2019 m. gruodžio 10 d., antradienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Bendras Kaimo reikalų ir ekologijos ir Komunalinio ir vietinio ūkio komitetų posėdis
Posėdžio data 2015-09-08 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2014 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-254) tsp_sprendimas_finansines...
tsp_priedas_finansines_at...
tsp_aiskinamasis_finansin...
Savivaldybės kontrolierius Saulius Mickus
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL 2014 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-262) 2014m.biudzeto-apyskaita....
aiskinamasis2014-m.apyska...
2014-m.biudzeto-ataskaita...
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-226) 2014-kfar-tvirtinimas.doc
2014-kfar-aiskinamasis-ra...
projekto_priedas_ataskait...
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-1 ,,DĖL 2015 M. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-257) 2015m.biudzeto-patiksl.09...
aiskinamasis-rastas-2015-...
2015-m.biudzeto-patiksl-0...
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO IR GATVĖS PAVADINIMO KEITIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-248) geograf.-ginkunai-08-03.d...
doc20150807183829.pdf
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-253) gatviu-suteikimas-08-07.d...
medinupeliopaitaiciai.jpg
plentokursenai.jpg
ramiojikairiai.jpg
ramuniu_smilguliutkunai.j...
suopiu-dainai.jpg
versmesverduliai.jpg
zemynosprociunai.jpg
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL SUTIKIMO PERIMTI LIZINGO SUTARTIES ŠALIES ĮSIPAREIGOJIMUS (Nr. TSP-244) sprendimas-del-kc-lizingo...
aiskinamasis-kc-lizingo.d...
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-47 ,,DĖL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ, MOKINIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2015–2016 MOKSLO METAIS“ PAKEITIMO (Nr. TSP-269) t-sprendimas_2015-09-17.d...
aisk.-rastas-del-2015-09-...
2015-09-17_t-priedas2.xls
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO DĖL UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES PROJEKTUI (Nr. TSP-255) t_bendradarbiavimo-sutart...
aiskin-iu-sutartis.docx
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO 2015 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-260) t_nvstvarkosaprasas_15e.d...
aiskin-tvarkos-aprasas.do...
poveikio_vertinimo_lentel...
informacinis_lapas_tvarko...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VERTINIMO IR VYKDYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-261) programu-vertinimas-nvs.d...
aiskin-programu-vertinima...
poveikio_vertinimo_lentel...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ R. KURTUVĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBUOTOJŲ ETATŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, PATVIRTINIMO (Nr. TSP-227) kurtuvenu-udc_2015_sprend...
kurtuvenu-udc_2015_prieda...
kurtuvenu-udc_2015_lygina...
kurtuvenu-udc_2015_aiskin...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-252) 2015-09-17_finansavimo-nu...
2015_09-17_aiskinamasis_r...
lyginamasis-variantas-201...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ R. ŠAKYNOS MOKYKLOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ R. GILVYČIŲ MOKYKLAI (Nr. TSP-263) perdavimas..doc
Ūkio ir transporto skyriaus vedėjas Gedas Bičiušas
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. TSP-264) perdavimas.doc.doc
Ūkio ir transporto skyriaus vedėjas Gedas Bičiušas
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. TSP-259) sprendimo.projektas.netek...
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėja Kristina Steponavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO (Nr. TSP-258) sprendimo-projektas_sudet...
sveikatos-tarybos-nuostat...
aiskinamasis-rastas_sudet...
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėja Kristina Steponavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-228) strateginis.docx
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-229) tarybos-sprendimo-projekt...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL FINANSINIO TURTO KAIP SAVIVALDYBĖS ĮNAŠO SKYRIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ,,KURŠĖNŲ VANDENYS“ (Nr. TSP-230) kv-ist_kap-2015-1.docx
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO ATLIEKAMŲ DARBŲ KAINŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-231) kapiniu-tvarkymas-2015.do...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
22 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS EKONOMIKOS IR VERSLO PLĖTROS SKYRIAUS 2015-09-17 INFORMACIJA APIE BENDROVIŲ, KURIŲ 100 PROCENTŲ AKCIJŲ PRIKLAUSO SAVIVALDYBEI, 2015 M. I PUSMEČIO FINANSINIUS REZULTATUS IR 2015 METŲ VEIKLOS PROGNOZES 2491_Ekon_informac_2015_pusm Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas Algirdas Baikauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-268) t_spr_projektu_sarasas.do...
veiksmu_programos_2014_20...
kaimo_pletros_programos_2...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Simona Striogienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PROJEKTO „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA ŠIAULIŲ RAJONE“ ĮGYVENDINIMO IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-232) t_spr_socialinis_bustas.d...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Simona Striogienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PROJEKTO „ŠIAULIŲ RAJONO PAKUMULŠIŲ I TVENKINIO ANT KUMULŠOS UPĖS HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ IR UŽTVANKOS BEI ŠIAULIŲ R. PAKUMULŠIŲ, MICAIČIŲ KADASTRINIŲ VIETOVIŲ DALIES GRIOVIŲ IR JŲ STATINIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI“ ĮGYVENDINIMO IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-233) t_spr_pakumulsiai.doc
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Simona Striogienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-234) soc_butai_rugsejo_redakc....
tar_spr_del_soc_butu_sara...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BUTO NUOMOS (Nr. TSP-235) t-235_nuasmenintas.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ, JŲ DALIŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-236) tar_spr_del_savivald_bust...
pardav_aiskin_rastas.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ, JŲ DALIŲ PARDAVIMO (Nr. TSP-237) tar_spr_del_busto_pard.do...
tar_spr_aisk_rastas.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PRITARIMO ĮRENGTI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PATALPAS GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOJE (Nr. TSP-265) taryba_ginkunu_mokykla_20...
aiskinamasis_r._taryba_gi...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ PASTATE ŠIAULIŲ RAJONE, BUBIŲ SENIŪNIJOJE, BAZILIONŲ MIESTELYJE, PAGELUVIO G. 13, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI SPORTO KLUBUI „TUNELIS“ (Nr. TSP-238) aiskinamasisssportoklubot...
panaudasportoklubuituneli...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL LEIDIMO SUMONTUOTI INTERNETO DUOMENŲ PERDAVIMO MAZGĄ (Nr. TSP-239) aiskinamasisrastasdeliran...
delleidimosumontuotiinter...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL LEIDIMO ĮREGISTRUOTI ASOCIACIJĄ „ŠAKYNOS BENDRUOMENĖ“ SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOJE PATALPOJE (Nr. TSP-240) 2015-08-06-t_sakynos-bend...
aiskinamasisrastassakynos...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ ,,KATILINĖS GRUZDŽIŲ MIESTELYJE, JAUNIMO G. 1, REKONSTRAVIMAS“ (Nr. TSP-267) taryba_gruzdziu_katilines...
aiskinamasis_r._taryba_gr...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ. (Nr. TSP-241) del-nuomos-mokescio-uab.d...
ar-del-nuomos-mokescio-ua...
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ (Nr. TSP-242) del-nuomos-mokescio-fa.do...
ar-del-nuomos-mokescio-fa...
Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI``RINGUVĖNŲ MSNA IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA`` (Nr. TSP-249) sprend.doc
aiskinam.doc
Žemės ūkio skyriaus Melioracijos poskyrio vedėjas Saulius Darginavičius
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI DALYVAUTI PROJEKTO ĮGYVENDINIME IR BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (Nr. TSP-243) spr-pritar-bendrad-sutar....
bendr-sutart-su-vaiku-sva...
aisk-ras.-bendrad-sut-vai...
Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2015 METŲ SĄMATOS, PATVIRTINTOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMU NR. T-10, PATIKSLINIMO (Nr. TSP-245) k_2015_samatos_patikslini...
k_2015_samata.doc
k_2015_aisk__samata.doc
2015_lyg_variant_programo...
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ PASKELBIMO (Nr. TSP-246) gruzdziu-azuolai.pdf
sprendimas2.doc
aiskinamasis.doc
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ, PATVIRTINTŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMU NR. T-219 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-247) e_zeldiniai_el_paslaugos....
antikor_pazyma.doc
2015_aisk__zeldiniai.doc
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ (Nr. TSP-250) sprend-projektas-del-kama...
Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas Jonas Kiriliauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-251) planas_susipazinti.docx
aiskin_rastas_korupcijos-...
antikorupcine_-pazyma-201...
Savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininkas Alfredas Jonuška
Įtrauktas į darbotvarkę
44 TSP-256 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO 2505_TSP_256 2506_TSP_256_aiskinamasis Teisės ir personalo administravo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL LINOS SAMOŠKIENĖS ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. ŽARĖNŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGŲ IR PAVEDIMO ATLIKTI ŠIAULIŲ R. ŽARĖNŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (Nr. TSP-266) samoskienes-atleidimas-pa...
aiskinamasis-rastas_samos...
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL MARIAUS NORBUTO ATLEIDIMO IŠ ŠIAULIŲ R. ŠILĖNŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGŲ IR PAVEDIMO ATLIKTI ŠIAULIŲ R. ŠILĖNŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (Nr. TSP-270) norbuto-atleidimas.doc
aiskinamasis.doc
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mckūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 KITI KLAUSIMAI, INFORMACIJA

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška