2019 m. gruodžio 16 d., pirmadienis
Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Aktualijos
2019-12-11

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti kitos paskirties inžinerinio statinio (nuotekų valyklos) statybos, nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimo Šiaulių r. sav., Meškuičių sen., Meškuičių mstl., Stoties g. 36 projekto projektiniai pasiūlymai.

2019-12-02

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):
UAB „KURŠĖNŲ VANDENYS“

Informuojame apie rengiamą Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kuršėnų mieste statybos projektą.

Projekto pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kuršėnų mieste statybos projektas

Statinių statybvietės adresas: Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklai ; Nuotekų šalinimo tinklai .              

Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas: Projekto vadovas Andrius Nakvosas el. p. a.nakvosas@atamis.lt, Mob. 8-610 28836.

Statytojas: UAB „Kuršėnų vandenys“ Gergždelių g. 44, Kuršėnų m., LT-81140 Šiaulių r. El. p. kursenuvandenys@uabkv.lt Tel. (8 41) 508089

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: Gergždelių g. 44, Kuršėnų m., LT-81140 Šiaulių r. Darbo dienomis iki 2019-11-29 nuo 8.00 - 15.00 val. (pietūs 11.30-13.00 val.).

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų visuomenė gali teikti raštu statytojui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Pasiūlymus galima teikti nuo 2019-11-29 iki 2019-12-19 darbo dienomis adresu Gergždelių g. 44, Kuršėnai, arba elektroniniu paštu: kursenuvandenys@uabkv.lt Pasiūlyme nurodyti: vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną, el. paštą, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

2019-11-27

Informuojame, kad 2019-11-22 Visuotinio dalininkų susirinkimo metu patvirtinti nauji Gamybos  ar kitos ūkinės veiklos procese susidariusių atliekų priėmimo ir apdorojimo įkainiai Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne, Kairių BPA punkto, didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje.

Įkainiai  įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2019-11-18

Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“

2019 metų lapkričio 18-22 d.

 1 2