2019 m. gruodžio 15 d., sekmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos 2019-09-03 posėdis
Posėdžio data 2019-09-03 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-149 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 7236_TSP_283 7237_TSp_283_aiskinamasis Evaldas Gudas, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Priimtas
2 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-271) t_334pakeitimas2.docx
aiskinamasis2.docx
t_334lygvariantas.docx
Evaldas Gudas, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Priimtas
3 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-1 ,, DĖL 2019 M. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-295) 2019biudzpatiksl09.docx
aiskinamasis2019_09-men.d...
2019-m.biudzeto-patiksl._...
Pranešėja Rita Balčiuvienė, Finansų skyriaus vedėja.
Priimtas
4 DĖL 2018 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-294) 2018-rt-m.biudzeto-apyska...
2018-apyskaitos-aiskinam....
2018-m.biudzeto-ataskaita...
Pranešėja Rita Balčiuvienė, Finansų skyriaus vedėja.
Priimtas
5 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-274) kfar-tvirtinimas.doc.docx
aiskinamasis-rastas-2018-...
2018-kfar.pdf
2018-kfar-aiskinamasis-ra...
Pranešėja Rita Balčiuvienė, Finansų skyriaus vedėja.
Priimtas
6 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Nr. TSP-282) sprendimasvb-turtas.docx
sprendimovb-turtaspriedas...
aiskinamasisrastasmartyno...
Pranešėjas Tomas Vaitkus, Kultūros skyriaus vedėjas.
Priimtas
7 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PROJEKTĄ „MEDIJOS – KŪRYBINĖS TECHNOLOGIJŲ DIRBTUVĖS“ (Nr. TSP-272) ts_vb-projektui.docx
aiskinamasisrastas_vb.doc...
Pranešėjas Tomas Vaitkus, Kultūros skyriaus vedėjas.
Priimtas
8 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PROJEKTĄ „20-OJI LIETUVOS LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELŲ ŠVENTĖ „GRIEŽK, SMUIKELI“ SKIRTA ŽEMAITIJOS METAMS“ (Nr. TSP-273) ts_rkc-projektui.docx
aiskinamasisrastas_rkc.do...
Pranešėjas Tomas Vaitkus, Kultūros skyriaus vedėjas.
Priimtas
9 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO IR JO STRUKTŪRINIŲ TERITORINIŲ PADALINIŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-293) sprendimas-2019-kc-paslau...
2019-kc-paslaugos-priedas...
aiskinamasis-rastas-kc-pa...
2019-kc-paslaugos-lyginam...
Pranešėjas Tomas Vaitkus, Kultūros skyriaus vedėjas.
Priimtas
10 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKAI (Nr. TSP-265) sprendimas.docx
tarybai.aiskinamasis2019....
Inga Rimgailienė, Savivaldybės gydytoja
Priimtas
11 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 16 D. SPRENDIMO NR. T-197 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS RĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-268) sprendimas.del.pakeitimot...
aprasokeitimastsp2019.doc...
projektolyginamasisvarian...
tarybai.aiskinamasis2019....
Inga Rimgailienė, Savivaldybės gydytoja
Priimtas
12 DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ RAJONO GEGUŽIŲ KAIMO VĖTRUNGĖS GATVĖS DALIES REKONSTRAVIMAS“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO (Nr. TSP-281) 1.tsp__vietiniai_keliai.d...
Ineta Navickaitė, Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja
Priimtas
13 DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2019 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PRIEMONĘ „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS, VĖJO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS, BIOKURO AR KITŲ) PANAUDOJIMAS VISUOMENINĖS IR GYVENAMOSIOS (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS) PASKIRTIES PASTATUOSE“ IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-298) 2.tsp_kkp.docx
Ineta Navickaitė, Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja
Priimtas
14 DĖL VANDENS IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO (Nr. TSP-266) taryba_sp_vandens-nuoteku...
Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja
Priimtas
15 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO SUTEIKIMO ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-277) gatviu-sut.-siauliu-k.-08...
untitled_20190808_220803....
untitled_20190809_124209....
untitled_20190809_124309....
Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja
Priimtas
16 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KUŽIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-284) gatviu-suteikimo-sauginia...
untitled_20190813_143451....
Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja
Priimtas
17 DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-280) gatviu-ch.-keit.-08-09.do...
untitled_20190809_161151....
untitled_20190809_161223....
untitled_20190809_161316....
Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja
Priimtas
18 DĖL GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-285) geografines-ch.vinksnenai...
untitled_20190814_155348....
Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja
Priimtas
19 DĖL GATVĖS PAVADINIMO PRISKYRIMO KITAI GYVENAMAJAI VIETOVEI IR GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMAS ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-278) gatviu-prisk-ir-keit.-08-...
untitled_20190809_141838....
Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja
Priimtas
20 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ PRISKYRIMO KITAI GYVENAMAJAI VIETOVEI KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-279) gatviu-priskyrimo-08-08.d...
untitled_20190808_185259....
untitled_20190808_182720....
untitled_20190808_182829....
untitled_20190808_182930....
untitled_20190808_183026....
untitled_20190808_183139....
untitled_20190808_185356....
untitled_20190808_185450....
untitled_20190808_185542....
untitled_20190808_183526....
untitled_20190808_183641....
untitled_20190808_183738....
untitled_20190808_185651....
untitled_20190808_184027....
Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja
Priimtas
21 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ PANAIKINIMO KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-286) gatviu-panaik.kurs.k.-08-...
untitled_20190813_191951....
untitled_20190813_200647....
Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja
Priimtas
22 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-76 ,,DĖL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ, MOKINIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2019–2020 MOKSLO METAIS“ PAKEITIMO“ (Nr. TSP-297) aisk.rastas_kl.komplektu_...
kopija-tspgrupiukomplekta...
tsp_kl.komplektu_keitimas...
tsp_297_1_priedas.xlsx
Judita Šertvytienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja
Priimtas
23 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-176 „DĖL MOKSLO METŲ TRUKMĖS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO BEI FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ (Nr. TSP-287) ts-mokslo-metu-trukme-pri...
aiskinamasis2019-09-03net...
Judita Šertvytienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja
Priimtas
24 DĖL MOKSLO METŲ TRUKMĖS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLOSE (Nr. TSP-288) tspdel-mokslo-metu-trukme...
aiskinamasis-2019-09-03-m...
Judita Šertvytienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja
Priimtas
25 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-182). 7219_SPC_nuostatai_sprendimas_2019-09-03 7220_SPC_nuostatai_priedas_nuostatai_2019-09-03 7221_SPC_nuostatai_aiskin_2019-09-03 Judita Šertvytienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja
Priimtas
26 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO, VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO, PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI (Nr. TSP-275) tsp_spc_turtas2019_09_03....
aiskinamasis-spc-2019_09_...
1-priedas-srt-spr.-2019-0...
2-priedas-srt-spr.-2019-0...
3-priedas-srt-spr.-2019-0...
4-priedas-srt-spr.-2019-0...
5-priedas-srt-spr.-2019-0...
Judita Šertvytienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja
Priimtas
27 DĖL SUTIKIMO PERIMTI MOKYKLINĮ AUTOBUSĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR PERDUOTI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLAI (Nr. TSP-267) tsp_ga_bubiai.docx
tsp_ga_bubiai_ar.docx
Judita Šertvytienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja
Priimtas
28 DĖL PROJEKTO ,,PASTATO KURŠĖNUOSE, VYTAUTO G. 1, REKONSTRAVIMAS IR PRITAIKYMAS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VEIKLAI“ ĮGYVENDINIMO (Nr. TSP-301) taryba_2019_biblioteka_ku...
aiskinamasis_r._taryba_20...
Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas
Priimtas
29 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-304 ,,DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-302; Nr. TSP-289) 7225_Sprendimo_projektas 7226_Aiskinamasis_rastas 7227_Sprendimas 7228_Aiskinamasis_rastas 7229_Saraso_lyginamasis_variantas Kęstutis Lukšas, Savivaldybės tarybos narys, Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas
Priimtas
30 DĖL BŪSTŲ PIRKIMO SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRAI ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-270) tar_spr_proj_del_buto_pir...
aiskin_rastas.docx
Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas
Priimtas
31 DĖL BUTO PIRKIMO SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRAI ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-269) tar_spr_proj_del_buto_pir...
aiskin_rastas.docx
Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas
Priimtas
32 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBĖS BUTO PARDAVIMO 7232_TSP_276 7233_TSP_276_aiskinamasis Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas
Priimtas
33 DĖL SUTIKIMO PRISIDĖTI PRIE VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 150 ŠIAULIAI–PAKRUOJIS‒PASVALYS 0,9 KM (GINKŪNŲ KAIMO ŠVEDĖS, RASOS, AUŠROS IR ŽEIMIŲ GATVIŲ SANKRYŽA) REKONSTRAVIMO 7229_TSP_290 7230_TSP_290_aiskinamasis 7231_TSP_290_protokolas Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas
Priimtas
34 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-18 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-292) sprendimas.docx
aisk_rastas.docx
programos_lyginamasis-var...
Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas
Priimtas
35 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SPALIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-269 „DĖL SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“PAKEITIMO 7251_TSP-299 7252_TSP-299_aiskinamasis_rastas Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas
Priimtas
36 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-260 ,, DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIAMS SUTEIKTOS KOMPIUTERIŲ TECHNINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO TVARKOS “ PAKEITIMO (Nr. TSP-291) t_260_pakeitimas-1.docx
aiskinamasis_tsp_09_03.do...
t_260_pakeitimas_lyginama...
Audrius Dešrius, Informacinių technologijų skyriaus vedėjas
Priimtas
37 DĖL UAB „KURŠĖNŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO 7234_TSP_296 7235_TSP_296_aiskinamasis Audronė Birutienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja
Priimtas
38 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO (Nr. TSP-300) del_bendruomeniu_tarybos_...
del_bendruomeniu_tarybos_...
Audronė Birutienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja
Priimtas
39 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-136 „DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 7227_TSP_263 7228_TSP_263_aiskinamasis Kristina Smirnovienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
Priimtas
40 DĖL 2017–2018 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2017–2023 METAMS ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-264) tarybos-sprendimas-del-20...
2017-2018-m.-spp-ataskait...
tarybos-sprendimo-del-201...
Kristina Smirnovienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
Priimtas
41 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017 METŲ IR 2018 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-262) tarybos-sprendimas-del-20...
svp-2017-m.-ataskaita.xls...
svp-2018-m.-ataskaita.xls...
tarybos-sprendimo-del-201...
Kristina Smirnovienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
Priimtas
42 KITI KLAUSIMAI, INFORMACIJA

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
43 DĖL PRAŠYMO PERDUOTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĮ ŽEMĖS SKLYPĄ (Nr. TSP-303) 3.tsp_nzt.docx
Ineta Navickaitė, Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška