Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Naujienos (GN)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GABIŲ MOKINIŲ, JŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) IR MOKYTOJŲ PAGERBIMO ŠVENTĖJE APDOVANOTI NET 74 ASMENYS

2022-06-20 Komentarai (0) Naujienos Dalintis
Naujienos (GN)

Birželio 16-ąją Šiaulių rajono švietimo bendruomenė rinkosi į iškilmingą Šiaulių rajono savivaldybės gabių mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų pagerbimo šventę Kuršėnų kultūros centro didžiojoje salėje. Padėkos už įvairius pasiekimus buvo įtektos iš viso net 74 asmenims.

Švietimo bendruomenę pasveikino Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Česlovas Greičius, jis gabiems rajono mokiniams ir jų tėveliams bei mokytojams įteikė Šiaulių rajono savivaldybės mero padėkos raštus.

Šventės metu Šiaulių rajono savivaldybės mero padėkos raštais apdovanoti mokiniai, užėmę I–III vietas bei laimėję „Grand Prix“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, kitų ministerijų bei kitų institucijų kartu su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija mokiniams organizuojamų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių respublikos etapuose bei tarptautiniuose konkursuose:

Deimantė Bružaitė, Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro 7 klasės mokinė, užėmusi III vietą IV Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadoje;

Kostas Čaplinskas, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IVGB klasės mokinys, užėmęs II vietą Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninė kompozicija);

Arūnė Dunauskytė, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIIGC klasės mokinė, užėmusi II vietą Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninė kompozicija);

Mantas Eigirdas, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIIGC klasės mokinys, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos IŠUP II klasės mokinys, užėmusį II vietą Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninė kompozicija) bei laimėjęs „Grand Prix“  Respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse „Naujieji atradimai 2022“;

Kamilė Jonaitytė, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IVGB klasės mokinė, užėmusi II vietą Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninė kompozicija);

Kotryna Lučinskaitė, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos IŠUP I klasės mokinė, laimėjusi „Grand Prix“ IV tarptautiniame klasikinės muzikos konkurse „Astana classic“;

Kamilė Milieškaitė, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIGC klasės mokinė, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos NFUP II klasės mokinė, užėmusią II vietą Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse (meninė kompozicija) ir III vietą I–IVG klasių mokinių grupėje bei laimėjusi „Grand Prix“ IV tarptautiniame klasikinės muzikos konkurse „Astana classic“ (Kazachstano Respublika);

Benas Krivickas, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos 8 klasės mokinys, užėmęs III vietą Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje „Kūrybinis virusas“;

Kostas Šilingas, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIGC klasės mokinys, užėmęs I vietą 59-oje Lietuvos mokinių chemijos olimpiadoje, užėmęs III vietą 68-oje Lietuvos mokinių fizikos olimpiadoje, apdovanotas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pagyrimo raštu 69-oje Lietuvos mokinių matematikos olimpiadoje.

Mero padėkos raštais nuspręsta apdovanoti ir mokinių tėvus:

Vaivą ir Egidijų Bružus, už dukters Deimantės Bružaitės pasiekimus IV Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadoje;

Jūratę ir Vytautą Čaplinskus, už sūnaus Kosto Čaplinsko pasiekimus Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse;

Albiną ir Arūną Dunauskius už dukters Arūnės Dunauskytės pasiekimus Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse;

Neringą ir Ernestą Eigirdus už sūnaus Manto Eigirdo pasiekimus Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse bei Respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse „Naujieji atradimai 2022“;

Editą ir Darių Jonaičius už dukters Kamilės Jonaitytės pasiekimus Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse;

Almą ir Albiną Lučinskus, už dukters Kotrynos Lučinskaitės muzikinius pasiekimus IV tarptautiniame klasikinės muzikos konkurse „Astana classic“.

Sigitą ir Kazimierą Krivickus už sūnaus Beno Krivicko pasiekimus Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje „Kūrybinis virusas“;

Ritą ir Marių Šilingus už sūnaus Kosto Šilingo pasiekimus 68-oje Lietuvos mokinių fizikos olimpiadoje, 59-oje Lietuvos mokinių chemijos olimpiadoje, 69-oje Lietuvos mokinių matematikos olimpiadoje.

Taip pat priimtas sprendimas apdovanoti mero padėkos raštais mokytojus, parengusius Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, kitų ministerijų bei kitų institucijų kartu su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija mokiniams organizuojamų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių respublikos etapų, tarptautinių bei šalies renginių „Grand Prix“ ir 1–3 vietų laimėtojus:

Igorį Batarginą, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos fortepijono specialybės vyresnįjį mokytoją, už IŠUP II klasės mokinio Manto Eigirdo, laimėjusio „Grad Prix“ Respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse „Naujieji atradimai 2022“, paruošimą;

Lidiją Bražaitę, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos violončelės specialybės mokytoją metodininkę, už ansamblio – Kamilės Milieškaitės ir Kotrynos Lučinskaitės, laimėjusių „Grand Prix“ IV tarptautiniame klasikinės muzikos konkurse „Astana classic“, paruošimą;

Violetą Čibinskienę, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos fizikos mokytoją metodininkę, už II GC klasės mokinio Kosto Šilingo, užėmusio III vietą 68-ojoje Lietuvos mokinių fizikos olimpiadoje, parengimą;

Dalią Klinauskienę, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos matematikos mokytoją metodininkę, už II GC klasės mokinio Kosto Šilingo, apdovanoto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pagyrimo raštu 69-oje Lietuvos mokinių matematikos olimpiadoje, parengimą;

Jurgitą Kušleikienę, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos chemijos mokytoją metodininkę, už II GC klasės mokinio Kosto Šilingo, užėmusio I vietą 59-oje Lietuvos mokinių chemijos olimpiadoje, parengimą;

Arūną Laurutį, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos technologijų mokytoją metodininką, už 8 klasės mokinio Beno Krivicko, užėmusio II vietą Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje „Kūrybinis virusas“, parengimą;

Jovitą Lubienę, Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro etikos, etnokultūros, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją metodininkę, už 7 klasės mokinės Deimantės Bružaitės, užėmusios III vietą IV Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadoje, parengimą;

Vitaliją Šukienę, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos matematikos mokytoją metodininkę, už II GC klasės mokinio Kosto Šilingo, apdovanoto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pagyrimo raštu 69-oje Lietuvos mokinių matematikos olimpiadoje, parengimą.

Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavadtuotojas Raimondas Galkus įteikė skyriaus vedėjos  padėkas šiems mokiniams ir juos rengusiems mokytojams:

Gabijai Baltutytei, Šiaulių r. Kužių mokyklos 6 klasės mokinei, užėmusiai II vietą respublikiniame konkurse „Tautos dvasios beieškant“;

Gerdai Bernotaitei, Šiaulių r. Kužių mokyklos 8 klasės mokinei, užėmusiai II vietą respublikiniame konkurse „Tautos dvasios beieškant“;

Karoliui Čepui, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos 8 klasės mokiniui, užėmusiam III vietą 2019–2021 m. Nacionalinėje mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijoje už parengtą darbą „Paminklai Šiaulių r. pastatyti per 30 laisvės metų“;

Ugnei Jokubauskaitei, Šiaulių r. Kužių mokyklos 6 klasės mokinei, užėmusiai II vietą respublikiniame konkurse „Tautos dvasios beieškant“;

Kamilei Paštuolytei, Šiaulių r. Kužių mokyklos 7 klasės mokinei, užėmusiai II vietą respublikiniame konkurse „Tautos dvasios beieškant“, II vietą 2019–2021 m. Nacionalinėje mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijoje už parengtą darbą, skirtą Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams atminti „Išgelbėjęs vieną gyvybę – išgelbėsi visą pasaulį“;

Jauniui Mockui, Šiaulių r. Kužių mokyklos 8 klasės mokiniui, užėmusiam II vietą respublikiniame konkurse „Tautos dvasios beieškant“;

Paulinai Volodkaitei, Šiaulių r. Kužių mokyklos 6 klasės mokinei, užėmusiai II vietą respublikiniame konkurse „Tautos dvasios beieškant“;

Violetai Laurutienei, Šiaulių r. Kužių mokyklos istorijos mokytojai ekspertei, už mokinių, užėmusių II vietą respublikiniame konkurse „Tautos dvasios beieškant“ ir II vietos laimėtojo 2019–2021 m. Nacionalinėje mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijoje, paruošimą;

Alinai Šivickaitei, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos istorijos mokytojai metodininkei, už III vietos laimėtojo 2019–2021 m. Nacionalinėje mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijoje paruošimą;

Ovidijai Cirtautei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IGC klasės mokinei, užėmusiai I-ąsias vietas 60-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados, 69-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados, respublikinio anglų kalbos konkurso savivaldybės etapuose;

Urtei Čaplinskaitei, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos 7 klasės mokinei, užėmusiai III vietą Lietuvos mokinių technologijų olimpiados, I vietą Lietuvos 5–8 klasės mokinių STEAM (gamtos mokslų – biologijos) olimpiados, III vietą XV-ame Lietuvos 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiados, II vietą Šiaulių rajono jaunųjų fizikų olimpiados 7–8 klasių mokiniams savivaldybės etapuose;

Godai Dijokaitei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IGB klasės mokinei, užėmusiai II vietą 60-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados, III vietą lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12 / I–IV gimnazijos klasių mokiniams, III vietą 70-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados savivaldybės etapuose;

Gabrielei Dovtartaitei, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos 7 klasės mokinei, užėmusiai III vietą Lietuvos 5–8 klasių mokinių STEAM (gamtos mokslų – biologijos) olimpiados savivaldybės etape, III-ąsias vietas 5–8 klasių mokinių istorijos, jaunųjų fizikų 7–8 klasių mokiniams ir II vietą 7–8 klasių mokinių anglų kalbos Šiaulių rajono olimpiadose;

Gabijai Eigirdaitei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IVGC klasės mokinei, užėmusiai I-ąsias vietas 69-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados, 70-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados, III vietą Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso savivaldybės etapuose;

Adelei Janulytei, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos 6 klasės mokinei, užėmusiai I-ąsias vietas Lietuvos 5–8 klasių mokinių STEAM (gamtos mokslų – biologijos) olimpiados, XV-osios Lietuvos 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiados savivaldybės etapuose, Šiaulių rajono atpasakojimo konkurse, skirtame Knygnešio dienai paminėti, Šiaulių rajono 5–8 klasių mokinių istorijos olimpiadoje;

Akvilei Liaudanskaitei, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos 8 klasės mokinei, užėmusiai I vietą Lietuvos 5–8 klasių mokinių STEAM (gamtos mokslų – biologijos) olimpiados, II vietą XV-osios Lietuvos 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiados savivaldybės etapuose, I vietą Šiaulių rajono 7–8 klasių mokinių jaunųjų fizikų olimpiadoje;

Pijui Milašiui, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IIIGB klasės mokiniui, užėmusiam I vietą 54-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados, II vietą 31-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados, II vietą Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso savivaldybės etapuose;

Konstantinui Rimkui, Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos IIIG klasės mokiniui, užėmusiam I vietą Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados, II vietą 70-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados, I vietą 31-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados savivaldybės etapuose;

Rimvydui Šabanui, Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos IG klasės mokiniui, užėmusiam II-ąsias vietas 54-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados ir 69-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados, III vietą 34-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados savivaldybės etapuose;

Perlai Šiuipytei, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazijos 6 klasės mokinei, užėmusiai II vietą XV-osios Lietuvos 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiados savivaldybės etape, I Šiaulių rajono vietą 5–7 klasių mokinių dailės olimpiadoje „Laikmečių atradimai“, II vietą Šiaulių rajono 5–6 klasių mokinių atpasakojimo konkurse, skirtame Knygnešio dienai paminėti;

Jorūnei Talijūnaitei, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazijos 5 klasės mokinei, užėmusiai Šiaulių rajono olimpiadose: I vietą atpasakojimo konkurse, skirtame Knygnešio dienai paminėti, III vietą 5–8 klasių mokinių istorijos olimpiadoje, I vietą 4–6 klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje;

Emilijai Dubro, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos VI PGUP klasės mokinei, užėmusiai III vietą V-ame tarptautiniame virtualiame klasikinės ir džiazo muzikos jaunųjų talentų konkurse „NOUVELLES ETOILES, II vietą tarptautiniame akordeonistų konkurse „Concord of sounds“, II vietą III-ame respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse „Karališkasis barokas 2022“, II vietą respublikiniame virtualiame jaunųjų atlikėjų konkurse „Naujieji atradimai“, II vietą IV-ame Nacionaliniame Lietuvos akordeonistų konkurse;

Gretai Valiukaitei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos VI PGUP klasės mokinei, užėmusiai III vietą X-ame tarptautiniame jaunųjų atlikėjų ir kompozitorių konkurse ,,Muzikos garsai“, II vietą II-ame respublikiniame Antano Žemaičio jaunųjų kanklininkų ir birbynininkų konkurse, I ir II vietas I-ame virtualiame respublikiniame jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurse ,,Žavioji pjesė“, I vietą XI-ame respublikiniame ansamblinio muzikavimo konkurse „Lietuva, aš už muziką“;

Laimai Jonušaitei, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos chemijos mokytojai ekspertei, parengusiai 8 Lietuvos mokinių olimpiadų savivaldybės etapo ir Šiaulių rajono olimpiadų bei konkursų prizinių vietų laimėtojus;

Nerijui Medeišiui, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos biologijos mokytojui metodininkui, chemijos mokytojui metodininkui, parengusiam 16 Lietuvos mokinių olimpiadų savivaldybės etapo ir Šiaulių rajono olimpiadų bei konkursų prizinių vietų laimėtojų;

Virginijai Motuzienei, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos chemijos mokytojai metodininkei, parengusiai 9 Lietuvos mokinių olimpiadų savivaldybės etapo ir Šiaulių rajono olimpiadų bei konkursų prizinių vietų laimėtojus;

Jūratei Termenienei, Šiaulių r. Voveriškių mokyklos vyresniajai dailės ir technologijų mokytojai, parengusiai 7 Lietuvos mokinių olimpiadų savivaldybės etapo ir Šiaulių rajono olimpiadų bei konkursų prizinių vietų laimėtojus;

Rimai Ananjevienei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos kanklių specialybės mokytojai metodininkei, parengusiai 7 respublikinių bei tarptautinių konkursų laureatus ir prizininkus;

Linai Jaroševienei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos solinio dainavimo specialybės mokytojai metodininkei, parengusiai 11 respublikinių bei tarptautinių konkursų laureatų ir prizininkų;

Daliai Jokubauskienei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos dailės mokytojai metodininkei, parengusiai 21-ą respublikinių bei tarptautinių konkursų laureatą ir prizininką;

Irmai Dešriuvienei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos akordeono specialybės mokytojai metodininkei, už VI PGUP klasės mokinės Emilijos Dubro, užėmusios 5-ias prizines vietas respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose, paruošimą;

Audronei Vaitekūnienei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos kanklių specialybės mokytojai metodininkei, parengusiai 7 respublikinių bei tarptautinių konkursų laureatus ir prizininkus;

Indirai Zebčiukienei, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos dailės mokytojai metodininkei, parengusiai 25 respublikinių bei tarptautinių konkursų laureatus ir prizininkus.

Mokytojus pasveikino ir Seimo narės Rimos Baškienės bei Seimo švietimo komiteto pirmininkės Vilijos Targamadzės pasirašytas padėkas garbiems Šiaulių rajono mokytojams bei mokiniams įteikė Seimo narės padėjėja Ada Grakauskienė.

Šventę rengė ir vedė Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnyba, jos direktorė Rasa Piežienė, tarnybos darbuotojos bei dvi gabiausios mokinės Arūnė Dunauskytė ir Kamilė Milieškaitė. Šventės metu grojo naujai susikūręs Kuršėnų meno mokyklos pučiamųjų orkestras bei Kuršėnų jaunimo grupė „Neto“, vadovaujama Nerilės Bernotienės.

Šiaulių rajono savivaldybės mero padėjėja Rita Žadeikytė

Autorės nuotraukos

Informacija atnaujinta 2022-06-20 10:12

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}} {{comment.name}}
{{comment.comment}}