Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

2022 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai

Patvirtinti 2022 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 patvirtinti Kultūros paveldo centro ir Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-16 – Departamento teritorinių skyrių 2022 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai.

Pateikiame susipažinti objektų, kuriems 2022 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašus:

  1. Statinių ir vietovių, kuriems Kultūros paveldo centras 2022 m. rengs Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektus, sąrašas.
  2. Vietų, kurioms Kultūros paveldo centras 2022 m. rengs Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektus, sąrašas.
  3. Kilnojamųjų kultūros vertybių ir dailės pobūdžio vertingųjų savybių, esančių kultūros paveldo statiniuose, kurioms Kultūros paveldo centras 2022 m. rengs aprašo projektus, sąrašas.
  4. Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2022 m. rengs apskaitos dokumentaciją, sąrašas.

Kultūros paveldo objektams ir vietovėms, išvardintoms Nr. 1–3 sąrašuose, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus rengia Kultūros paveldo centro specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų projektų rengimą bei terminus teikia Kultūros paveldo centras www.kpc.lt).

Kultūros vertybių, pateiktų sąraše Nr. 4, apskaitos dokumentų projektus rengia Departamento teritorinių skyrių specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų projektų rengimą bei terminus galite rasti teritoriniame skyriuje, kurio veiklos teritorijoje yra objektas, adresu www.kpd.lt).

Kultūros vertybių sąrašai parengti darbo grupės, sudarytos Departamento direktoriaus 2021 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. Į-323 „Dėl darbo grupės 2022 m. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų ir kilnojamųjų kultūros vertybių aprašo projektų rengimo planui parengti sudarymo“.

Darbo grupė, sudarydama šiuos sąrašus, įvertino Departamento teritorinių skyrių, Kultūros paveldo centro, Lietuvos Respublikos savivaldybių, tradicinių bendruomenių, objektų savininkų ir valdytojų, asociacijų pateiktą informaciją apie poreikį 2022 metais rengti apskaitos dokumentaciją objektams ir vietovėms, kilnojamosioms kultūros vertybėms.

Sudarant sąrašus buvo atsižvelgta į Departamento direktoriaus 2019-10-03 įsakymu Nr. Į-264 patvirtintame Departamento metinių kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planų sudarymo tvarkos apraše numatytus prioritetus:

9.2.1. objektas yra Pasaulio paveldo sąrašo vietovėje;

9.2.3. objektas susijęs su išsivadavimo iš okupacinių režimų ir Lietuvos valstybingumui svarbiais įvykiais bei asmenimis;

9.2.4. jei objektą numatoma skelbti valstybės saugomu, kultūros paminklu;

9.2.5. kitais metais planuojami (prašyme yra nurodytas ir patvirtintas esamas pasirengimas ir (ar) skirtas finansavimas) tvarkymo darbai kultūros vertybėse;

9.2.6. būtina tikslinti kultūros vertybės apskaitos dokumentaciją pagal atliktų tyrimų (prašyme nurodomos konkrečių tyrimų ataskaitos) rezultatus ar paaiškėjus naujiems faktams;

9.2.7. jei tai yra medinio paveldo objektas;

9.2.8. jei tai kilnojamosios kultūros vertybės, grąžinamos religinėms bendrijoms ir bendruomenėms;

9.2.9. jei tai pagal prigimtį yra kilnojamosios kultūros vertybės, o Kultūros vertybių registre (toliau – Registre) registruotos kaip nekilnojamosios kultūros vertybės (DV, DR);

9.2.10. jei kultūros paveldo objektams rengiami individualūs apsaugos reglamentai;

9.3.12. jei yra didelė kultūros paveldo objektų ir vietovių sankaupa vienoje teritorijoje.

Taip pat minėti sąrašai patikslinti, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos siūlymus ir pastabas, teiktas derinant Planų projektus.

Atkreipiame dėmesį, kad planuojant apskaitą yra palikta galimybė kreiptis dėl apskaitos dokumentacijos kultūros vertybėms parengimo papildomai. Tam kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planuose yra palikta laisvų vietų, kurios 2022 m. eigoje bus užpildomos, atsižvelgus į Departamento gautus prašymus ar atsiradus nenumatytam poreikiui patikslinti duomenis Kultūros vertybių registre ar kultūros paveldo objektą, vietovę įrašyti į Kultūros vertybių registrą.

Parengta pagal Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos informaciją

Informacija atnaujinta 2022-02-02 09:22