Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Socialinių paslaugų centras

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Adresas  J. Basanavičiaus g. 7, LT-81156 Kuršėnai,  Šiaulių rajonas

Darbo laikas

Pirmadienis – ketvirtadienis

8.00 - 17.00

Penktadienis

8.00 - 15.45

Pietų pertrauka

12.00 – 12.45

Pareigos

Vardas ir pavardė

Kontaktai

Direktorė

Danguolė Kraskauskienė

Tel. (8 41)  59 66 84

mob. 8 617 53247

El. p. danguole.kraskauskiene@siauliuraj.lt

Administratorė 

 

Sigita Jokubaitienė

mob. 8 615 10512

El.p. sigita.jokubaitiene@siauliuraj.lt

Socialinio darbo organizatorė  

Lina Šiukšterienė

Tel. (8 41)  59 66 84,

mob. 8 682 27205

El. p. lina.siuksteriene@siauliuraj.lt

Vyriausioji buhalterė   

Raimonda Kukarskienė

Tel. (8 41) 596684

El. p. raimonda.kukarskiene@siauliuraj.lt

Buhalterė

 

Raimonda Jagminienė

mob. 8 614 36309
El. p. raimonda.jagminiene@siauliuraj.lt

Vyriausioji socialinė darbuotoja

Birutė Orentienė

Tel. (8 41) 58 14 99

 mob. 8 629 74 704

 El. p. birute.orentiene@siauliuraj.lt

Socialinė darbuotoja

 

Jūratė Mockuvienė

mob. 8 666 43822
El. p. jurate.mockuviene@siauliuraj.lt

Socialinių paslaugų tikslas – įgyvendinti socialinių paslaugų strategiją, kuria siekiama sudaryti žmonėms palankias, saugias, orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, užtikrinančias savarankiškumo išsaugojimą, skatinančias integruotis į visuomenę.

                      Įstaiga paslaugas teikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493, Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, 2019 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. A1-290 Socialinių paslaugų katalogo redakcija, bei kitais norminiais teisės aktais.

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE TEIKIAMOS PASLAUGOS

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose, asmens namuose ir kitose vietose, kur organizuojamas socialinių paslaugų teikimas. Paslaugų teikimo trukmė/dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

Bendrosios socialinės paslaugos:

 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • sociokultūrinės paslaugos;
 • aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis;
 • transporto organizavimas.

Paslaugos gavėjai:

 • darbingo amžiaus neįgalūs;
 • sulaukę pensijinio amžiaus.

Specialiosios socialinės paslaugos:

 Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka.

Socialinė priežiūra teikiama socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose.

Paslaugų teikimo trukmė/dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

Socialinės priežiūros paslaugos:

 • pagalba į namus;
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas.

Paslaugų gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • šeimos, patyrusios riziką;
 • kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

ATVEJO VADYBININKAI 

                      Atvejo vadybininkas telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir (ar) šeimai; organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, vertina pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą; koordinuoja socialinių darbuotojų darbui su šeimomis veiklą.

Paslaugos gavėjai:

 • Socialinę riziką patiriančios šeimos, kurios augina nepilnamečius vaikus ir yra atsidūrusios krizinėje situacijoje (patyrusios smurtą, netektis, skyrybas šeimoje ir kt.).

Atvejo vadybininko pavardė

Paslaugos teikimo teritorija

Edita Zdanienė

mob. 8 682 72541

el. p. edita.zdaniene@siauliuraj.lt

Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šakynos, Meškuičių ir Kairių seniūnijos

Kristina Skėrienė,

mob. 8 612 77080

el. p. kristina.skeriene@siauliuraj.lt

Ginkūnų, Gruzdžių, Kužių seniūnijos

Danutė Brazienė

mob. 8 612 39969

el. p. danute.braziene@siauliuraj.lt.

Kuršėnų miesto seniūnija

Sonata Daukintienė,

mob. 8 680 46147

el. p. sonata.daukintiene@siauliuraj.lt

Bubių, Kužių, Raudėnų ir Kuršėnų kaimiškoji seniūnijos

Silvija Morkevičienė,

mob. 8 694 92 803

silvija.morkeviciene@siauliuraj.lt

 

Kuršėnų miesto seniūnija

SOCIALINIAI DARBUOTOJAI DARBUI SU ŠEIMOMIS

                      Socialinis darbuotojas dirba tiesioginį socialinį darbą su šeimomis ir vaikas, teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas šeimos namuose.

Paslaugos gavėjai:

 • Socialinę riziką patiriančios šeimos, kurios augina nepilnamečius vaikus ir yra atsidūrusios krizinėje situacijoje (patyrusios smurtą, netektis, skyrybas šeimoje ir kt.).

Socialinio darbuotojo pavardė

Paslaugos teikimo teritorija

Kristina Beržinienė

mob. 8 658 00 338

kristina.berziniene@siauliuraj.lt

Bubių seniūnija

Eglė Milašiūtė

mob.  8 658 00 509

egle.milasiute@siauliuraj.lt

Lina Mitrijeva (vaiko priežiūros atostogose)

lina.mitrijeva@siauliuraj.lt

Kužių seniūnija

Aušra Pranckuvienė

mob. 8 658 00 560

ausra.pranckuviene@siauliuraj.lt

Šakynos seniūnija

Simona Kontenienė

mob. 8 611 51 294

simona.konteniene@siauliuraj.lt

Ginkūnų seniūnija

Laura Juočinskienė

mob. 8 694 92803

laura.juocinskiene@siauliuraj.lt

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

Karolina Kirtiklė (vaiko priežiūros atostogos)

karolina.kirtikle@siauliuraj.lt

mob. 8 658 00 503

pavaduoja Simona Kontenienė

simona.konteniene@siauliuraj.lt

Meškuičių seniūnija

Zinaida Baltramaitienė

mob. 8 600 43 863 (asmeninis)

zinaida.baltramaitiene@siauliuraj.lt

Šiaulių kaimiškoji seniūnija

Sonata Leščinskienė

mob. 8 682 02 994

sonata.lescinskiene@siauliuraj.lt

Gruzdžių seniūnija

Kristina Šiukšterytė

mob. 8 658 00 775

kristina.siuksteryte@siauliuraj.lt

Kuršėnų miesto seniūnija

Raimonda Tamašauskaitė

mob. 8 682 56 536

raimonda.tamasauskaite@siauliuraj.lt 

Kuršėnų miesto seniūnija

Eglė Ermanienė

mob. 8 612 00 875

egle.ermaniene@siauliuraj.lt

Kuršėnų miesto seniūnija

Laima Virginienė

mob. 8 612 58 405

laima.virginiene@siauliuraj.lt

Kuršėnų miesto seniūnija

Irena Šumbarauskaitė

mob. 8 612 27 864 (asmeninis)
irena.sumbarauskaite@siauliuraj.lt

Raudėnų seniūnija, Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

Ausma Taurinskienė

mob. 8 658 00 511

ausma.taurinskiene@siauliuraj.lt

Kairių seniūnija

PAGALBA Į NAMUS

                      Pagalba į namus – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Paslaugų gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Lankomosios priežiūros darbuotojo  pavardė

Paslaugos teikimo teritorija

Diana Tamašauskienė

Kuršėnų miesto seniūnija

Virginija Kaupienė

Kuršėnų miesto seniūnija

Vilma Šiaulienė

Kuršėnų miesto seniūnija

Danutė Dargevičienė

Kuršėnų miesto seniūnija

Aldona Zakarienė

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

Dalia Kudrevičienė

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

Irena Urbonavičienė

Bubių seniūnija, Kurtuvėnai

Gražina Pikelienė

Bubių seniūnija, Bazilionai

Saulė Kreimerienė

Šakynos seniūnija

Agnė Leonienė

Gruzdžių seniūnija

Jūratė Stankaitienė

Gruzdžių seniūnija

Nijolė Petravičienė

Gruzdžių seniūnija

Vaida Paulauskienė

Šiaulių k. sen., Kužių sen., Pakapės sen.

Lina Garnienė

Raudėnų seniūnija

Jurgita Liaugminienė

Kairių seniūnija

Ingrida Umarienė

Ginkūnų seniūnija

Tatjana Jonutienė 

Meškuičių seniūnija

        

ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGA ŠIAULIŲ RAJONE

                      Asmeninio asistento paslauga – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui teikiama pagalba, padedanti įgalinti asmenį būti savarankišką ir užtikrinti svarbiausias asmens gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judumas/mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Paslaugos gavėjai:

 • Asmenys nuo 16 metų iki pensijinio amžiaus, kuriems nustatytas neįgalumo arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organai) ir kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Darbuotojo pavardė

Paslaugos teikimo teritorija

Nadežda Urba
Lina Grigaitienė

Ginkūnų seniūnija

Agnė Leonienė
Danutė Balčiūnė

Gruzdžių seniūnija

Vilma Banienė
Daina Kulevičienė
Lina Grigaitienė

Kuršėnų miesto seniūnija

Daina Kulevičienė
Gražina Šiopienė
Sigita Milerienė

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

Rima Jadvyga Jurgelienė

Tatjana Jonutienė

Meškuičių seniūnija

Nadežda Urba
Rima Judickienė

Kairių seniūnija

Eugenija Barakauskienė

Šakynos seniūnija

Kaspars Harkovs

Šiaulių rajono kaimiškoji seniūnija

PAGALBA NUKENTĖJUSIEMS NUO NUSIKALSTAMOS VEIKOS

Teikiama nemokama pagalba:

 • Konsultavimas
 • Informavimas
 • Psichologo konsultacijos
 • Teisinė pagalba
 • Laikinas apgyvendinimas
 • Socialinės paslaugos

Informaciją apie pagalbą nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos teikiamas paslaugas Jums gali suteikti:

Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Pagalbos tarnyba:

Pagalbos tarnybos specialistė Danutė Brazienė Tel. Nr. 8 612 39969,

el. p. danute.braziene@siauliuraj.lt

Pagalbos tarnybos koordinatorė Sigita Jokubaitienė Tel. Nr. 8 615 10512,

el. p. sigita.jokubaitiene@siauliuraj.lt

IŠ PATAISOS ĮSTAIGŲ PALEIDŽIAMŲ (PALEISTŲ) ASMENŲ SOCIALINĖ INTEGRACIJA

Teikiamos paslaugos:

 • informavimas
 • konsultavimas
 • tarpininkavimas ir atstovavimas
 • pagalba susitvarkant dokumentus socialinei pašalpai gauti
 • pagalba užsiregistruojant užimtumo tarnyboje
 • pagalba užsiregistruojant sveikatos priežiūros įstaigose

Informaciją apie socialinės integracijos paslaugas Jums gali suteikti:

Socialinė darbuotoja Jūratė Mockuvienė Tel. Nr. 8 666 43822

el. p. jurate.mockuviene@siauliuraj.ltBĮ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Pirkimai, kurių vertė >= 10 000 Eur be PVM neatliekami naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos(CPO)  paslaugomis

Pirkimo pavadinimas

Pirkimo būdas

Sprendimas nepirkti per CPO

Lengvasis automobilis

Mažos vertės pirkimas (skelbiamas)

Prekės nėra CPO kataloge

CENTRO STRUKTŪRA

DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TARNYBOS REIKMĖMS TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATAI

INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS, NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS

INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS ŠIAULIŲ RAJONE 

INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS ŠIAULIŲ RAJONE (2017-04-25)

INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS ŠIAULIŲ RAJONE (2017-11-16)

SPRENDIMAS „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS  

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES TRANSPORTO PASLAUGŲ ĮKAINIO NUSTATYMO IR SPECIALIOSIOS PASKIRTIES TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO BEI MOKĖJIMO UŽ ŠIAS PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS T-323 (2010-12-16)

T-251 (2011-09-15)

T-31 (2013-02-21)

T-267 (2014-10-30)

T-267 (2014-10-30) 

METINIS VEIKLOS PLANAS 2020 METAMS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2011 M. VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2010 M. VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2009 M. VEIKLOS ATASKAITA


PROJEKTAS „VAIKAS VAIKUI“

                      Šiaulių rajono socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos darbui su šeimomis neturėjo galimybės suorganizuoti vaikų labai laukiamos Kalėdinės šventės. Tačiau jos nenusiminė, nes kaip ir kiekvienais metais, buvo gauta labdara iš Septintosios dienos adventistų bažnyčios bendruomenės. Ne pirmi metai yra bendraujama ir bendradarbiaujama su šia bendruomene, kuri organizuoja labdarą surinktą vokiečių bažnyčios vaikų.

                      Šios labdaros tikslas – išmokyti vaikus dalintis tuo, ką jie turi. Ištisus metus jie renka dovanėles į dėžutes, kurias paskui išsiuntinėja įvairių šalių vaikams. Mūsų tikslas išmokyti vaikus ne tik imti, bet ir duoti. Kadangi mes neturime galimybių tuo pačiu atsidėkoti, mūsų vaikai siunčia vokiečių vaikams padėkas - savo nuotraukas, kuriuose matosi jų šventinės nuotaikos, gavus dovanėles.

                      Socialinės darbuotojos pasirūpino, kad gautos dovanėlės būtų išdalintos vaikams. Nors ir karantino sąlygomis, bet joms pavyko nuvykti į šeimas, su jomis pabendrauti, joms padovanojo Kalėdinę nuotaiką ir dovanas. Šiemet buvo įteikta 250 dovanėlių ir labdara: rūbais, patalyne, žaislais ir kt. Nuoširdžiai dėkojame Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, Šiaulių kaimiškosios seniūnijos seniūnui Jonui Obrikui, seniūno pavaduotojui Ričardui Šiumberevičiui ir vairuotojui Ričardui Višniauskui už pagalbą organizuojant paramos parsivežimą iš Kauno miesto.

                                                                                             

Socialinių paslaugų centro

Vyr. socialinė darbuotoja Birutė Orentienė

Informacija atnaujinta 2022-03-16 14:28