Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

2020 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, planuodamas kultūros vertybių apskaitą, Departamento direktoriaus įsakymu, pavedė Departamento teritoriniams skyriams užtikrinti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektų tekstinių dalių parengimą ir jų pateikimą svarstyti Departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboms. Taip pat buvo patvirtintas Kultūros paveldo centro 2020 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas.

Pateikiame susipažinti objektų, kuriems 2020 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašus:

  1. Statinių ir vietovių, kuriems 2020 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas Nr.1.
  2. Vietų, kurioms 2020 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas Nr.2.
  3. Kilnojamųjų vertybių, kurioms 2020 m. rengiami aprašo projektai, sąrašas Nr.3.
  4. Kultūros vertybių, kurioms 2020 m. rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašas Nr.4.

Kultūros paveldo objektams ir vietovėms, išvardintoms Nr. 1–3 sąrašuose, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus rengia Kultūros paveldo centro specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų projektų rengimą bei terminus galite rasti adresu www.kpc.lt).

Kultūros vertybių, pateiktų sąraše Nr. 4, apskaitos dokumentų projektus rengia Kultūros paveldo departamento teritorinių skyrių specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų projektų rengimą bei terminus galite rasti konkrečiame teritoriniame skyriuje adresu www.kpd.lt).

Kultūros vertybių sąrašai buvo parengti atsižvelgiant į Kultūros paveldo departamento atliktą savivaldybių, kultūros paveldo objektų valdytojų, asociacijų, bendruomenių, savininkų apklausą.

Planuojant apskaitą yra palikta galimybė kreiptis dėl apskaitos dokumentacijos kultūros vertybėms parengimo papildomai. Tam kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plane yra palikta laisvų vietų, kurios 2020 m. eigoje bus užpildomos atsižvelgiant į piliečių bei institucijų gautus prašymus.

Kultūros vertybių, kurioms bus rengiama apskaitos dokumentacija ir tikslinami duomenys Kultūros vertybių registre 2020 m., sąrašus Departamentas taip pat paskelbė savo internetinėje svetainėje adresu http://www.kpd.lt/news/4474/158/Patvirtintas-2020-m-kulturos-vertvbiu-apskaitos-dokumentu-projektu-rengimo-planas.html

Informacija atnaujinta 2021-02-19 14:40