+rajono+_TAISY...
AISK_2013_Taisykles.doc
infor_lap.doc
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Priimtas
28 DĖL AUTOMOBILIO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-85) Aut. perd.2014.doc
Aišk.dėl. Kurš 2014-03...
Ūkio ir transporto skyriaus vyriausiasis specialistas Gedas Bičiušas
Priimtas
29 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO GILAIČIŲ KAIME, KUŽIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-69(1.2)) Ausros_g_Gilaiciuose_(spr...
Aiskinamasis _rastas-Ausr...
doc20140318215702.pdf
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
30 DĖL TAIKOS GATVĖS GILAIČIŲ KAIME, KUŽIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO (Nr. TSP-68(1.2)) Taikos g_koregavimas_(spr...
Aiskinamasis _rastas_Taik...
doc20140318220416.pdf
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
31 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO MALAVĖNŲ KAIME, GINKŪNŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-67(1.2)) SPRENDIMAS TARYBAI malave...
BRUKNIU GATVE.pdf
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
32 DĖL GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO ŠAKYNOS SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-58(1.2)) sprendimas.doc
action=show.pdf
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
33 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO BUBIŲ KAIME, BUBIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-64(1.2)) DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ ...
Scaned_PDF(1).pdf
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
34 DĖL GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KOREGAVIMO GRUZDŽIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE 888_TSP_86 889_TSP_86_priedas Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
35 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-88) 20140321115255.pdf
20140321115440.pdf
UOGU+IR+ANYKSTOS+G.[1][1]...
Pranešėja Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
36 DĖL APMOKĖJIMO UŽ DARBĄ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMO KOMISIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 184__tsp-78 185__tsp-78_aiskin Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Priimtas
37 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ, PATVIRTINTŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 12 D. SPRENDIMU NR. T-113, PAKEITIMO 182_TSP_peticiju_aiskinamasis 183_TSP_84 Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Mitkienė
Priimtas
38 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2013 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS 123_Fin kontrole TSP_2014 124_Fin kontrole Priedas_2014 125_Fin_kontr_Askin_2014 Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovas Bronius Čekanauskas
Priimtas
39 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 175__TSP_65_priedas 176__tsp_45 Savivaldybės meras Algimantas Gaubas
Priimtas
40 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 173__TSP_66 174__TSP_66_priedas Savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Lukšas
Priimtas
41 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-81) TSP_81.pdf
TSP_81_priedas.pdf
Savivaldybės kontrolierius Saulius Mickus
Priimtas
42 DĖL SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 885_Ataskaita_2013_korupcijos_prevencijos_komisija_papildyta Savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas Alfredas Jonuška
Įtrauktas į darbotvarkę
43 KITA INFORMACIJA

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška