Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021-01-11 įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) patvirtinti Kultūros paveldo centro ir Departamento direktoriaus 2021-01-11 įsakymu Nr. Į-6 (2021-02-04 įsakymo Nr. Į-36 redakcija) – Departamento teritorinių skyrių 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai.

Pateikiame susipažinti objektų, kuriems 2021 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašus:

  1. Statinių ir vietovių, kuriems Kultūros paveldo centras 2021 m. rengs Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektus, sąrašas.
  2. Vietų, kurioms Kultūros paveldo centras 2021 m. rengs Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektus, sąrašas.
  3. Kilnojamųjų kultūros vertybių ir dailės pobūdžio vertingųjų savybių, esančių kultūros paveldo statiniuose, kurioms Kultūros paveldo centras 2021 m. rengs aprašo projektus, sąrašas.
  4. Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2021 m. rengs apskaitos dokumentaciją, sąrašas.

Kultūros paveldo objektams ir vietovėms, išvardintoms Nr. 1–3 sąrašuose, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus rengia Kultūros paveldo centro specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų projektų rengimą bei terminus teikia Kultūros paveldo centras www.kpc.lt).

Kultūros paveldo objektų, pateiktų sąraše Nr. 4, apskaitos dokumentų projektus rengia Departamento teritorinių skyrių specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų projektų rengimą bei terminus galite rasti teritoriniame skyriuje, kurio veiklos teritorijoje yra objektas, adresu www.kpd.lt).

Kultūros vertybių sąrašai parengti darbo grupės, sudarytos Departamento direktoriaus 2020-11-06 įsakymu Nr. Į-314 „Dėl darbo grupės 2021 m. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų ir kilnojamųjų kultūros vertybių aprašo projektų rengimo planui parengti sudarymo“.

Darbo grupė, sudarydama šiuos sąrašus, įvertino Departamento teritorinių skyrių, Lietuvos Respublikos savivaldybių, tradicinių bendruomenių, objektų savininkų ir valdytojų, asociacijų pateiktą informaciją apie poreikį 2021 metais rengti apskaitos dokumentaciją objektams ir vietovėms, kilnojamosioms kultūros vertybėms.

Sudarant sąrašus buvo atsižvelgta į Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. spalio 10 d. nutarimą Nr. XIII-2471 „Dėl 2021 metų paskelbimo Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais“, kuriuo 2021 metai paskelbti Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais bei į Departamento direktoriaus 2019-10-03 įsakymu Nr. Į-264 patvirtintame Departamento metinių kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planų sudarymo tvarkos apraše numatytus prioritetus:

9.2.1. objektas yra Pasaulio paveldo sąrašo vietovėje;

9.2.3. objektas susijęs su išsivadavimo iš okupacinių režimų ir Lietuvos valstybingumui svarbiais įvykiais bei asmenimis;

9.2.4. jei objektą numatoma skelbti valstybės saugomu, kultūros paminklu;

9.2.5. kitais metais planuojami (prašyme yra nurodytas ir patvirtintas esamas pasirengimas ir (ar) skirtas finansavimas) tvarkymo darbai kultūros vertybėse;

9.2.6. būtina tikslinti kultūros vertybės apskaitos dokumentaciją pagal atliktų tyrimų (prašyme nurodomos konkrečių tyrimų ataskaitos) rezultatus ar paaiškėjus naujiems faktams;

9.2.7. jei tai yra medinio paveldo objektas;

9.2.8. jei tai kilnojamosios kultūros vertybės, grąžinamos religinėms bendrijoms ir bendruomenėms;

9.2.9. jei tai pagal prigimtį yra kilnojamosios kultūros vertybės, o Kultūros vertybių registre (toliau – Registre) registruotos kaip nekilnojamosios kultūros vertybės (DV, DR);

9.2.10. jei kultūros paveldo objektams rengiami individualūs apsaugos reglamentai;

9.3.12. jei yra didelė kultūros paveldo objektų ir vietovių sankaupa vienoje teritorijoje.

Atkreipiame dėmesį, kad planuojant apskaitą yra palikta galimybė kreiptis dėl apskaitos dokumentacijos kultūros vertybėms parengimo papildomai. Tam kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planuose yra palikta laisvų vietų, kurios 2021 m. eigoje bus užpildomos, atsižvelgiant į Departamento gautus prašymus.

Parengta pagal Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos informaciją

Informacija atnaujinta 2021-02-19 14:32