Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Šiaulių rajono želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija

SUDARYTA

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2020 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A-566

 

Komisijos pirmininkė – Rita Šilingienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Renata Ulvydienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja.

Komisijos nariai:

Sniegena Breikštienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vyriausioji specialistė;

Orinta Šimkuvienė, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Seniūnijos, kurioje sprendžiamas klausimas dėl saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros ir tvarkymo, seniūnas, jam negalint dalyvauti – šios seniūnijos seniūno pavaduotojas;

Algimantas Lacis, Ginkūnų bendruomenės atstovas;

Juozas Daunys, Kuršėnų miesto bendruomenės atstovas.

K v i e č i a m i  Komisijos posėdžiuose dalyvauti:

1. Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos ir Ventos regioninio parko direkcijos atstovus, kai saugotini medžiai ir krūmai auga saugomos teritorijos direkcijų administruojamose ir joms Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymu priskirtose rezervatinėse apyrubėse, valstybiniuose draustiniuose, paveldo objektuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose;

2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyriaus atstovus, kai saugotini medžiai ir krūmai auga nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir kai jie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės;

3. Lietuvos transporto saugos administracijos Šiaulių skyriaus atstovus, kai saugotini medžiai ir krūmai auga valstybinės reikšmės kelio juostoje ir valstybinės reikšmės kelio apsaugos zonoje;

4. projekto vadovus arba jų įgaliotus asmenis, kai saugotini medžiai ir krūmai auga objektuose, kuriems yra parengti atskirųjų ir priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektai.

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS BEI PRIEŽIŪROS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

Informacija atnaujinta 2020-04-15 09:01