Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

2023 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai

Patvirtinti 2023 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai

Informuojame, kad išnagrinėjus Lietuvos Respublikos savivaldybių, tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių, kultūros paveldo objektų savininkų ir valdytojų, Departamento teritorinių skyrių, Kultūros paveldo centro ir kitų institucijų siūlymus, buvo patvirtinti apskaitos dokumentacijos rengimo planai 2023 metams.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2023 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2022 m. rengs apskaitos dokumentaciją, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2023 m. rengs apskaitos dokumentaciją, planas.

Departamento direktoriaus 2023 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-18 „Dėl Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano patvirtinimo“ patvirtintas Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas, kurį sudaro:

1.1. Statinių ir vietovių, kuriems 2023 m. rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašas;

1.2. Vietų, kurioms 2023 m. rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašas;

1.3. Objektų, siūlomų registruoti Kultūros vertybių registre kaip kilnojamosios kultūros vertybės ir statinių vertingosios savybės, kurioms 2023 m. rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašas.

Atsižvelgiant į patvirtintus kultūros vertybių apskaitos dokumentacijos planus 2023 metais bus rengiami apskaitos dokumentų projektai šiems Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje esantiems objektams:

  1. Nekilnojamosios kultūros vertybės, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius 2023 metais rengs apskaitos dokumentaciją:

Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre

Objekto pavadinimas

Adresas

13789, DV2643

Koplytėlė su Pietos ir 2 angeliukų skulptūromis

Šiaulių rajono  sav., Bubių sen.,

Pavėkių k.

2211

Koplytstulpis su Šv Jurgio, Šv. Antano ir Pietos skulptūromis

Šiaulių rajono sav., Raudėnų sen., Raudėnų k.

  1. Kultūros vertybės, kurioms Kultūros paveldo centras 2023 metais rengs apskaitos dokumentaciją:

2.1. Objektai, kuriems 2023 metais bus rengiami apskaitos dokumentų projektai:

Unikalus  objekto kodas Kultūros vertybių registre

Objekto pavadinimas

Adresas

STATINIAI

29831, G473K (1+2)

Raudėnų Šv. Baltramiejaus bažnyčios statinių kompleksas

Šiaulių rajono sav., Raudėnų sen., Raudėnų k., Pakalniškio a. 5

11201, IV603

Namas

Šiaulių rajono sav., Meškuičių sen.,

Naisių k., Plento g. 9

2234, S74

Kalkinė

Šiaulių rajono sav., Kuršėnų kaimiškoji sen., Kušleikių k.

1619, S191

Šv. apašt. Jokūbo bažnyčia

Šiaulių rajono sav., Bubių sen.,

Kurtuvėnų mstl.

2330, IP1288

Buv. klebonija

Šiaulių rajono sav., Bubių sen.,

Kurtuvėnų mstl.

Naujas objektas (1+3)

Pavenčių cukraus fabrikas

Šiaulių rajono sav., Kuršėnų miesto sen.,

Kuršėnų m., Ventos g.

ARCHEOLOGINIS PAVELDAS

3287, A665P

Noliškių pilkapynas

Šiaulių rajono sav., Bubių sen., 

Noliškių k.,

ISTORINIS,  MEMORIALINIS PAVELDAS

4610, L1496

Katiliškių k. senosios kapinės

Šiaulių rajono sav., Kuršėnų kaimiškoji sen., Katiliškių k

4579, L1119

Kušleikių k. antrosios senosios kapinės

Šiaulių rajono sav., Kuršėnų kaimiškoji sen., Kušleikių k.

4652, L1506

Burbinų k. antrosios senosios kapinės

Šiaulių rajono sav., Šakynos sen.,

Burbinų k.

2.2. Nauji objektai, siūlomi registruoti Kultūros vertybių registre kaip kilnojamosios kultūros vertybės ir statinių vertingosios savybės, kuriems 2023 metais bus rengiami apskaitos dokumentų projektai:

Objekto pavadinimas

Adresas

Monstrancija

Šiaulių rajono  sav., Kužių sen., Kužių mstl.

Smilkytuvas

Šiaulių rajono  sav., Kužių sen., Kužių mstl.

Komuninė

Šiaulių rajono sav., Meškuičių sen., Meškuičių mstl.

Monstrancija (I)

Šiaulių rajono sav., Meškuičių sen., Meškuičių mstl.

Monstrancija (II)

Šiaulių rajono sav., Meškuičių sen., Meškuičių mstl.

Monstrancija (III)

Šiaulių rajono sav., Meškuičių sen., Meškuičių mstl.

Šv. Kryžiaus  relikvijorius

Šiaulių rajono sav., Meškuičių sen., Meškuičių mstl.

Skulptūra „Prisikėlęs Kristus“

Šiaulių rajono sav., Kuršėnų kaimiškoji sen., Micaičių k.

Paveikslas „Šv. Vyskupas Stanislovas“

Šiaulių rajono sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Pakapės k.

Skulptūra „Šv. Barbora“

Šiaulių rajono sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Pakapės k.

            Atkreipiame dėmesį, kad planuojant apskaitą 2023 metais palikta galimybė kreiptis dėl apskaitos dokumentacijos kultūros vertybėms parengimo papildomai. Tam Kultūros paveldo centro 2023 metais  kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plane palikta laisvų vietų, kurios 2023 metų      II pusėje bus užpildytos, atsižvelgiant į piliečių bei institucijų gautus prašymus patikslinti duomenis Kultūros vertybių registre ar kultūros paveldo objektą, vietovę įrašyti į Kultūros vertybių registrą.

Parengta pagal Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos informaciją

Informacija atnaujinta 2023-01-26 16:24