Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Dalinai finansuoti projektai

ŠIAULIŲ RAJONO VISUOMENINĖ KULTŪROS TARYBA

Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai

________________________________________________________________________

DALINAI FINANSUOTI LEIDINIAI IŠ

ŠIAULIŲ RAJONO LEIDYBOS RĖMIMO PROGRAMOS

 2021 m.

• Rimantui Goriui, periodinio istorijos ir kultūros žurnalo „Padubysio kronikos“ leidybai – 1500 (vieną tūkstantį penkis šimtus) Eur, Romualdo Ozolo paramos fondas;

• Nijolei Girniuvienei, Šiaulių rajono literatų poezijos rinktinės „Po gimtinės jovarais“ leidybai – 1050 (vieną tūkstantį penkiasdešimt) Eur, leidykla „Lucilijus“, K. J. Vasiliausko įmonė;

• Jonui Kiriliauskui, istorinės publicistikos „Pasodinsim Lietuvai ąžuolą. Varputėnų šaulių būrio istorija 1930 – 1940 m.“ leidybai – 500 (penkis šimtus) Eur, leidykla UAB „Litera“;

• Hanai Mockienei, dainų rinkinio „Vaikščiuodama puo suodnelį“ leidybai – 1 000 (vieną tūkstantį) Eur, leidykla „Lucilijus“, K. J. Vasiliausko įmonė;

• Vytautui Kirkučiui, dokumentinės prozos knygos „Rašalinė su rugiagėlėmis“ leidybai – 1 040 (vieną tūkstantį keturiasdešimt) Eur, leidykla „Žuvėdra“, UAB;

• VšĮ „Terra Publica“, knygos „Lietuvos dvarai ir pilys“ leidybai – 910 (devynis šimtus dešimt) Eur, leidykla VšĮ „Terra Publica“.

                                                                                                                                  Iš viso: 6000 Eur

2020 m.

• Birutei Žymantienei, knygos „Kryžių sodininkas Mečislovas Jurevičius“ leidybai – 1000 (vieną tūkstantį) Eur, leidykla „Lucilijus“, K. J. Vasiliausko įmonė;

• Šiaulių rajono turizmo ir informacijos centrui, knygos „Pamiršti, nepamiršti Kuršėnų krašto dvarai“ leidybai – 800 (aštuonis šimtus) Eur, leidykla UAB Šiaulių spaustuvė.

• Donatai Grakauskaitei-Šličienei, knygos „39 dovanos“ leidybai – 1000 Eur (vieną tūkstantį eurų), leidėjas UAB „Gintvila“;

• Rasai Praninskienei, knygos „Jis lieka, virtęs knygomis, su mumis…“, poeto Vacio Reimerio šimtmečiui (1921-2021) leidybai – 800 Eur (aštuonis šimtus eurų), leidykla „Žuvėdra“, UAB;

• Rimantui Goriui, Periodinio istorijos ir kultūros žurnalo „Padubysio kronikos“ leidybai – 1000 (vieną tūkstantį) Eur, Romualdo Ozolo paramos fondas.

                                                                                                                                                                                                     Iš viso: 4600 Eur.

2019 m.

• Rimantui Goriui, Periodinio istorijos ir kultūros žurnalo „Padubysio kronikos“ leidybai – 900 (devynis šimtus) Eur, Romualdo Ozolo paramos fondas;

• Petrui Valskiui, knygos „Kazimiera Kymantaitė – tai mes, mūsų tautos kultūros likimas“ leidybai – 600 (šešis šimtus) Eur, leidykla Šiaulių spaustuvė, UAB;

• Vytautui Kirkučiui, poezijos rinkinio „Rūko ženklinimas“ leidybai – 900 (devynis šimtus) Eur, leidykla „Žuvėdra“ UAB;

• Jonui Kiriliauskui, knygos „1919-ieji Kuršėnų krašte“ leidybai – 600 (šešis šimtus) Eur, leidykla „Litera“ UAB.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Iš viso: 3000 Eur.

2018 m.

• Leontinai Valskienei. 2018 – 2019 m. kalendoriaus „Begalinis tikėjimas teatru“ leidybai – 400 (keturis šimtus) Eur, spaustuvė TŪB „Printė“.

• Rimantui Goriui. Periodiniam istorijos ir kultūros žurnalui „Padubysio kronikos“ – 600 (šešis šimtus) Eur, leidykla Romualdo Ozolo fondas.

• Marijai Šadlauskienei. Kuršėnų krašto tremtinių atsiminimų knygos „Mus vežė belangiais traukiniais“ leidybai – 1300 (vieną tūkstantį tris šimtus) Eur, leidykla UAB „Trys žvaigždutės“.

• Emilijai Pliuščikaitei. Apysakos „Juodoji fazė“ leidybai – 250 (du šimtus penkiasdešimt) Eur, leidykla „Liucilijus“, K.J. Vasiliausko įmonė.

• Jonui Vaicekauskui. Knygos „Pasivaikščiojimas“ leidybai – 450 (keturis šimtus penkiasdešimt) Eur, leidykla UAB „Litera“.

Iš viso: 3000 Eur.

 

2017 m.

• Vytautui Kirkučiui. Knygai „Samanos ant sniego“ – 500 (penkis šimtus) Eur, UAB leidykla „Žuvėdra“.

• Rimantui Goriui. Periodiniam istorijos ir kultūros žurnalui „Padubysio kronikos“ – 600 (šešis šimtus) Eur, leidykla Romualdo Ozolo fondas;

• Angelei Kelienei. Knygai „Atokvėpis“ – 400 (keturis šimtus) Eur, K. J. Vasiliausko leidykla „Liucilijus“.

• Almantui Šlivinskui. Stasio Butkaus knygos „Vyrai Gedimino kalne“ perleidimui – 1.500 (vienas tūkstantis penki šimtai) Eur, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos leidykla.

Iš viso: 3000 Eur

2016 m.

• Stasiui Lipskiui. Knyga „Kas lieka širdyje“ – 1 200 (vieną tūkstantį du šimtus) Eur, leidykla UAB „Žuvėdra“;

• Rimantui Goriui. Periodiniam istorijos ir kultūros žurnalui „Padubysio kronikos“ – 600 (šešis šimtus) Eur, leidykla Romualdo Ozolo fondas;

• Aleksandrui Vitkui. Knyga „Holokaustas Žemaitijoje“ – 200 (du šimtus) Eur, leidykla Mokslo ir enciklopedijų leidimo centras.

• Antanui Abakui. Knyga (poezijos rinktinė) „Laukimo saldi sula“ – 550 (penkis šimtus penkiasdešimt) Eur, leidykla „Lucilijus“

• Nijolei Girniuvienei. Knyga (Šiaulių rajono literatų poezijos rinktinė) „Rapsodija“ – 450 (keturis šimtus penkiasdešimt) Eur, leidykla „Lucilijus“. 

Iš viso: 3000 Eur

 2015 m. 

• Rimantui Goriui. Istorijos ir kultūros leidinys „Padubysio kronikos“ – 500 (penkis šimtus) Eur, leidykla Romualdo Ozolo paramos fondas.

• Petrui Rakštikiui. Knyga „Pavenčio akimirkų mailius“ – 300 (tris šimtus) Eur, Stasio Tumėno leidykla „Šiaurės Lietuva“.

• Vytautui Kirkučiui. Knyga „Gimtųjų žodžių apžavėtas“ – 900 (devynis šimtus) Eur, UAB leidykla „Žuvėdra“.

• Jonui Kiriliauskui. Knyga „Kuršėnų bibliotekos istorija: žmonės, laikas“ – 700 (septynis šimtus) Eur, Stasio Tumėno leidykla „Šiaurės Lietuva“.

• Justinai Jocaitei. Miniatūrų ir apsakymų knyga „Nebijok būti žmogumi“ – 500 (penkis šimtus) Eur, UAB leidykla „Žuvėdra“. 

Iš viso: 2900 Eur

 

2014 metai

• Jonui Kiriliauskui. Knyga „XIX a.- XX a. pirmosios pusės Kuršėnai: gyvenimo fragmentai, laikas ir žmonės“ – 4 000 (keturi tūkstančiai) litų. Stasio Tumėno leidykla „Šiaurės Lietuva“.

• Rimantui Goriui. Istorijos ir kultūros leidinys „Padubysio kronikos“ – 2 000 (du tūkstančiai) litų. Leidžia Romualdo Ozolo paramos fondas.

• Alvaidui Bernotui. Muzikos grupės „Tykiai“ kompaktinės plokštelės sudarymas ir leidyba 2 000 (du tūkstančiai) litų. Leidžia Pauliaus Jasiūno IĮ.

• Leontinai Valskienei. Kalendorius „Kazimieros pasaulis, prasidėjęs mieste prie Ventos“ – 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) litų. Spaustuvė TŪB „Printė“.

• Alfredui Šimkui. Knyga „Ties Švedės vingiais“ – 500 (penki šimtai) litų, Šiaulių krašto knygų leidėjų draugija „Saulės delta“.

Iš viso: 10 000 litų

 2013 metai

• Informacinio leidinio prie kompaktinės plokštelės „Svirnelie siediejau“ leidybai 1000 (vieną tūkstantį) Lt.

• Šiaulių rajono kūrėjų almanacho leidybai – 3000 (tris tūkstančiai) Lt.

• Jono Vaicekausko knygos „Įžeminimas“ leidybai – 2500 (du tūkstančiai penki šimtai) Lt.

• Liaudiškos muzikos kapelos „Salduva“ kompaktinės plokštelės išleidimui – 3500 (tris tūkstančius penkis šimtus) Lt.

Iš viso: 10 000 litų

2012 metai

• Birutė Poškienė. Kompaktinė plokštelė „Prasivėrus svirna duris“ – 1000 (vienas tūkstantis) Lt., IĮ „OWEXX“ design.

• Vidutė Rožė Grigaitienė. Knyga – almanachas „Minčių ruduo“- 1000 (vienas tūkstantis) Lt., Šiaulių krašto knygų leidėjų draugijos leidykla „Saulės delta“.

• Janina Parutienė. Knyga „Atodrėkis gruody“ – 480 (keturi šimtai aštuoniasdešimt) Lt., AB spaustuvė „Titnagas“.

• Stasys Lipskis. St. Anglickio „Čiupikai“ trečioji dalis – 2000 (du tūkstančiai) Lt.

• Jolanta Gedaminskienė. Kolektyvinė monografija „Šakynos kraštas“ – 5520 (penki tūkstančiai penki šimtai dvidešimt) Lt.

Iš viso: 10 000 litų

2011 metai

• Sigitai Lukienei. Monografija „Šakynos kraštas“ – 10 000 (dešimt tūkstančių) Lt, UAB „Diemedžio leidykla“, Vyr. redaktorius Danas Kaukėnas.

• Stasiui Lipskiui. Knyga „Kuršėnų krašto žmonės“ – 4 000 (keturi tūkstančiai) Lt, S. Lipskio leidykla „Žuvėdra“.

• Jūratei Ulvydaitei – Formanskei. Knyga „Ką mena takeliai...“ – 1 000 (vienas tūkstantis) Lt, leidykla K. J. Vasiliausko įmonė – leidykla „Lucilijus“.

Iš viso: 15 000 litų

2010 metai

• Aleksandrui Žaliui. Eilėraščių rinkinys „Pilis“ – 1 500 (vieną tūkstantį penkis šimtus) Lt, leidykla UAB „Druka“.

• Valerijai Aleksandravičienei. Kuršėnų literatų almanachas „Ventos tėkmėj“ – 2 500 (du tūkstančius penkis šimtus) Lt, leidykla K. J. Vasiliausko įmonė „Liucijus“

• Birutei Prokopavičienei. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro moterų vokalinio ansamblio kompaktinės plokštelės leidyba 1 000 (vieną tūkstantį) Lt, leidėjas – Pauliaus Jasiūno IĮ.

Iš viso: 5 000 litų

2009 metai

• Vacio Reimerio prisiminimų knyga „Buvo“. Skirta 2500 litų.

• Jono Kiriliausko esė knyga „Savęs okupacija“. Skirta 1000 litų.

• Jono Kievišo rengiama knyga „Dvasingumo sklaida“. Skirta 3000 litų.

• Vidutės Rožės Grigaitienės knyga „Senolių romansai“. Skirta 1000 litų.

• Šiaurės Lietuvos literatų almanachas „Jungtys“. Skirta 1000 litų.

• Knyga apie Kazimierą Kymantaitę „Reikalauju kūrybos laisvės“. Skirta 2500 litų.

• Stepono Balčiūno knyga „Brydė Saulės žemėje“. Skirta 2000 litų.

• Knyga „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio aidai Kruopių ir Žarėnų krašte“. Skirta 800 litų.

Iš viso: 13 800 litų

2008 metai

• Tautodailininko Sauliaus Barasos atvirukų rinkinys. Skirta – 2000 litų.

• Liaudiškos muzikos kapelos “Salduva” kompaktinės plokštelės leidyba. Skirta 3000 litų.

• Fotoalbumo “Lietuvos karininko fotoalbumas. 2. Aukštaitijos ir Žemaitijos kaimas XX amžiaus 3-4 dešimtmetyje” leidyba. Skirta 500 litų.

• Jolantos Anglickaitės – Šleževičienės poezijos rinkinys “Žemės delnuose“. Skirta – 3000 litų.

• Turistinis leidinys apie Kuršėnus. Skirta - 3000 litų.

• Monografija “Gruzdžiai”. Skirta 4000 litų.

• Leidinys “Tegul dainoj ištirpsta toliai”, skirtas Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečiui ir Šiaulių apskrities chorų sambūriui. Sudarytoja S. Žukienė. Skirta 4500 litų.

Iš viso: 20 000 litų

 2007 metai

• Barboros Mejerytės romanas „Jonė“. Skirta 4000 litų.

• Informacinis leidinys apie Kuršėnų kalendorių muziejų. Skirta 3000 litų.

• Rašytoja Vidmantė Jasukaitytė – poezijos knygos “Kas ten, už nieko?” leidyba. Skirta 1000 litų.

• Angelė Kielienė. Eilėraščių knyga “Kai gręšis vanduo į ugnį”. Skirta 3000 litų.

• Sofija Ulčinskienė. Apsakymų rinkinys apie Budvydžių kaimo žmones – skirta 1000 litų.

• Šiaulių rajono kultūros centro meno kolektyvo “Nesenstantys širdimi” kompaktinės plokštelės išleidimas. Skirta 2000 litų.

• Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos prašymas dėl albumo “Kurtuvėnų Užgavėnės” leidybos. Skirta 2000 litų.

• Adolfo Strakšio knygos „Juras” leidyba – skirta 4000 litų.

Iš viso: 20 000 litų

 2006 metai

• Monografija „Raudėnų kraštas“ – 10000 litų.

• Vacys Reimeris. Eilėraščių rinkinys „Vakarė grįžta Aušrine“ – 4000 litų.

• Šiaurės Lietuvos literatų draugijos almanachas „Jungtys“ – 2000 litų.

• Ona Budrienė. „Tylią valandą ištartas žodis“ – 1000 Lt.

• R. Tamošaitis ir J. Kiriliauskas. „Kuršėnų žydų istorija“ – 3000 Lt.

Iš viso: 20 000 litų

 2005 metai

• Šiaulių rajono eiliuotojų ir literatų kūrybos leidiniui „Žodžiai iš širdies“ – 3000 litų;

• Knygų „Pasaulin žvelgęs akimis Ventos” ir „Baltų žuvėdrų puokštėmis“, skirtų Stasio Anglickio gimimo 100-mečiui, pirkimui – 3000 litų; nupirkta 200 knygų.

Iš viso: 6000 litų

2004 metai

• Vacio Reimerio eilėraščių rinkinys „Kasdien būties korida“ – 2000 litų.

• Adolfo Strakšio apybraižų rinkinys „Dinozaurų kapinės“ – 3000 litų.

• Vytauto Šeinausko knyga „Muzika gyvenimui“ – 2500 litų.

• Leidyklos „Žuvėdra“ leidžiamai „Kuršėnų enciklopedijai“ – 4000 litų.

• Kuršėnų tautodailininkų bendrijai – leidiniui apie Šiaulių rajono medžio drožėjus – 2500 litų.

• Šiaulių rajono kraštotyros draugijos informacinis leidinys – 3000 litų.

• Džuljeta Maskuliūnienė. „Lietuviškos spaudos keliai Šiaurės Lietuvoje“ – 500 litų.

• Stasio Anglickio poezijos konkurso laureatų knyga „Sparnai“ – 800 litų.

• B. Jarošienė ir J. Lubienė. „Jurgis dangų ir žemę atrakina“ – 1700 litų.

Iš viso: 20 000 litų

2003 metai

• Vytauto Šeinausko dainų knyga „Tu – versmė, tu – giesmė“ -700 litų.

• Adolfo Strakšio knyga „Juodas rugpjūčio saulėtekis“ -3000 litų.

• Šiaurės Lietuvos literatų almanachas „Jungtys“ - 2000 litų.

• Vidmantės Jasukaitytės knygai „Subačiaus gatvė. Getas“ - 4000 litų.

• Algimanto Puodžiūno knyga „Medžioklė Šiaulių krašte“- 1000 litų.

• Vidutės Rožės Grigaitienė kasetė „Sudie, Tėvyne“ - 800 litų.

• Kuršėnų meno mokyklos mišraus vokalinio ansamblio (vadovė Hana Pastaukienė) kompaktinės plokštelės leidyba - 1375 litai.

• Vladas Valantinas. „Pirmoji kelionė į šaškių šalį“ - 2125 litai.

• Ansamblio „Melodija“ kompaktinės plokštelės leidyba - 3000 litų.

Iš viso: 18 000 litų

_________

Informacija atnaujinta 2022-01-18 16:23