Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Aktualijos

NAUJAS PROJEKTAS. PASLAUGŲ, SKATINANČIŲ IR EFEKTYVIAI PALAIKANČIŲ GLOBĄ ŠEIMOS APLINKOJE, VYSTYMAS

   

DĖL PAVEDIMO ĮVERTINTI ASMENS GEBĖJIMĄ PASIRŪPINTI SAVIMI IR PRIIMTI KASDIENIUS SPRENDIMUS SAVARANKIŠKAI AR NAUDOJANTIS PAGALBA KONKREČIOJE SRITYJE BEI IŠVADOS PARENGIMO

GLOBĖJŲ IR RŪPINTOJŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

ASMENIMS, IŠĖJUSIEMS IŠ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĖS ATLIKIMO VIETOS, ATMINTINĖ

NEMOKAMA IR KONFIDENCIALI PAGALBA NUKENTĖJUSIEMS NUO NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ

LICENCIJUOTŲ PSICHOLOGINĖS BEI SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRŲ SĄRAŠAS (2022-12-12)

SOCIALINĖ REABILITACIJA NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE

SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJA

PAGALBA GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS), BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS, ĮTĖVIAMS IR ŠEIMYNŲ DALYVIAMS AR BESIRENGIANTIEMS JIEMS TAPTI

DĖL SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ AKREDITAVIMO

VISKAS APIE VIENIŠO ASMENS IŠMOKĄ

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. A-2168 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. RUGSĖJO 9 D. ĮSAKYMO NR. A-1601 ,, DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUI IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ AKREDITAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BIRŽELIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A-1046 ,,DĖL BUTO, APSAUGOTO BŪSTO PASLAUGAI TEIKTI, PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU SĄLYGŲ BEI VERTINIMO KRITERIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL BUTO, APSAUGOTO BŪSTO PASLAUGAI TEIKTI, PIRKIMO EKONOMINIO IR SOCIALINIO PAGRINDIMO PATVIRTINIMO

SOCIALINĖ PARAMA: KAS MAN PRIKLAUSO?

Socialinės globos kainos 2021 m. savivaldybės socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia 


DĖL GLOBOTINIŲ PILNAMEČIŲ ASMENŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMO

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pavedimu, informuojame globėjus, tėvus, auginančius sunkią negalią turinčius vaikus, kuriems artėja pilnametystės amžius:

  • iš anksto (likus šešiems mėnesiams iki prižiūrimo asmens pilnametystės), kreiptis į teismą dėl neveiksnumo nustatymo pilnamečiui asmeniui;
  • prašyti teismo pavesti teismo ekspertizę atlikti tai ekspertų įstaigai, kurioje ši procedūra bus atlikta per trumpesnį laiką;
  • prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl galimybės teismo proceso metu įgyvendinti globėjo teises ir pareigas;
  • teikiant prašymą dėl tikslinių išmokų mokėjimo, pateikti savivaldybės administracijai dokumentą apie pradėtą teisminį procesą.

PASTABA. Prieš kreipiantis į teismą dėl veiksnumo apribojimo, prašome atvykti į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu: V. Montvilos g. 4, Šiauliai, 101 kab. ir užpildyti prašymą ,,Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimo atlikimo ir išvados pateikimo“ (su savimi turėti asmens dokumentus ir medicininę pažymą (Forma 046/a)).

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 41) 59 66 85.

BŪSTO PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS

PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKA 

Informacija atnaujinta 2023-12-05 08:55