Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Bendruomeninės veiklos 2021 m. archyvas

Priemonės „Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių rėmimas“ įgyvendinimas


Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo (toliau –Aprašas) 16 punktu, nustatyti Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje registruotų ir veiklą vykdančių 2021 metų Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių  projektų finansavimo konkurso  prioritetai:

  • Socialinė veikla, skirta socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių įsitraukimui į vietos bendruomenės veiklą.
  • Veikla, skirta vietos bendruomenės teritorijos infrastruktūros gerinimui.
  • Veikla, susijusi su gamtos apsauga.
  • Veikla, skirta vietos bendruomenės narių turiningo laisvalaikio organizavimui ir sveikatingumo stiprinimui.

Paraiškos teikiamos Savivaldybės administracijai. Pareiškėjas einamaisiais metais paraišką projektinės veiklos finansavimui iš Savivaldybės biudžeto gauti gali teikti tik pagal vieną

Aprašo 6 punkte nurodytą priemonę.

2021 metų projektų įgyvendinimo terminas iki  2021-11-30 d.

2021 metų projektams finansuoti skirta 16 000 Eur

Maksimalus finansavimo dydis vienam projektui finansuoti 700 Eur

Paraiškos teikiamos vadovaujantis Aprašo  59 p.


Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. A-2314 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO BENDRUOMENINĖS ORGANIZACIJOS VEIKLAI REMTI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. A-2311 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO KURŠĖNŲ MIKESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENĖS VEIKLAI REMTI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. A-2310 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENĖS VEIKLAI REMTI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. A-2290 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO GYVENTOJŲ BENDRUOMENĖS VEIKLAI REMTI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. A-2289 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO GYVENTOJŲ BENDRUOMENĖS VEIKLAI REMTI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. A-2288 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ MIESTO IR KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI REMTI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. A-2259 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI REMTI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A-2189 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLAI REMTI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. A-2174 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO BENDRUOMENĖS VEIKLAI REMTI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. A-2171 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENĖS VEIKLAI REMTI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. A-2169 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENĖS VEIKLAI REMTI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. A-1964 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI REMTI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-04 įsakymas Nr. A-2042 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENĖS VEIKLAI REMTI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-04 įsakymas Nr. A-2042 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI REMTI

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-04 įsakymas Nr. A-2041 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI REMTI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-08-24 įsakymas Nr. A-1596 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO BENDRUOMENĖS VEIKLAI REMTI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-08-24 įsakymas Nr. A-1565 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI REMTI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-08-24 įsakymas Nr. A-1564 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI REMTI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-08-12 įsakymas Nr. A-1502 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI REMTI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-02 įsakymas Nr. A-1219  „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BIRŽELIO 2 D. ĮSAKYMO NR. A-1002 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI REMTI“ PAKEITIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-02 įsakymas Nr. A-1002 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI REMTI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-31 įsakymas Nr. A-553 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI REMTI“

2021 m. Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo programai patvirtinta 20 0000 Eur.

Informacija atnaujinta 2022-01-12 13:20