Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

KONSULTAVIMASIS SU VISUOMENE

RENGIAMAS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS 2021 METAMS

2020-12-21 Dalintis

Šiaulių rajono savivaldybės administracija rengia Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų planą 2021 metams.

Kviečiame Šiaulių rajono gyventojus, socialinius partnerius, socialinių paslaugų teikėjus, bendruomenes ir kt. susipažinti su rengiamu ateinančių metų socialinių paslaugų projektu ir teikti siūlymus, pastabas Šiaulių rajono socialinių paslaugų poreikio ir (ar) plėtros klausimais
iki 2020 m. gruodžio 31 d. el. paštu soc.param@siauliuraj.lt.

Šiaulių rajono gyventojus, bendruomenes prašome pateikti pastabas, siūlymus nurodant:

  • kaip užtikrinamas tam tikros socialinės paslaugos įgyvendinimas Šiaulių rajone;
  • kaip galėtų būti užtikrinamas kiekvienos socialinės paslaugos organizavimas, kokia galėtų būti socialinių paslaugų plėtra.

Socialinių paslaugų teikėjus prašome pateikti duomenis apie 2021 metais numatomas teikti socialines paslaugas nurodant:

  • bendrą informaciją apie įstaigą (kada įkurta, narių skaičius, rekvizitai ir pan.);
  • 2021 m. numatomų teikti socialinių paslaugų rūšis pagal Socialinių paslaugų katalogą;
  • tikslines socialinių paslaugų gavėjų grupes, paslaugų gavėjų skaičių;
  • trumpą numatomos veiklos aprašymą ir finansavimo šaltinius;
  • laukiamus rezultatus.

Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano 2021 metams projektas

Informacija atnaujinta 2021-12-13 15:48