Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

Informacija apie pradedama rengti sklypo (kad.Nr.9120/0009:252) Šiaulių raj., Ginkūnų kaime, Ginkūnų seniunijoje, Šiaulių rajone, detaliojo plano keitimo

2022-12-27 Dalintis

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 9 punktu, informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad.Nr.9120/0009:252) Šiaulių raj., Ginkūnų kaime, Ginkūnų seniūnijoje, Šiaulių rajone, detaliojo plano patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2007m. gegužės 11d. Įsakymu Nr.A-427 „Dėl detaliojo plano Šapnagių kaime tvirtinimo“ sprendinių keitimo, esamo sklypo -0,4300ha;
Įsakymas dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 13d. įsakymas Nr. A-1248 “Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo, organizavimo bei planavimo tikslų ir sutarties sudarymo“.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo padalijimas , privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai, inžinerinės infrastruktūros schemos parengimas, apribojimų ir servitutų nustatymas (pagal poreikį), adresu: Ginkūnų kaime, Ginkūnų sen., Šiaulių rajone.
Planavimo organizatorius: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius (Vilniaus g. 263,Šiauliai) tel.(8 41) 596659
Planavimo iniciatorius: privatus asmuo.
Plano rengėjas: UAB”Raspedita” Tilžės g.170-414, Šiauliai, tel.8686 78175, el.paštas ([email protected])
Informacija apie planavimo eigą teikiama plano rengėjo patalpose ir tel. 8 686 78 175.
Informacija teikiama: apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt K-VT -91-22-565.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2022 m. gruodžio 29 d. iki 2023 sausio 12d., 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Šiaulių rajono savivaldybės patalpose, Vilniaus g. 263, Šiauliai ir Ginkūnų seniūnijos patalpose , Žeimių g.9, Ginkūnų k.
Viešas svarstymas numatomas 2023 m. sausio 12 d. 11 val. plano rengėjo patalpose, Tilžės g. 170-414, Šiaulių m.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene metu.

Brėžinys

Aiškinamasis raštas

Informacija atnaujinta 2022-12-27 15:13