2019 m. vasario 20 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Aktualijos
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ KVIEČIA PRISIJUNGTI PRIE 2019 M. KURŠĖNŲ MIESTO ŠVENTĖS RENGIMO

Šventė planuojama 2019 m. gegužės 18 d. (šeštadienį) Kuršėnų parke ir miesto centre.

Kreipiamės į visus kviesdami prisijungti prie šventės rengimo ir pateikti naujų idėjų, nes ir pavieniai, ir kolektyvų pasiūlymai galėtų papildyti Kuršėnų miesto šventės programą.

Plačiau
DAROM 2019 IEŠKO SAVANORIŲ!

Plačiau
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ ADMINISTRACIJA SKELBIA VAIKŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2019 METAIS KONKURSĄ

Konkurso tikslas – organizuoti turiningą vaikų vasaros poilsį, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, kūrybiškumui, sveikai gyvensenai, turiningai edukacinei veiklai, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymui.

Plačiau
PRIIMAMI PRAŠYMAI LEIDYBOS DALINIAM FINANSAVIMUI

Prašymą dėl leidybos finansavimo gali pateikti Šiaulių rajone gyvenantis ar su Šiaulių rajonu susijęs autorius, paruošęs tradicinį ar elektroninį leidinį, taip pat autorius / autorių kolektyvas, kūrėjas, paruošęs rajonui aktualų kūrinį.

Plačiau
VRM NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEKTŲ IR BENDRUOMENIŲ INICIATYVŲ GEROSIOS PRAKTIKOS KONKURSAS
Plačiau
SKELBIAMAS KONKURSAS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS METŲ KRAŠTOTYRININKO PREMIJAI GAUTI

KVIEČIAME TEIKTI KRAŠTOTYRINIUS DARBUS

Siekiant skatinti Šiaulių rajono kraštotyrininkų veiklą, ugdyti kūrybiškumą, rengiant kraštotyros darbus, ekspedicijas, parodas, kuriant ir puoselėjant visuomeninius muziejus, plėtojant liaudies tradicijas, kviečiame teikti paraiškas Metų kraštotyrininko premijai gauti.

Premija skiriama Šiaulių rajono kraštotyrininkams - suaugusiam ir jaunajam kraštotyrininkui už aktyvų, kūrybingą darbą kraštotyros srityje.

Pareiškėjai Komisijai iki 2019 m. spalio 1 d. pateikia pretendentų parengtų kraštotyros darbų sąrašą bei pretendentų kraštotyrinės veiklos aprašymą.

Plačiau
KVIETIMAS TEIKTI KANDIDATUS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS METŲ KULTŪROS DARBUOTOJO PREMIJAI GAUTI

Šiaulių rajono savivaldybės Metų kultūros darbuotojo premija skiriama Šiaulių rajono savivaldybės kultūros darbuotojams už ilgametę, rajonui reikšmingą kultūrinę meninę veiklą ar paskutiniųjų trejų metų pasiekimus profesinėje arba visuomeninėje veikloje, indėlį į kultūros programos įgyvendinimą bei Šiaulių rajono vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.

Plačiau
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 M. PROJEKTŲ FINANSAVIMUI

Šiaulių rajono savivaldybės administracija kartu su Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba (toliau- BST) kviečia teikti paraiškas Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 metų projektų finansavimui.

Plačiau
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ PRIIMA PARAIŠKAS SOCIALINIAMS BUTAMS PIRKTI

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr.1036 ,,Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ bei 2018 m. kovo 22 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-372 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A-88 „Dėl Socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintomis pirkimo sąlygomis.

Plačiau
KVIETIMAS TAPTI GLOBĖJU

Kviečiame Šiaulių rajono šeimas, norinčias globoti ir įvaikinti tėvų globos netekusius vaikus. Mums labai trūksta žmonių, kurie norėtų ir galėtų tinkamai pasirūpinti tėvų globos netekusiais vaikais. Todėl Jums siūlome kilnų ir atsakingą darbą – tapti GLOBĖJU.

Plačiau