Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Projektiniai pasiūlymai

Informuojame apie "Gyvenamosios (dviejų butų) paskirties (6.2.) pastato, Aitvarų g. 54, Verduliukų km., Šiaulių km. sen., Šiaulių raj. sav., statybos projekto" parengtus projektinius pasiūlymus.

2022-02-28 Dalintis

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis, informuojame apie "Gyvenamosios (dviejų butų) paskirties (6.2.) pastato, Aitvarų g. 54, Verduliukų km., Šiaulių km. sen., Šiaulių raj. sav., statybos projekto" parengtus projektinius pasiūlymus.

Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: Aitvarų g. 54, Verduliukų km., Šiaulių km. sen., Šiaulių raj. sav., žemės sklypo kad. Nr. 9132/0006:915 Lieporių k. v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios (dviejų butų) pastatai (6.2.).

Statinio kategorija: neypatingasis statinys. Statinio statybos rūšis: nauja statyba.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB „Ventos ranga“, 305598501, Statybininkų g. 53, Venta, Akmenės raj. sav., tel. 8 624 36188.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Gedimino Tušo architektūros studija (įm. k. 305849754), projekto vadovas Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr. A 1959), Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Šiaulių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.siauliuraj.lt ir projekto rengėjo biure Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, darbo dienomis 9:00-16:00, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus galima teikti el. paštu g.tusas@gmail.com arba raštu adresu Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė iki viešo susirinkimo pabaigos.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): projekto rengėjo patalpose, adresu Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, 2022 m. kovo 14 d., 16.00. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose arba statytojui pageidaujant, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą.

Viešo susirinkimo transliacijos nuoroda pateikiama žemiau

Nuoroda į vaizdo transliaciją: https://us04web.zoom.us/j/4348256277?pwd=PjgBoTVRtk7XWXOVz6RCw40oZPvaOi.1

Meeting ID: 434 825 6277, Passcode: vSuX6D

Projektas

Informacija atnaujinta 2022-03-01 16:19