Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje teikimas

Nuo 2023 m. sausio 1 d. nebeliko projektinio socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje finansavimo, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis pagal sutartis galės būti finansuojamos tik akreditaciją socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugai teikti gavusios įstaigos/organizacijos.

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje – tai kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje. Paslaugos konkrečiam asmeniui su negalia teikiamos pagal jo negalios pobūdį atsižvelgiant į jo poreikius.

Socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje sudaro 2 pagrindinės paslaugos: 

  1. Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas.
  2. Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

  Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos teikimo trukmė asmeniui ne ilgesnė nei 3 metai.

  Šiaulių rajono savivaldybėje asmenims su negalia, paslaugos poreikį nustato NVO socialinis darbuotojas, pateikus raštišką prašymą tiesiogiai, paštu ar elektroniniais ryšiais.

  Kreipdamiesi į socialinį darbuotoją dėl paslaugų teikimo asmenys pateikia:

  1. prašymą gauti socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją.

INFORMACIJA APIE AKREDITUOTAS ĮSTAIGAS TEIKIANČIAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGAS 

 Nr.

Įstaigos pavadinimas, kontaktai

Paslaugų rūšis

Vietų skaičius

1.

 Šiaulių rajono neįgaliųjų draugija
T.Tilvyčio g. 12, Kuršėnai, Šiaulių r.
tel. 8  650  709 77

El. p.siauliurnd@gmail.com

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

110

2.

VšĮ LASS šiaurės rytų centras
Žemaitės g. 102, Šiauliai,
tel. 8 605 747 03

El. p. aksita@lass.lt

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

15

3.

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Tilžės g. 198, Šiauliai, tel. 8 647 348 49

El. p. biuras@zispb.lt

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

15

4.

Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos sporto klubas „Atgaiva“

Sodo g. 4, Kuršėnai, Šiaulių r.

tel. 8 610 322 70

 el. p. kursenaiatgaiva@gmail.com

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

40

5.

Šiaulių krašto žmonių, sergančių  cukriniu diabetu klubas  „Lemtis“

Aušros al. g. 64, Šiauliai, tel. 8 676 396 43,

el. p. klubaslemtis@gmail.com

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

12

6.

VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras
Vytauto g. 19, Šiauliai,  tel. 841524464,

el. p. lkdsiauliai@gmail.com

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

15

7.

Šiaulių rajono neįgaliųjų klubas „Versmė“
J. Basanavičiaus g. 6, Kuršėnai, Šiaulių r.,
tel. 8 601 895 14

El. p.sandora0@gmail.com

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

35

Informacija atnaujinta 2023-02-21 14:46