2019 m. gruodžio 11 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos 2017-02-21 posėdis
Posėdžio data 2017-02-21 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017–2019 METAMS PATVIRTINIMO 4020_TSP_65 4021_TSP_65_priedas 4022_TSP_65_aiskinamasis 4023_01 programa 4024_01 programa_aprasymai 4025_04 programa 4026_04 programa_aprasymai 4027_05 programa 4028_05 programa_aprasymai 4029_06 programa 4030_06 programa_aprasymai 4031_10 programa 4032_10 programa_aprasymai 4033_12 programa 4034_12 programa_aprasymai 4035_13 programa 4036_13 programa_aprasymai 4037_14 programa 4038_14 programa_aprasymai 4039_16 programa 4040_16 programa_aprasymai Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Smirnovienė
Priimtas
2 DĖL 2017 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO 4016_TSP_64_priedas 4017_TSP_64_aiskinamasis 4045_TSP_64 Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Priimtas
3 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS (Nr. TSP-49) del-finansines-bukles-ata...
finansu-kontroles-bukles-...
aiskin.-rastas-finansines...
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Priimtas
4 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-35) sprendimo-projektas_biuro...
biuro-direktoriaus-veiklo...
aiskinamasis-rastas_biuro...
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėja Kristina Steponavičienė
Priimtas
5 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2015 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-32) sprendimas_stebesenos-ata...
aiskinamasis-rastas_2015-...
2015m.visuomenessveikatos...
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėja Kristina Steponavičienė
Priimtas
6 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LANKYTINŲ VIETŲ PAVADINIMŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-36) sprendimo-projektas_lanky...
sprendimo_lankytinu-vietu...
aiskinamasis-rastas_lanky...
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėja Kristina Steponavičienė
Priimtas
7 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-50) gatviu-suteikimo-11-28.do...
inf.-gatves-02-06.doc
untitled_20170207_144204....
untitled_20170206_145532....
untitled_20170206_145554....
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja Vilija Vaičekauskienė
Priimtas
8 DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO PROGRAMOS ŠIAULIŲ RAJONE 2017–2020 METAMS PATVIRTINIMO 4012_TSP_53 4013_TSP_53_priedas 4014_TSP_53_aiskinamasis Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Priimtas
9 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Nr. TSP-40) sprendimas-del-valstybes-...
turto-perimimo-priedas.do...
aiskinamasis-rastas-bibli...
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Priimtas
10 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-309 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-44) sprendimas-ektac-nuost-pa...
aiskinamasis-rastas-ektac...
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Priimtas
11 DĖL PRITARIMO INVESTICINIO PROJEKTO „ŠIAULIŲ RAJONO KUŽIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ PASATO ATNAUJINIMAS, DIDINANT ENERGETINĮ EFEKTYVUMĄ“ RENGIMUI (Nr. TSP-63) t_spr_energetinis_vyturel...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Simona Striogienė
Priimtas
12 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO BUVEINĖS ADRESO PAKEITIMO (Nr. TSP-33) keitimas-buveines-.doc
aiskinamasis-.doc
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
13 DĖL LEIDIMO ĮREGISTRUOTI ASOCIACIJOS „GEGUŽIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ“ BUVEINĘ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIAME PASTATE (Nr. TSP-41) geguziu-bendruomene-i.doc
geguziai-aiskinamasis-.do...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
14 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-304 ,,DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-48) sprendimas.docx
aiskinamasis_rastas.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
15 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-106 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-47) tar_spr_del_nuomos_apraso...
tar_spr_inf_lapas.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Priimtas
16 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. TSP-37) tsp2.doc
aiskinamasis_2016.doc
posedzio-protokolo_nuoras...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
17 DĖL ŠIAULIŲ RAJONE VEIKIANČIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 4006_TSP_54 4007_TSP_54_priedas 4008_TSP_54_antikorupcinio_vertinimo_pazyma Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Priimtas
18 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 4009_TSP_52 4010_TSP_52_priedas 4011_TSP_52_antikorupcinio_vertinimo_pazyma Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Priimtas
19 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO 2017 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-61) sprendimas.docx
aisk-rastas-soc-pasl-plan...
antikorupcine-pazyma.docx
socialiniu-paslaugu-plana...
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Priimtas
20 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-43) spr.-p-centro-atask-2016-...
aisk.-rast-soc-pasl-centr...
centr-veikl-atask-2016-m....
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Priimtas
21 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-13 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 4042_TSP_60_aiskinamasis 4043_TSP_60_lyginamasis_variantas 4044_TSP_60_antikorupcinio_vertinimo_pazyma 4046_TSP_60 Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Priimtas
22 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-147 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-55) t_teritorijos.docx
t_priedas.docx
t_priedas_lyginamasis-var...
aiskin-teritorijos.docx
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Priimtas
23 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-57) tsp-_nvs-aprasas_sprendim...
tsp-_nvs-aprasas_lyginama...
aiskin-nvs-aprasas.docx
antikorupcinio_vertinimo_...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Priimtas
24 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-59) e_sprendimas_ataskaita.do...
e_aiskinamasis_ataskaita....
2017-02-08_ataskaita.doc
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Priimtas
25 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO 4047_TSP_58 4048_TSP_58_priedas_I_variantas 4049_TSP_58_aiskinamasis_I_variantas 4050_TSP_58_priedas_II_variantas 4052_TSP_58_aiskinamasis_II_variantas Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Priimtas
26 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO SUMAŽINIMO. (Nr. TSP-45) nuasmenintas-del-a-e-zeme...
nuasmenintas-ar-del-a-e-z...
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Priimtas
27 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO SUMAŽINIMO. (Nr. TSP-46) nuasmenintas-del-l-p-zeme...
nuasmenintas-ar-del-l-p-z...
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Priimtas
28 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-38) sprendimo-projektas-del-a...
veiklos-ataskaita-2017-pi...
aiskinamasis-rastas-del-a...
Kontrolės komiteto pirmininkas Laisvūnas Neimanas
Priimtas
29 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-39) sprendimo-projektas.docx
aiskinamasis-rastas.docx
veiklos-programa-2017.doc...
Kontrolės komiteto pirmininkas Laisvūnas Neimanas
Priimtas
30 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 4018_TSP_34 4019_TSP_34_aiskinamasis Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
31 DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PAREIGINĖS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO 4002_TSP_66_I_alternatyva 4003_TSP_66_II_alternatyva 4004_TSP_66_aiskinamasis_rastas 4005_TSP_66_antikorupcinio_vertinimo_pazyma Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
32 DĖL PAVELDIMO TURTO MOKESTINIŲ MOKĖJIMŲ ATIDĖJIMO (Nr. TSP-51) sliupyte_atidejimas_nuasm...
sliupyte_atleidimas_nuasm...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Priimtas
33 KITI KLAUSIMAI, INFORMACIJA

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
34 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-177 „DĖL MOKESČIO KOMPENSACIJOS DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKO UGDYMĄ IR PRIEŽIŪRĄ ŠIAULIŲ MIESTO BEI ŠIAULIŲ RAJONO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IR KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-56) t_iu-kompensavimas.docx
t_iu-kompensavimas_lygina...
aiskin-iu-kompensavimas.d...
antikorupcinio_vertinimo_...
tsp_56_ii_variantas.docx
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška