2019 m. gruodžio 11 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Aktualijos
2019-12-05

VŠĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS CENTRAS KARTU SU PARTNERIAIS VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ RAJONO GRUZDŽIŲ AMBULATORIJA IR ŠIALIŲ RAJONO SAVIVALDYBE ĮGYVENDINA NAUJĄ ES PARAMOS PROJEKTĄ "PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS ŠIAULIŲ RAJONE"

2019-12-05

Ginkūnų seniūnija pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ vykdo projektą „Viešosios erdvės ir aplinkos kokybės gerinimas“. Kaip informavo Ginkūnų seniūnijos seniūnė Vilija Kvasienė, imtasi tvarkyti viešąsias erdves.

2019-12-04

Paskutinį šeštadienį prieš Adventą į Valstybinį Šiaulių dramos teatrą rinkosi žemaičiai ir jų svečiai paminėti Žemaitijos 800 metų jubiliejaus bei išskirtinės Šiaulių krašto žemaičiams datos - Šiaulių žemaičių kultūros draugijos „Saulaukis“ 30-ojo jubiliejaus. Išskirtinis minėjimas šventės dalyvius nukėlė į 1989-uosius  metus, kai Šiaulių žemaičiai, su penkiais žemaičiais - Juozapu Pabrėža, Kazimieru Alminu, Aldona Sireikiene, Mykolu Žalneravičiumi, Romanu Vilkausku (1949-2018) - priešakyje išjudino Sąjūdžio pabudintą miestą: buvo išleisti žemaičių pinigai - litai, žemaičių pasas, vėliau tapęs ir draugijos nario originaliu dokumentu.

2019-12-04

2019 m. lapkričio 25 dieną Šiaulių rajono savivaldybės salėje vyko informacinis renginys, kurio metu buvo pristatoma parengta Šiaulių rajono aplinkos oro monitoringo programos aplinkos oro dalies 2020-2026 m. programa. Programos pristatymo metu buvo apžvelgti nuo 2015 metų gauti Šiaulių rajono teritorijos oro užterštumo tyrimų rezultatai. Galime pasidžiaugti, kad vykdant monitoringą iš 15 stebimų vietų nė vienoje teritorijoje nenustatyta ribinių verčių užterštumo žmonių sveikatos apsaugai.

2019-12-03

Gruodžio 3 dieną posėdžiavusi Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisija balsų dauguma nusprendė Šiaulių rajono garbės piliečio titulą suteikti kuršėniškei, politinei kalinei, garsiojo „Kuršėnų vyniotinio“ kūrėjai Eugenijai Dragūnienei. Komisija nusprendė, kad Šaulių rajono garbės piliečio titulas jai suteikiamas už ypatingus nuopelnus ir reikšmingus darbus Šiaulių rajono bendruomenės labui kuriant pozityvų Šiaulių rajono įvaizdį Lietuvos valstybėje.

2019-12-03

Nuo 2019 metų rugsėjo gausios ir neįgalius vaikus, nepaisant jų amžiaus, prižiūrinčios šeimos gali gauti Šeimos kortelę, kuri garantuoja specialias lengvatas, paslaugas, privilegijas ar nuolaidas prekėms bei renginiams. Šeimos kortelės turėtojai įgyja galimybę naudotis vienkartinėmis ar daugkartinėmis kortelės partnerių nuolaidomis tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuje. Nuolaidų krepšelis nuolat kintantis.

2019-12-02

Lapkričio 25–29 dienomis Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla šventė įkūrimo 115 metų jubiliejų. Mokyklos veiklos pradžia skaičiuoja dar ilgesnius metus, tačiau leidimas veikti oficialiai išduotas 1904 m. Mokyklos įkūrėjai Sofija ir Vladimiras Zubovai – to meto aktyvūs visuomenės veikėjai, dosnūs švietimo mecenatai, visuose savo dvaruose steigę pradžios mokyklas valstiečių vaikams. Daugelis jų pradžioje buvo slaptos. Mokymas vyko lietuvių kalba. Būdami ne lietuvių tautybės Sofija ir Vladimiras Zubovai nebijojo žandarų persekiojimo, rūpinosi lietuviškos kultūros išlikimu ir plėtojimu.

2019-12-02

Viešoji įstaiga ,,Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims” (toliau-Įstaiga) 2019 m. balandžio – lapkričio mėnesiais įgyvendino projektą ,,Buvimas kartu ,,kiTAIP“. Įgyvendinant projektą buvo siekiama asmenų su negalia socialinio dalyvumo visuomenėje, skatinome jaunus žmones savanorystei bei socialiniam verslumui per įvairias veiklas. Projekto partneriai: Šiaulių rajono Švietimo pagalbos tarnyba su Šakynos mokykla, Šiaulių valstybinė kolegija, Kuršėnų L. Ivinskio gimnazija ir Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šiaulių rajono Viltis“. Projekto iškeltas tikslas - siekti neįgaliųjų socialinio dalyvumo visuomenėje, skatinant jaunų žmonių savanorystę bei socialinį verslumą.

2019-12-02

Viešosios įstaigos Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijos specialistų komanda teikia paliatyviosios pagalbos paslaugas suaugusiems ir vaikams namuose visame Šiaulių rajone. Mes esame arti ir pasirengę jums padėti! Mūsų paslaugos nemokamos!

2019-12-02

Šiaulių rajono savivaldybė dalyvavo Lietuvos moterų lobistinės organizacijos 4 kartą organizuotame konkurse, skirtame apdovanoti savivaldybes už geriausias moterų ir vyrų lygybės priemones, suplanuotas savivaldybės strateginiuose veiklos arba plėtros planuose ir įgyvendintas 2018–2019 metais. Konkursas yra viena iš pozityvių priemonių, skirtų skatinti Lietuvos savivaldybes aktyviai siekti moterų ir vyrų lygybės bei efektyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą.

 1 2 3 4