2019 m. birželio 20 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Aktualijos
2019-06-14

Birželio 14-osios - Gedulo ir vilties dienos minėjimas prasidėjo šventomis Mišiomis Kuršėnų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, kuri kuršėniškių moterų iš pat ryto buvo išpuošta kvepiančiomis gėlių puokštėmis ir kompozicijomis. Lietuvos trispalvė ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos vėliavos buvo išpuoštos žiedais nusėtomis jazminų šakomis. Mišias aukojo bažnyčios klebonas monsinjoras Vytautas Kadys ir vikaras altarista jubiliatas Julijonas Miškinis.

2019-06-14

Trečiadienį Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras ir jo pavaduotojas Česlovas Greičius Dirvonėnuose susitiko su gyventojais ir atsakė į daugelį gyventojams rūpimų klausimų. Susitikime dalyvavo Raudėnų seniūnas Antanas Venckus, keliasdešimt Dirvonėnų kaimo gyventojų bei dviejų bendruomenių vadovai – asociacijos „Dirvonėnų bendruomenė“ pirmininkas, Dirvonėnų seniūnaitis Petras Brikas bei asociacijos „Dirvonėnų pasaga“ vadovė Birutė Sutkienė. Taip pat į susitikimą buvo pakviesti Šiaulių rajono kultūros centro atstovai – ūkio dalies vadovas Povilas Kunickas ir vyriausiasis režisierius Zenonas Gestautas.

2019-06-13

2019 metų birželio 29 – 30 dienomis Kuršėnuose vyks Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis – konkursas „Kazimiera Kymantaitė – nacionalinės dramaturgijos puoselėtoja“, skirtas režisierės Kazimieros Kymantaitės 110 – tosioms gimimo metinėms paminėti. Būdama profesionalaus teatro meno kūrėja, Kazimiera Kymantaitė nesibodėjo ir mėgėjų teatro veiklos, nuoširdžiai bendravo su tos srities entuziastais, dramos mylėtojais. Ne kartą dalyvavo įvairiausių konkursų, festivalių, apžiūrų žiuri darbe, patarimais, pamokymais, savo pavyzdžiu uždegdama ne vieną mėgėjiško teatro aktorių, režisierių, skaitovą ir žiūrovą pakiliam kūrybiniam darbui.

2019-06-13

2019 metų gegužės 26 – birželio 1 dienomis įvyko trečiasis Erasmus+ KA2 projekto partnerių susitikimas Lietuvoje. Projekto tema – imigrantų ir pabėgėlių integracija į visuomenę, įvairių tautų kultūrinis paveldas. Šiaulių r. Bubių mokyklos bendruomenė sulaukė mokytojų ir mokinių komandų iš Turkijos, Graikijos, Lenkijos, Rumunijos ir Italijos. 

2019-06-13

Antradienį į Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro salę rinkosi Šiaulių rajono savivaldybės vadovai – meras Antanas Bezaras, mero pavaduotojas Česlovas Greičius, Administracijos direktorius Gipoldas Karklelis, jo pavaduotoja Regina Rupšienė, Kuršėnų miesto seniūnijos darbuotojai, miesto gyventojai, bendruomenių atstovai, politikai susipažinti ir padiskutuoti dėl rengiamo kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo Kuršėnų miesto Ventos upės slėnyje projekto.

2019-06-13

Kužių seniūnijos salėje įvyko gyventojų susitikimas kviečiant aptarti su VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovais dėl naujų konteinerinių aikštelių įrengimo Kužių seniūnijoje. Į susitikimą atvyko Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Renata Ulvydienė ir vyriausioji specialistė Gražina Gumbakienė, seniūnaičiai, gyventojai.

2019-06-12

Šiaulių rajono Ginkūnų senjorų liaudiškų šokių kolektyvas „Dobilas“ dalyvavo Graikijos Hanioti mieste vykusiame tarptautiniame šokio ir dainos festivalyje. Į jį suvažiavo per 500 dalyvių iš keliolikos valstybių – Armėnijos, Ukrainos, Bulgarijos, Izraelio, Rumunijos, Rusijos, Turkijos ir kitų...

2019-06-11

Penktadienį Kuršėnų ligoninės kolektyvas ir gausiai susirinkę svečiai šventė ligoninės 70-mečio jubiliejų. Iškilmingame minėjime Kuršėnų ligoninės kolektyvą, ligoninės direktorę Renatą Noreikaitę sveikino Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė, Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras, Šiaulių rajono tarybos nariai Vaida Gricienė, Ada Grakauskienė ir Algis Mačiulis, glaudžiai bendradarbiaujančių su Kuršėnų ligonine įstaigų - Respublikinės Šiaulių ligoninės generalinis direktorius Remigijus Mažeika, Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties vyriausioji gydytoja Eugenija Kukaitienė.

2019-06-11

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM) primena, kad nuo šių metų įsigaliojo pensijų kaupimo pertvarka. Tai reiškia, kad jau kaupiantys dirbantys asmenys nuo šių metų sausio pradėjo kaupti naujomis sąlygomis, o iki 2019-ųjų nekaupusiems gyventojams, kuriems dar nėra suėję 40 metų, buvo pasiūlyta pradėti kaupti pensijų fonduose nuo šių metų liepos mėnesio.

2019-06-11

Tarptautinių mainų parnerysčių projektas vykdomas jau antrus metus. Minėtame projekte dalyvauja šešios skirtingos šalys: Lietuva, Lenkija, Latvija, Bulgarija, Turkija, Rumunija. Kiekvieno suitikimo metu skirtingose šalyse yra vykdomos ir pristatomos numatytos veiklos, užduotys. Vyksta mokymai, edukacijos, kuriami produktai. Projekto tikslas supažindinti, priminti mokiniams senuosius judriuosius žaidimus. Todėl kiekvieno susitikimo metu mokiniai ir mokytojai įvairiais būdais ir metodais yra įtraukiami į kūrybiškai parengtas užduotis, veiklas.

 1 2 3