Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Asmeninė pagalba neįgaliesiems

Asmeninis asistentas, tai individuali pagalba kurią gali gauti visi neįgalieji, kuriems šis poreikis bus nustatytas, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį. Asmeninės pagalbos poreikis vertinamas individualiai ir nustatomas vieneriems metams pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką. ASMENINĖ PAGALBA NEĮGALIESIEMS

Teisės aktai:

A-1649 Dėl Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo, teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Šiaulių rajono... (e-tar.lt)

Lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti paskirstomos taip: 20 procentų visos skirtos lėšų sumos dalijama lygiomis dalimis visoms savivaldybėms, o likusi 80 procentų skirtų lėšų suma paskirstoma savivaldybėms proporcingai pagal jose praėjusiais kalendoriniais metais gyvenusių neįgaliųjų skaičių.

2022 m. skirtos lėšos 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas V-120

2021 m. skirtos lėšos 2021 m. rupjūčio 2 d. isakymas-Nr.-V-59

Informacija atnaujinta 2022-10-26 14:24