Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Savivaldybės pavaldžiose įstaigose

DĖL KONKURSO Į ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS DATOS PERKĖLIMO

Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. V-1707 „Dėl švietimo, mokslo  ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1193 „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 33 punktą ir 2021-01-26 gautą Nacionalinės švietimo agentūros raštą  informuojame, kad konkurso data į Šiaulių r. Kužių gimnazijos direktoriaus pareigas iš 2021 m. vasario 2 d. perkeliama į 2021 m. vasario 24 d.

 

LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS „DĖL KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVAMS APRAŠO PATVIRTINIMO“

LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS „DĖL KONKURSO VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVŲ PAREIGOMS EITI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
LR VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS „DĖL VIEŠŲ KONKURSŲ LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJA YRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PAREIGOMS EITI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-02-22 Nr. A- 291 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2018 M. RUGPJŪČIO 1 D. ĮSAKYMO NR. A-1027 „DĖL KONKURSŲ Į UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO“.

 

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. BALANDŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. A-457 „DĖL KITŲ PAREIGŲ, Į KURIAS DARBUOTOJAI PRIIMAMI KONKURSO BŪDU VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE, KURIŲ SAVININKĖ YRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ NUSTATYMO ŠIOMS PAREIGOMS“ PAKEITIMO


PRETENDENTŲ Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ AR ĮMONIŲ VADOVUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

Pranešimo data Pareigybės pavadinimas Laimėjęs asmuo arba atrankos
neįvykimo priežastis
2021-02-10 Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos direktorius  
2020-09-17 Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų direktorius Konkursas bus skelbiamas iš naujo
2020-09-17 Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos direktorius
Juozas Vasiliauskas 
2020-07-03 Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos direktorius Vaidas Bacys
2020-07-03 Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorius
Dalia Tamoševičiūtė 
2020-07-03 Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos direktorius
(konkursas bus skelbiamas iš naujo) 
2020-07-03 Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio direktorius
Violeta Kumžienė 
2020-07-03

Šiaulių r. Kužių  gimnazijos direktorius

 
2020-02-13 Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos direktorius Konkursas neįvyko (nebuvo pretendentų)
2020-02-13 Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos direktorius Daiva Diktanienė 
2020-02-13 Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų direktorius Konkursas neįvyko (nebuvo pretendentų)
2020-02-13 Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos direktorius Auksė Rasilavičienė

 

Informacija atnaujinta 2021-02-26 09:22