2019 m. gruodžio 12 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas Bendras Sveikatos ir socialinių reikalų ir Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis
Posėdžio data 2017-12-12 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-31 ,,DĖL 2017 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ (Nr. TSP-378) 2017m.biudzeto-patiksl.12...
2017-m.biudzeto-patiks.-1...
tsp_378_aiskinamasis.docx
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-30 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017–2019 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Smirnovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-385) tarybos-sprendimo-projekt...
strateginio-planavimo-tva...
tvarkos-apraso-1-priedas-...
tvarkos-apraso-2-priedas-...
tvarkos-apraso-3-priedas-...
tvarkos-apraso-4-priedas-...
tvarkos-apraso-5-priedas-...
tvarkos-apraso-6-priedas-...
tvarkos-apraso-7-priedas-...
tvarkos-apraso-8-priedas-...
tvarkos-apraso-9-priedas-...
aiskinamasis-rastas-strat...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Smirnovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-384) tarybos-sprendimo-projekt...
spp-komisijos-nuostatai.d...
aiskinamasis-rastas-spp-k...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Smirnovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO (Nr. TSP-363) sprendimas-gp-2017-m..doc...
aiskinamasis-gp-2017-m..d...
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-382) 2017sprendimasrkc.docx
2017-rkc-nuostatai.docx
aiskinamasisrastaskcnuost...
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-362) gatviu-suteikimo-12-01.do...
untitled_20171204_194235....
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL UAB KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO ATLIEKAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO TERITORIJŲ VALYMO IR TVARKYMO DARBŲ KAINOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-359) kku_ikainis-darbininku.do...
aiskinam.-rastas_darbinin...
darbininku_antikorupcine-...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-349 „DĖL AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ AKCIJŲ PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JOMIS PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO (Nr. TSP-356) akciju-sarasas.docx
aiskinamasis-rastas-akcij...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO ATLIEKAMŲ DARBŲ KAINŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-355) kku-_ikainiai_prieziuros....
aiskinam.-rastas_paslaugu...
ikainiu_antikorupcine-paz...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-226 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESČIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-348) tarybos-sprendimas-1.docx
tarybos-sprendimas.docx
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO VYKDYTI NUOMOS KONKURSĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOMS PATALPOMS (Nr. TSP-354) sprendimas-del-igaliojimu...
aiskinamasis-del-igalioji...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SPALIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-269 „DĖL SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-350) tarybos-sprendimas-del-nu...
aiskinamasis-del-nuomojam...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL TURTO PATIKĖJIMO 2007 M. RUGPJŪČIO 2 D. SUTARTIES PABAIGIMO (Nr. TSP-361) sprendimas_12_19.docx
aiskinamasis_12_19.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-357) tar_spr_proj_12.docx
aiskin_rastas-12.docx
fondas_gruodis.xlsx
soc_butai_gruodis.xlsx
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-28 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PARDUODAMŲ BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-358) tar_spr_del_parduod_sar_k...
aiskin_rastas-parduodamu_...
parduodamu_sarasai_gruodi...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-339 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-347) aiskinamasis-20171122-.do...
sprendimo-projektas-20171...
lyginamasis-variantas-201...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGPJŪČIO 8 D. SPRENDIMO NR. T-208 ,,DĖL KOMPENSUOJAMŲ KITŲ SU VIEŠŲJŲ DARBŲ ATLIKIMU SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠO IR JŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-345) sprendimasx.docx
aiskinamasis_rastas.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI TARPTAUTINĖS ŽMOGAUS GEROVĖS ASOCIACIJOS RENGIAMAME PROJEKTE ,,SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMŲ IR SOCIALINĖS PAŠALPOS GAVĖJŲ INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ“ (Nr. TSP-353) spr-tzga-proj-pritarim..d...
aisk.-r.-prit-tzga-proj-1...
tzga_su_siauliu_r_sav_-do...
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI LABDAROS IR PARAMOS FONDO ,,AGAPAO“ RENGIAMAME PROJEKTE ,,PRIKLAUSOMŲ NUO ALKOHOLIO IR PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ ASMENŲ INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ“ (Nr. TSP-352) spr-agapao-proj-pritarim....
aisk.-r.-prit-agapao-proj...
agapao_sut-su-_siauliu_r_...
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-302 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-351) spr.-nev.-asm-komis.-pake...
aisk-ras-del-neveik-asm-k...
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-251 ,,DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ ASMENŲ SU SUNKIA NEGALIA SOCIALINEI GLOBAI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-373) spr-su-sunkia-neg-pakeit....
aisk.-rast-lesu-sunkiai-n...
antik-lesu-sunk-negalia-t...
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS ŠIAULIŲ RAJONE“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO (Nr. TSP-377) tsp_sveikatos_biuras.docx
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PERĖJIMO NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE ŠEIMOJE IR BENDRUOMENĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2018-2020 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-365) aiskinamasis-pertvarkos-p...
poveik_verti_lentel-priem...
priedaspataisytas-2.docx
pertvarkosplanas-pataisyt...
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aldona Laukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIO VAIKO TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS (RŪPYBOS) BUDINČIO GLOBOTOJO ŠEIMOJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-366) aiskinamasisbudintisglobo...
poveik_verti_lentel-budin...
antikorupcijabudintisglob...
budintisglobotojassiauliu...
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aldona Laukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-367) aisk.-rastas-2017-12-19.d...
t-priedas-2017-12-192.doc...
priemimas-t-sprendimas-20...
t-priedas-2017-12-19-lygi...
antikorupc.-pazyma2.docx
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-370) sporto-proj-finansav-2018...
sporto-proj-finansav-2018...
aiskinamasis.docx
antikorupcine-pazyma.docx
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-371) nuasmenintas-del-pj-zemes...
nuasmenintas-ar-del-pj-ze...
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. TSP-372) nuasmenintas-del-rm-zemes...
nuasmenintas-ar-del-rm-ze...
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-349) 2017-sprendimas-tsp.docx
aiskinamasis-2017-tsp-.do...
veiklos-ataskaita-2017.do...
Kontrolės komiteto pirmininkas Laisvūnas Neimanas
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-368) sprendimas-2018-veiklos-p...
aiskinamasis-2018-veiklos...
2018-veiklos-programa-tsp...
Kontrolės komiteto pirmininkas Laisvūnas Neimanas
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-364) posedziu_transliavimas.do...
tsp_posedziu_transliavima...
Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Audrius Dešrius
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ SUMAŽINIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SĄSKAITA Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL JŪRATĖS JANKAUSKIENĖS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ (Nr. TSP-375) sprendimas.docx
aiskinamasis.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL SIGITOS UŽKURAITIENĖS PASKYRIMO Į ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. TSP-374) sprendimas.docx
aiskinamasis.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL JŪRATĖS JANKAUSKIENĖS PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. TSP-376) sprendimas.docx
aiskinamasis.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-149 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-369) pakeitim_reglament.docx
aiskin_rast_reglament.doc...
lyginam-_pakeitim_reglame...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-360) isplestine_sueiga_pakeiti...
aiskinamasis_isplestine_s...
lyg_variantas_isplestine_...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL RAIMUNDO KELIUOČIO DARBO SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. TSP-383) sprendimas.docx
aiskinamasis.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL 2018 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-346) tsp_grafikas.docx
tsp_grafikas_aiskinamasis...
Savivaldybės meras Antanas Bezaras
Įtrauktas į darbotvarkę
41 ŠIAULIŲ RAJONO ENERGETINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMITETO ATASKAITA 4933_Prieziuros _komiteto_ataskaita_2016_2017 5012_Ataskaita_pristatymui20171204_ Savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis
Įtrauktas į darbotvarkę
42 KITI KLAUSIMAI, INFORMACIJA

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška