2019 m. gruodžio 13 d., penktadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Biudžeto, finansų ir valdymo komiteto posėdis
Posėdžio data 2019-10-02 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL KALENDORINIŲ IR FINANSINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ REIKIA IMTIS, KAD PER RIBOTĄ LAIKOTARPĮ BŪTŲ ATKURTA NUSTATYTA FLUORIDO VERTĖ KURTUVĖNŲ IR GILVYČIŲ GYVENVIETĖSE TIEKIAMAME GERIAMAJAME VANDENYJE, PLANŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-304) sprendimas.docx
kurtuvenu-planas.docx
gilvyciu-planas.docx
aiskinamasis-rastas.docx
Jurgita Mickūnė, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-167 „DĖL SENIŪNAIČIŲ IŠMOKŲ, SUSIJUSIŲ SU JŲ VEIKLA SAVIVALDYBĖJE, APMOKĖJIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-316) sprendimas_seniunaiciai_i...
tsp_aiskinamasis.docx
Jurgita Mickūnė, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (NR. TSP-317) 7344_TSp_317_pakeitim 7345_raizgiai.jpg 7346_voveriskiai.jpg 7347_meskiai.jpg Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-302 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-320) spr.-nev.-asm-komis.-pake...
aisk-r-.-nev-asm-bukl-per...
Irena Simanauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL VIDUTINIŲ KURO KAINŲ, TAIKOMŲ BŪSTO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOMS APSKAIČIUOTI, PATVIRTINIMO (Nr. TSP-324) kuro_kaina_tarybos_sprend...
kuro_kainos_2019-09_taryb...
aiskinamasis_kuro_kainos_...
Irena Simanauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS RIBOJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-330) tsp-del-komisijos-sudarym...
komisijos-nuostatai-2019-...
tsp-aa-del-komisijos-suda...
Audronė Birutienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-305) sprendimo-projektas-del-t...
aiskinamasis-rastas-t.-pe...
Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO SKAIČIUOJAMOJO TARIFO IR MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-308) naujas-projektas-2019-09-...
antikorupcinis-tarifas.do...
2019-09-13-aiskinamasisra...
lyginamasis-variantas-201...
Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-309) 2019-10-08-dn-prieziuros-...
aiskinamasisr.taisykliupa...
antikorupcinis-taisykles....
Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖLŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-161 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ (Nr. TSP-332) antikorupcinis.docx
aiskinamasis-rastas.docx
sprendimo-projektas.docx
lyginamasis.docx
1-priedas.docx
Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-160 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-318) sprendimo-lyginamasis-var...
antikorupcinis-vertinimas...
aiskinamasis-rastas.docx
2-priedas.docx
sprendimo-projektas.docx
Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-162 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ (Nr. TSP-333) lyginamasis.docx
antikorupcinis-vertinimas...
aiskinamasis-rastas.docx
1-priedas.docx
sprendimas.docx
Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-304 ,,DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-334) tsp_334.docx
tsp_334_aiskinamasis.docx
Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO BUVEINĖS ADRESO PAKEITIMO (Nr. TSP-321) sprendimo-projektas.docx
aiskinamasisrastassviet.p...
Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. TSP-322) sprendimas.docx
aiskinamasis.docx
Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-329) sportotaryba.docx
sportotarybaaiskinamasis....
Judita Šertvytienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-180 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO BEI ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ KŪRYBOS NAMŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-328) tsp-teikiamu-paslaugu-ika...
tsp-teikiamu-paslaugu-ika...
tsp-teikiamu-paslaugu-ika...
tsp-teikiamu-paslaugu-ika...
Judita Šertvytienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-80 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO MOKINIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO IR NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLOSE“ PAKEITIMO (Nr. TSP-319) tsp_319_neformalus_skaici...
tsp-319_poveikio_vertinim...
tsp-319_aiskin_neformalus...
Judita Šertvytienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOS BAZILIONŲ SKYRIAUS VEIKLOS NUTRAUKIMO IR ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-310) tsp-gruzdziai-vidaus-pert...
tsp-gruzdziai-aiskinamasi...
tsp-gruzdziu-nuostatai.do...
tsp-gruzdziu-nuostatai-ly...
Judita Šertvytienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ GIMNAZIJOS VERBŪNŲ SKYRIAUS VEIKLOS NUTRAUKIMO IR ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-311) tsp-kuziai-vidaus-pertvar...
tsp-kuziai-aiskinamasis.d...
tsp-kuziu-nuostatai.docx
tsp-kuziu-nuostatai-lygin...
Judita Šertvytienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLOS GILVYČIŲ SKYRIAUS VEIKLOS NUTRAUKIMO IR ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-312) tsp-bubiai-vidaus-pertvar...
tsp-bubiai-aiskinamasis.d...
tsp-bubiu-nuostatai.docx
tsp-bubiu-nuostatai-lygin...
Judita Šertvytienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METAIS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-326) tsp-tinklas-2019-spalis.d...
tsp-tinklas-aiskinamasis....
tsp-tinklas-1-priedas.doc...
tsp-tinklas-1-priedas-lyg...
Judita Šertvytienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-147 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO“ (Nr. TSP-323) 2019-10-08-tsp-teritorijo...
2019-10-08-aiskinamasis_t...
2019-10-08keiciamasistspt...
2019-10-08-lyginamasis-ts...
Judita Šertvytienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ SKOLŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO (Nr. TSP-315) vietine-rinkliava_-bevilt...
aiskinamasis_beviltiskos-...
nuasmeninti-siauliur.bevi...
nuasmeninti-siauliur.sav....
Renata Ulvydienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO (Nr. TSP-313) spec.programa_-aikinamasi...
lyginamasis-spec.-program...
sprendimas-sprec-programa...
Renata Ulvydienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 16 D. SPRENDIMO NR.T-200 „DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ŠIAULIŲ ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ASOCIACIJOS VALDYBĄ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-306) taybos-sprendimas_delegav...
aiskinamasis-rastas_deleg...
Renata Ulvydienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS ADMINISTRAVIMO BEI LĖŠŲ (SKIRTŲ ATLIEKOMS ŠALINTI) NAUDOJIMO 2014 M. SAUSIO 1 D. SUTARTIES NR. S-14-5/SRZ-4(3.54) PAPILDOMAM SUSITARIMUI (Nr. TSP-314) del_papildomo_susit_sratc...
papildomas-susitarimas_ai...
lyginamasis-sutarties-pap...
susitarimo-priedas_tvirti...
Renata Ulvydienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-234 „DĖL KURŠĖNŲ MIESTO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-331) sprendimo-pakeitimas-sche...
aiskinamasis_schemos-keit...
aiskinamasis-prie-schemos...
siauliai-1_kursenai-1_10t...
Renata Ulvydienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 16 D. SPRENDIMO NR. T-202 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ, DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS, NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ GRUPIŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-327) vietine-rinkliava_-nuosta...
aiskinamasis_nuostatu-kei...
lyginamaisi-nuostatu-keit...
Renata Ulvydienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-325) tsp_etikos_komisijos_nuos...
etikos_komisijosnuostatu_...
etika_aiskinamasis.docx
Ersida Medžiūnienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 21 D. SPRENDIMO NR. T-184 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-307) antikorupcijos_komisijos_...
tsp_antikorupcijos_keitim...
Ersida Medžiūnienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
Įtrauktas į darbotvarkę
32 KITI KLAUSIMAI, INFORMACIJA

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška