Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Aktualijos

ASMENIMS, IŠĖJUSIEMS IŠ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĖS ATLIKIMO VIETOS, ATMINTINĖ

NEMOKAMA IR KONFIDENCIALI PAGALBA NUKENTĖJUSIEMS NUO NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ

KOMPENSACIJA  APGYVENDINUSIEMS UKRAINOS KARO PABĖGĖLIUS

LICENCIJUOTŲ PSICHOLOGINĖS BEI SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRŲ SĄRAŠAS (2022-12-12)

IŠMOKOS VAIKUI NUO 2023 M. SAUSIO 1D.

TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIAI NUO 2023 METŲ SAUSIO 1 D.

NUO 2023 M. SAUSIO 1 D. ĮSIGALIOJANTYS BAZINIAI SOCIALINIŲ IŠMOKŲ DYDŽIAI

SOCIALINĖ REABILITACIJA NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE

BŪSTO ŠILDYMO, GERIAMOJO VANDENS IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS

SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJA

KOMPENSACIJA UŽ BŪSTO SUTEIKIMĄ UŽSIENIEČIAMS, PASITRAUKUSIEMS IŠ UKRAINOS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS KARINIŲ VEIKSMŲ UKRAINOJE

INFORMACIJA NEĮGALIESIEMS, NORINTIEMS PRITAIKYTI BŪSTĄ

PAGALBA GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS), BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS, ĮTĖVIAMS IR ŠEIMYNŲ DALYVIAMS AR BESIRENGIANTIEMS JIEMS TAPTI

KOMPENSACIJA UŽ IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ

VIENKARTINĖ IŠMOKA ĮSIKURTI

DĖL SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ AKREDITAVIMO

VISKAS APIE VIENIŠO ASMENS IŠMOKĄ

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 21 d. sprendimas T-344 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-51 ,,DĖL VAIKO SOCIALINĖS GLOBOS ŠEIMYNOJE FINANSAVIMO IR FINANSINĖS PARAMOS ŠEIMYNAI SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BIRŽELIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A-1046 ,,DĖL BUTO, APSAUGOTO BŪSTO PASLAUGAI TEIKTI, PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU SĄLYGŲ BEI VERTINIMO KRITERIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL BUTO, APSAUGOTO BŪSTO PASLAUGAI TEIKTI, PIRKIMO EKONOMINIO IR SOCIALINIO PAGRINDIMO PATVIRTINIMO

SOCIALINĖ PARAMA: KAS MAN PRIKLAUSO?

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE

Socialinės globos kainos 2021 m. savivaldybės socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia 


DĖL GLOBOTINIŲ PILNAMEČIŲ ASMENŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMO

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pavedimu, informuojame globėjus, tėvus, auginančius sunkią negalią turinčius vaikus, kuriems artėja pilnametystės amžius:

  • iš anksto (likus šešiems mėnesiams iki prižiūrimo asmens pilnametystės), kreiptis į teismą dėl neveiksnumo nustatymo pilnamečiui asmeniui;
  • prašyti teismo pavesti teismo ekspertizę atlikti tai ekspertų įstaigai, kurioje ši procedūra bus atlikta per trumpesnį laiką;
  • prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl galimybės teismo proceso metu įgyvendinti globėjo teises ir pareigas;
  • teikiant prašymą dėl tikslinių išmokų mokėjimo, pateikti savivaldybės administracijai dokumentą apie pradėtą teisminį procesą.

PASTABA. Prieš kreipiantis į teismą dėl veiksnumo apribojimo, prašome atvykti į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu: V. Montvilos g. 4, Šiauliai, 101 kab. ir užpildyti prašymą ,,Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimo atlikimo ir išvados pateikimo“ (su savimi turėti asmens dokumentus ir medicininę pažymą (Forma 046/a)).

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 41) 59 66 85.

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

BŪSTO PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS

PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKA 

Informacija atnaujinta 2023-03-17 14:06