Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

KVIEČIAME ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS IŠPLĖSTINIŲ SENIŪNAIČIŲ SUEIGŲ ATSTOVUS Į SUSIRINKIMĄ DĖL 5 (PENKIŲ) ATSTOVŲ IŠRINKIMO Į PROJEKTŲ ATRANKOS IR VERTINIMO PAGAL PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ KOMISIJĄ

2021-06-22 Dalintis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Vadovaudamiesi Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. A-775  18.3 papunkčiu ir atsižvelgdami į tai, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijai Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos išplėstinių seniūnaičių sueigos pateikė 8 (aštuonis) siūlymus dėl seniūnaičių delegavimo į Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybėje bendruomeninių organizacijų projektų atrankos ir vertinimo komisiją (toliau – Vertinimo komisija),  kviečiame Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos išplėstines seniūnaičių sueigas deleguoti po vieną atstovą į susirinkimą dėl 5 (penkių) seniūnaičių atrankos.

Susirinkimas organizuojamas 2021 m. birželio 28 d. 15 val. nuotoliniu būdu ZOOM platformoje, naudojant  prisijungimo nuorodą:

https://us02web.zoom.us/j/84709560936?pwd=SHAzL1kwTmcyYm1PdkdzNVNLNUZ6dz09

Meeting ID: 847 0956 0936

Slaptažodis (Passcode): 1

Vienas susirinkime dalyvausiantis išplėstinės seniūnaičių sueigos dalyvis turės 1 (vieno) balso teisę.

Atrinktais į Vertinimo komisiją bus laikomi tie kandidatai, kurie surinks daugiausia balsavimo teisę turinčių susirinkimo dalyvių balsų.

Neįvykus seniūnaičių atrankai į Vertinimo komisiją, pakartotinis kvietimas bus skelbiamas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.

Registracija dėl dalyvavimo Vertinimo komisijoje vykdoma iki 2021 m. birželio 25 d. 15.45 val. el. paštu audrone.birutiene@siauliuraj.lt

Informacija atnaujinta 2021-06-23 10:54