Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Vytautas Kirkutis

 

        Vytautas KIRKUTIS  gimė 1956 metų gegužės 4 dieną Šiaulių rajone, Kuršėnuose. Baigė Pavenčių pradinę, Kuršėnų aštuonmetę bei Kuršėnų 1–ąją vidurinę (dabar – Stasio Anglickio progimnazija) mokyklas. 1974 metais įstojo ir 1978 metais su pagyrimu baigė Šiaulių pedagoginio instituto Filologijos fakulteto lietuvių kalbos ir literatūros specialybę.

       1978–1983 metais Vytautas Kirkutis dirbo Šiaulių rajono Drąsučių pagrindinėje mokykloje, 1983–1984 metais buvo išrinktas Savanoriškosios knygos bičiulių draugijos Šiaulių rajono skyriaus atsakinguoju sekretoriumi.

      Žurnalisto darbą pradėjo 1984 metais Šiaulių rajono laikraštyje „Leninietis“ (vėliau – „Laikas“). Dirbo korespondentu, skyriaus vedėju, atsakinguoju sekretoriumi. Dirbdamas studijavo ir 1990 metais baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę.

          1990–1995 metais dirbo pirmojoje po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo Šiaulių rajono Taryboje, vadovavo Kultūros, švietimo ir sporto komitetui.

          Šiaulių apskrities dienraštyje „Šiaulių kraštas“ pradėjo dirbti 1991 metų lapkričio mėnesį. Teko atlikti vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojo ir redaktoriaus pareigas. Keletą metų Vytautas Kirkutis redagavo „Šiaulių krašto“ kultūros, meno ir literatūros priedą „Atolankos“, vadovavo jo kūrybinei grupei. „Šiaulių kraštas“ leido ir Šiaulių rajono laikraštį, kurį 1999–2000 metais, dirbdamas „Šiaulių krašte“, redagavo Vytautas Kirkutis. Nuo 2003 metų kovo 10 dienos iki 2010 metų spalio 1 dienos dirbo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje Kuršėnų miesto seniūno pavaduotoju. Vytauto Kirkučio iniciatyva įsteigta Vytauto Vitkausko premija jauniesiems filologams, Vilniuje 2003 metais įkurtas ir sėkmingai veikia Vilniaus kuršėniškių klubas. Jis į klubą subūrė Kuršėnų miesto ir Šiaulių rajono literatus (2006 metai).

          Vytautas Kirkutis ilgą laiką vadovavo Šiaulių rajono savivaldybės Zigmo Gėlės premijos už pirmąją poezijos knygą skyrimo komisijai, Augustino Griciaus premijos už pirmąją prozos knygą komisijai, dirbo Metų kraštotyrininko, L. Ivinskio premijos skyrimo komisijose, iki 2010 metų spalio rengė Vytauto Vitkausko jaunųjų filologų konkursą, vadovavo komisijai, skiriančiai poeto ir mokytojo Stasio Anglickio premijas jauniesiems Šiaulių rajono poetams.

          Nuo 2003 metų kovo mėnesio iki 2011 metų balandžio buvo Šiaulių rajono visuomeninės kultūros tarybos pirmininkas, iki 2014 metų – narys. Dalyvavo įvairių Šiaulių rajono savivaldybėje suburtų komisijų, tarybų veikloje, buvo Šiaulių rajono Garbės piliečio kandidatų atrankos komisijos narys. 

        Nuo 2010 metų spalio 1 dienos iki 2020 metų spalio 16 dienos Vytautas Kirkutis dirbo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriuje vyriausiuoju specialistu. Valstybės tarnyboje iš viso dirbo 17 metų 7 mėnesius ir 7 dienas.

        Nuo mokyklos metų rašo poeziją, prozą, publicistiką, spausdina literatūros kritikos straipsnius. Už kūrybą yra apdovanotas žurnalo „Kultūros barai” (1974), Zigmo Gėlės (1995), G. Stulpinienės vadybos kolegijos (2000) ir Šiaulių miesto 2002 metų geriausio rašytojo premijomis. Vytautui Kirkučiui suteiktas geriausio Šiaulių rajono kraštotyrininko vardas (2003), Naisių krašto garbingiausio žmogaus vardas (2013), Kuršėnų miesto Garbės piliečio vardas (2015). Daug kartų apdovanotas už kūrybą, aktyvią kultūrinę veiklą, kraštotyros darbus.

             V. Kirkutis yra parengęs ir išleidęs du Šiaulių krašto kalendorius. Už abu jam buvo paskirtos Lauryno Ivinskio premijos (1992 ir 1996 metais), kuriomis apdovanojami geriausi metų kalendoriai.

            Nuo 1999 metų Vytautas Kirkutis yra Lietuvos rašytojų sąjungos narys. 2005 metų lapkričio 11 dieną Kultūros ministro įsakymu (LR kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-517) suteiktas oficialus Lietuvos Respublikos meno kūrėjo (rašytojas) statusas.

Informacija atnaujinta 2022-06-09 09:33