Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Socialinė parama

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2019 METŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS


ŠIAULIŲ rajono neįgaliųjų organizacijos, vykdančios socialinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje projektus 2019 m.

Organizacijos pavadinimas

Kontaktiniai duomenys

Vadovas

Šiaulių rajono neįgaliųjų draugija

T.Tilvyčio g. 12, Kuršėnų m., Šiaulių r.

Mob. 8 682 60523

e.kacinskiene@gmail.com

Elena Kačinskienė

Šiaulių krašto žmonių, sergančių cukriniu diabetu, klubas ,,Lemtis“

Aušros al. 64, Šiauliai

Mob. 8 676 39 643

klubaslemtis@gmail.com

Daiva Jakutienė

Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos sporto klubas ,,Atgaiva“

Sodo g. 4, Kuršėnų m., Šiaulių r.

Mob. 8 610 32 270

elyteadomaitiene@gmail.com

Elena Adomaitienė

Lietuvos neįgaliųjų draugija

Šiaulių skyrius

 

Aušros al. 68-a-101, Šiauliai

Mob. 8 671 44 521

info@draugija.lt

Jelena Ivančenko

VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba

Kuršėnų užimtumo kambarys

J. Basanavičiaus g. 11, Kuršėnų m., Šiaulių r.

Mob. 8 616 13 658

Pagalba.seimai@lspzgb.lt

Algė Nariūnienė

VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras

Vytauto g. 19, Šiauliai

(8 41) 52 44 64

Lkd.siauliai@gmail.com

Vestina Rutkutė

VšĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centras

Žemaitės g. 102, Šiauliai

(8 41) 42 15 74

aksita@splius.lt

Aloyzas Vilimas

 


DĖL GLOBOTINIŲ PILNAMEČIŲ ASMENŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMO

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pavedimu, informuojame globėjus, tėvus, auginančius sunkią negalią turinčius vaikus, kuriems artėja pilnametystės amžius:

- Iš anksto (likus šešiems mėnesiams iki prižiūrimo asmens pilnametystės),

kreiptis į teismą dėl neveiksnumo nustatymo pilnamečiui asmeniui;

- prašyti teismo pavesti teismo ekspertrizę atlikti tai ekspertų įstaigai, kurioje ši procedūra bus atlikta per trumpesnį laiką;

- prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl galimybės teismo proceso metu įgyvendinti globėjo teises ir pareigas;

- teikiant prašymą dėl tikslinių išmokų mokėjimo, pateikti savivaldybės administracijai dokumentą apie pradėtą teisminį procesą.

PASTABA. Prieš kreipiantis į teismą dėl veiksnumo apribojimo, prašome atvykti į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu: Sukilėlių g. 41, Šiauliai, 110 kab. ir užpildyti prašymą ,,Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimo atlikimo ir išvados pateikimo“ (su savimi turėti asmens dokumentus ir medicininę pažymą (forma 046/a).

Informacija teikiama tel.: (8 41) 59 66 85.

SOCIALINĖS PASLAUGOS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS 2019 METAMS

BŪSTO PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS

PARAMA MAISTO PRODUKTAIS IR HIGIENOS PREKĖMIS IŠ EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO

NUO 2019 METŲ DIDĖJA VAIKO PINIGAI

 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS 2018 METAMS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS 2017 METAMS

DUOMENYS APIE NUKENTĖJUSIEMS PAGALBĄ TEIKIANČIAS INSTITUCIJAS

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS 2016 METAMS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMAS IR TEIKIMAS

DĖL GLOBOS (RŪPYBOS) TIKSLINIO PRIEDO SKYRIMO GLOBĖJUI (RŪPINTOJUI), KAI VAIKO GLOBA (RŪPYBA) NUSTATYTA ŠEIMOJE

ANTROJO LAIPSNIO VALSTYBINĖS PENSIJOS BUS MOKAMOS IR 5 VAIKUS UŽAUGINUSIOMS MOTINOMS

INFORMACIJA APIE IŠMOKAS UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS NEDARBINGIEMS NEĮGALIESIEMS, AUGINANTIEMS VAIKUS 

PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKA 

VIENKARTINĖ IŠMOKA VAIKUI

 

 

Informacija atnaujinta 2020-01-16 09:46