Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Pranešimai apie korupciją

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Pagrindinės korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, papirkimas, asmeninės naudos siekimas sau ar kitiems asmenims teikiant viešąsias paslaugas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ar įgaliojimų viršijimas, dokumentų suklastojimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybinės ar komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kyšininkavimo ar papirkimo nuslėpimas.

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galbūt teko susidurti ar manote turįs žinių ar pagrįstų įtarimų jas esant padarytas, daromas ar ketinamas daryti Šiaulių  rajono savivaldybėje, jos įstaigose, įmonėse konfidencialiai ir anonimiškai informuoti galima:

  • raštu, atsiunčiant pranešimą adresu: Antikorupcijos komisija, Vilniaus 263, LT-76337, Šiauliai;
  • raštu, paliekant pranešimą dėžutėje „Pasitikėjimo dėžutė“, kuri yra Savivaldybės administracijos pastato Vilniaus 263, antrame aukšte (prieš priimamojo kabinetą, Savivaldybės tarybos informacinėje lentoje);
  • elektroniniu paštu prim@siauliuraj.lt;
  • kreipiantis į komisijos narius;
  • papildomai asmenų prašymai bei skundai priimami antradieniais 17.00–18.00 val., penktadieniais 15.45–16.45 val. adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai, Informacijos langelis, I aukštas. Telefonas pasiteirauti (8 41) 596 672.

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

Asmens pageidavimu Antikorupcijos komisija garantuoja jo anonimiškumą.

Pateikta informacija registruojama vadovaujantis Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje  tvarka,  patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. A-521 ,,Dėl asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje“.

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Antikorupcijos komisijoje gauti pranešimai, atsižvelgiant į jų turinį, tiriami, nagrinėjami ir atsakymai pranešimą pateikusiems asmenims teikiami (neteikiami) teisės aktų nustatyta tvarka.

Priimtas pranešimas išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Išimtinais atvejais terminas gali būti pratęstas 10 darbo dienų. Jei nusprendžiama, kad pateikta informacija atitinka ne Antikorupcijos komisijos, o kitos institucijos kompetenciją, per 5 darbo dienas pranešimas persiunčiamas kompetentingai institucijai.

Antikorupcijos komisija užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus viešai skelbiama, nebus perduota planuojantiems daryti pažeidimą, darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims.

 Už sprendimų objektyvumą ir teisingumą, konfidencialios informacijos apie asmenis paskleidimą Antikorupcijos komisijos nariai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus taip pat galima Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą šioje svetainėje.

Asmenims, pateikusiems vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, yra atlyginama Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 2-38 „Dėl atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas“ nustatyta tvarka.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, pastebėję korupcinio pobūdžio veikas Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje, privalo nedelsiant apie jas informuoti savo tiesioginį vadovą. Taip pat apie korupcijos apraiškas gali pranešti aukščiau nurodytais kontaktais tiesiogiai Specialiųjų tyrimų tarnybai.

Informacija atnaujinta 2023-10-17 09:51