Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Aktualijos

KOMPENSACIJA UŽ ŠILDYMĄ, VANDENĮ

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS

VISKAS APIE VIENIŠO ASMENS IŠMOKĄ

DĖL BUTO, APSAUGOTO BŪSTO PASLAUGAI TEIKTI, PIRKIMO EKONOMINIO IR SOCIALINIO PAGRINDIMO PATVIRTINIMO

SOCIALINĖ PARAMA: KAS MAN PRIKLAUSO?

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE

Socialinės globos kainos 2021 m. savivaldybės socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia 


DĖL GLOBOTINIŲ PILNAMEČIŲ ASMENŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMO

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pavedimu, informuojame globėjus, tėvus, auginančius sunkią negalią turinčius vaikus, kuriems artėja pilnametystės amžius:

  • iš anksto (likus šešiems mėnesiams iki prižiūrimo asmens pilnametystės), kreiptis į teismą dėl neveiksnumo nustatymo pilnamečiui asmeniui;
  • prašyti teismo pavesti teismo ekspertizę atlikti tai ekspertų įstaigai, kurioje ši procedūra bus atlikta per trumpesnį laiką;
  • prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl galimybės teismo proceso metu įgyvendinti globėjo teises ir pareigas;
  • teikiant prašymą dėl tikslinių išmokų mokėjimo, pateikti savivaldybės administracijai dokumentą apie pradėtą teisminį procesą.

PASTABA. Prieš kreipiantis į teismą dėl veiksnumo apribojimo, prašome atvykti į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu: V. Montvilos g. 4, Šiauliai, 101 kab. ir užpildyti prašymą ,,Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimo atlikimo ir išvados pateikimo“ (su savimi turėti asmens dokumentus ir medicininę pažymą (Forma 046/a)).

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 41) 59 66 85.

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

BŪSTO PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS

DĖL GLOBOS (RŪPYBOS) TIKSLINIO PRIEDO SKYRIMO GLOBĖJUI (RŪPINTOJUI), KAI VAIKO GLOBA (RŪPYBA) NUSTATYTA ŠEIMOJE

INFORMACIJA APIE IŠMOKAS UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS NEDARBINGIEMS NEĮGALIESIEMS, AUGINANTIEMS VAIKUS 

PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKA 

Informacija atnaujinta 2021-10-04 10:42