2019 m. gruodžio 10 d., antradienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas Bendras Kaimo reikalų ir ekologijos ir Komunalinio ir vietinio ūkio komitetų posėdis
Posėdžio data 2018-05-22 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-3 ,,DĖL 2018 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-188) 2018-biudz-patiksl-05.doc...
aiskinamasis-2018_05-men....
2018-m.biudzeto-patiks-05...
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-168) del-biudzeto-sudarymo-ir-...
aiskin.-rastas-biudzeto-v...
biudzeto-taisykles-2018.d...
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2018–2020 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-192) tsp-del-svp-2018-2020-m-p...
01-programa-2018-05-29.xl...
05-programa-2018-05-29.xl...
05-programos-aprasymas-20...
10-programa-2018-05-29.xl...
10-programos-aprasymas-20...
12-programa-2018-05-29.xl...
12-programos-aprasymas-20...
aiskinamasis-rastas-svp-t...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Smirnovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-166) gatves-suteikimo-05-10.do...
untitled_20180511_161515....
untitled_20180511_161557....
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-209 „DĖL TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE“ PAKEITIMO (Nr. TSP-183) 2018-sprendimas-vb-kainu-...
aiskinamasis-rastas-vb.do...
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL KURŠĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-177) nuostatu_priedas_2018_05_...
aiskinamasis-kursenu-vgn-...
kursenu-vgn-nuostatai-201...
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aldona Laukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO (Nr. TSP-190) spr.-didz.-leist.-par-sk-...
aisk.-rast-del-didziaus-l...
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-169) spr.-centr-nuost-patv-doc...
aisk.-rast-soc-pasl-cent-...
paslaugu-centro-nuostatai...
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL DOVANOS KŪDIKIUI SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-189) spr.-dovana-kud.-docx.doc...
aisk-r-.-del-kudik-dovano...
apr-dovana-kud..docx
dovan-kudik.docx
prasymas_kudikiui_dovana....
poveik_verti_lentel.doc
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 6 D. SPRENDIMO NR. T-259 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-184) sprendimas.docx
aiskinamasisrastas.docx
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-102 ,,DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO ŠEIMYNOMS IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-157) spr.-pripaz-negaliojanciu...
aisk-r-.-del-pripaz.-nega...
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO TERITORIJOJE ESANČIŲ STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO (Nr. TSP-170) _poveikio_vertinimas-tais...
antikorupcine_pazyma20180...
aiskinamasisrastaspat.1.d...
sprendimas2018-04-11pat.d...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ BUTŲ NUOMOS (Nr. TSP-165) tsp_165_nuasmenintas.docx
tsp_165_aiskinamasis_nuas...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL BUTŲ PIRKIMO SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRAI ŠIAULIŲ RAJONE (Nr. TSP-181) tar_spr_del_pirk_1.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBĖS BUTO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATO DALIES PARDAVIMO (Nr. TSP-171) tar_sprend_del_daugeliu_3...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO PRIPAŽINTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AUTOGEDAS“ PROJEKTĄ REGIONINĖS SVARBOS PROJEKTU (Nr. TSP-164) tsp_164.docx
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS „KUŽIŲ BENDRUOMENĖ“ PROJEKTE „LAISVALAIKIS VASAROS SLĖNYJE“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO (Nr. TSP-178) 8.-tsp_kuziai.docx
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ASOCIACIJOS „DRĄSUČIŲ BENDRUOMENĖ“ PROJEKTE „KREPŠINIO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS DRĄSUČIŲ KAIME“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO (Nr. TSP-179) 9.-tsp_drasuciai.docx
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ASOCIACIJOS KURTUVĖNŲ BENDRUOMENĖS PROJEKTE „KURTUVĖNAI GYVAI“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO (Nr. TSP-180) 7.-tsp_kurtuvenai.docx
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO PLĖTRA (3 ETAPAS)“ IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-160) 5.-tsp_amatucentras-v3.do...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL PAVEDIMO VYKDYTI ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ VEIKLAS BEI ATLIKTI INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS UŽSAKOVO FUNKCIJAS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. TSP-163) 4.tsp_statytojo_teise.doc...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ RAJONO VIETOVIŲ KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMAS, II ETAPAS“ IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-161) 3.-tsp_krastovaizdis.docx
3.-pavenciai-projekto-ter...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „KOMPLEKSINIS KURŠĖNŲ MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENAMŲJŲ KVARTALŲ SUTVARKYMAS, II ETAPAS“ IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-162) 2.tsp_daugiabuciai.docx
projekto-ii-etapo-daugiab...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „PAVENČIŲ LAISVALAIKIO ZONOS ĮKŪRIMAS KURŠĖNŲ MIESTE“ IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-167) 6.-tsp_parkas.docx
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL AUTOMOBILIO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KURŠĖNŲ LIGONINEI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ (Nr. TSP-175) sprendimas-kursenu-ligoni...
aiskinamasis-rastas-ligon...
Ūkio ir transporto skyriaus vedėjas Antanas Šeputis
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL SUTIKIMO PERDUOTI ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBAI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS (Nr. TSP-186) sprendimas-vaiko-teisiu-t...
aiskinamasis-vaiko-teisiu...
Ūkio ir transporto skyriaus vedėjas Antanas Šeputis
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL MOKSLO METŲ TRUKMĖS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO BEI FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO ĮSTAIGOSE (Nr. TSP-185) t_nvsm.m.trukme.docx
aiskinamasis.docx
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ R. DIRVONĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMO (Nr. TSP-176) tar_sprend_geguzes29_pata...
aiskinamasis_rastas_patai...
anglickis_nuostatai_2018_...
salygos-prijungimo_patais...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 15 D. SPRENDIMO NR. T-99 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 7 PROCENTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-187) 7-proc-sprendimas.docx
aiskinamasis.docx
7-proc-lyginamasis.docx
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TSARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO T-274 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ETATŲ IR UGDYMO APLINKOS FINANSAVIMO NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-182) normatyv_keitim_sprendima...
normatyv_keitim_aiskin.do...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO BEI ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ KŪRYBOS NAMŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-191) ikainiu-aiskinamasis.docx
ikainiai-lyginamasis.docx
tsp_191.docx
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-141 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKO ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-172) kursenuautobusuparkas.doc...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-143 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-173) uabkomunalinisukis.docx
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-142 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KURŠĖNŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-174) kursenuvandenys.docx
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2019 METAMS (Nr. TSP-158) tsp-del-nt-mokescio-2019-...
aiskinamasis-rastas-nt-ta...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2019 METAMS (Nr. TSP-159) tsp-del-zemes-mokescio-20...
aiskinamasis-rastas-zemes...
lyginamasis-variantas-201...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESČIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-155) tarybos-sprendimas-3.docx
del-keleiviu-vezimo-regul...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS IŠVADOS Savivaldybės peticijų komisijos pirmininkas Artūras Dunauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 10 D. SPRENDIMO NR. T-350 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-156) t_304-pakeitimas.docx
t_304_priedas-kopija.xlsx
aiskinamrastas2018-patais...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 KITI KLAUSIMAI, INFORMACIJA

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška