2019 m. gruodžio 15 d., sekmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Bendras Sveikatos ir socialinių reikalų ir Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis
Posėdžio data 2017-10-03 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-31 ,,DĖL 2017 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-314) 2017m.biudzeto-patiksl.10...
aiskinamasis-10-men.doc
2017-m.biudzeto-patiksl-1...
Pranešėja Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-30 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017–2019 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-315) tarybos-sprendimo-projekt...
aiskinamasis-rastas-svp-t...
strateginis-veiklos-plana...
01-programa-patikslinta.x...
01-programos-aprasymas.do...
04-programa-patikslinta.x...
04-programos-aprasymas.do...
05-programa-patikslinta.x...
05-programos-aprasymas.do...
06-programa-tikslinta.xls...
06-programos-aprasymas.do...
10-programa-tikslinta.xls...
10-programos-aprasymas.do...
12-programa-patikslinta.x...
12-programos-aprasymas.do...
13-programa-tikslinta.xls...
13-programos-aprasymas.do...
14-programa-patikslinta.x...
14-programos-aprasymas.do...
16-programa-tikslinta.xls...
16-programos-aprasymas.do...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Smirnovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2011–2017 METAMS IR STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2016–2018 METAMS ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS UŽ 2016 METUS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-299) tarybos-sprendimas-del-20...
2016-m.-spp-igyvendinimo-...
tarybos-sprendimo-del-201...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Smirnovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-96 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-297) jrt_keitimas_projektas.do...
Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-303) tar_spr_del_butu_statuso_...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-313) sprendimo-projektas-su-pr...
sprendimo-aiskinamasis-ra...
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-13 ,,DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-302) pinig-soc-par-patvirt-pak...
pinig-soc-par-patvirt-pak...
aisk.-rast-pinig.-soc.-pa...
antik-pinig-soc-par-pakei...
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI ASOCIACIJOS „VERBŪNŲ BENDRUOMENĖ“ PROJEKTE „KULTŪROS SAVITUMO IŠSAUGOJIMAS VERBŪNŲ BENDRUOMENĖJE“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMUI (Nr. TSP-304) tsp_verbunu-bendruomene.d...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI TARPTAUTINĖS ŽMOGAUS GEROVĖS ASOCIACIJOS RENGIAMAME PROJEKTE „VYRESNIO AMŽIAUS ASMENŲ SAVANORYSTĖS BEI DARBINIO AKTYVUMO SKATINIMAS“ (Nr. TSP-305) tsp_54.docx
sutarties-projektas.docx
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS, PATVIRTINTOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMU NR. T-55, PATIKSLINIMO (Nr. TSP-306) sprendimas.docx
samata.docx
2017_aiskinamasis.docx
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTUS VANDENS TRANSPORTO PRIEMONIŲ NULEIDIMO VIETOMS ĮRENGTI ŠIAULIŲ RAJONE IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-307) tsp_prieplaukos_1.docx
aiskinamasis_prieplaukos_...
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO VERSLO TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-308) verslo-taryba.docx
aiskinam.-rastas_verslo-t...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-246 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALAUS TARIFO NUSTATYMO IR JO TAIKYMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-301) daugiabuciu-prieziuros-ta...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-246 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO ŠIAULIŲ RAJONO SENIŪNIJOMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-309) komunalinio-ikainio-lygin...
komunalinio-ikainiai.docx
ikainiu_antikorupcine-paz...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2018 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO (Nr. TSP-311) lengvatos.docx
sprendimas.docx
verslo-liudijimai_2018.do...
lyginamasis-variantas_ii_...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-150 „ DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PREKYBOS TURGAVIETĖSE IR VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-310) atrankos-prasymo-forma.do...
prekybos-vietos-nauja-red...
dokumenti-pateikimo-fakta...
prekybos_antikorupcine-pa...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-239 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELE PRIE KRYŽIŲ KALNO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-300) vietine-rinkliava_koreguo...
vietine-rinkliava_kryziu-...
vietine-rinkliava_antikor...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-298) ribu-keitimo-09-20.doc
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 10 D. SPRENDIMO NR. T-350 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-296) aiskinamojo-struktura.doc
struktura.doc
struktura_priedas.xls
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL MOKYMO PLAUKTI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 KITI KLAUSIMAI, INFORMACIJA

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška