Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Eugenija Dragūnienė

Eugenija Dragūnienė gimė 1931 m. lapkričio 13 d. Grinių k. Kelmės raj. ūkininko šeimoje.

Jai teko nelengvi gyvenimo išbandymai. Jaunystėje teko patirti politinės kalinės ir tremtinės dalią.

Prisiminimais ir išgyvenimais apie tardymus Lukiškių kalėjime, lageryje ir tremtyje Eugenija dalinasi su tremtiniais ir mokiniais.

Neužmirštama 1988 metų vasara. Per Lietuvą nuvilnijo senai girdėtas laisvas žodis, pirmi mitingai Vilniuje, Kaune, Šiauliuose. Eugenijai širdyje ir mintyse prieš akis iškildavo Lietuvos žmonių kančia, skriauda ir pažeminimas ilgus metus, tačiau išliko tvirta savo dvasia.

Nuo 1988 metų aktyviai įsijungė į Sąjūdžio“ veiklą. Įsikūrus tremtinių klubui buvo išrinkta į tarybą, kurios nare yra iki šiol.

Eugenija aktyviai įsitraukė į Kuršėnų tremtinių klubą, lankė tremtinius, pildė anketas ir registravo žmones, kurie stojo į tremtinių klubo narius. Rinko aukas ir pati aukojo, kad būtų pastatytas kryžius tremties aukoms atminti. Eugenija buvo pirmoji iniciatorė ir dalyvė buriant dainininkus ansambliui, kuris susikūrė 1990 metais, o 1992 metais išaugo į mišrų chorą „Tremties varpai“. Ji rinko medžiagą apie žuvusius Kuršėnų krašto partizanus knygai „Erškėčių keliu“.

Dalyvavo perlaidojant iš Sibiro platybių parvežtus tremtinių palaikusir ieškant žuvusių partizanų palaikų Pažiužmės miške. 1991 metais sausio 8-9 d. Eugenija su kitais tremtiniais važiavo ginti Lietuvos parlamento ir spaudos rūmų. Už tai buvo apdovanota Sausio 13 d. medaliu. 1992 metais daug dienų ir naktų praleido saugant KGB rūmus . Už tai Lietuvos Politinių Kalinių Sąjunga apdovanojo II laipsnio Žymeniu už nuopelnus Lietuvai. 2014 metais Eugenijos iniciatyva buvo pasiūdinta liturginė vėliava, skirta Šv. Popiežiui Jonui Pauliui II-ajam, kuri padovanota Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčiai, taip pat pasiūdinta nauja LPKTS Kuršėnų filialo vėliava.

Eugenijos nuopelnus sunku ir suskaičiuoti, nes visur jos pilna kai ką nors reikia organizuoti. Ji prisideda savo idėjomis rašant ir įgyvendinant projektus, į kuriuos įtraukiami mokiniai, mokytojai, kiti bendruomenės nariai. Įspūdį daro ir jaudina jos pasisakymai, prisiminimai apie tremtį.

Lietuvos 100-mečio proga apdovanota už nuopelnus Lietuvai aukso atminties ženkleliu. 

Susitikimuose skanaujame pagal jos sukurtą receptą pagamintą vyniotinį, kuris garsina Kuršėnus visoje Lietuvoje.

Informacija atnaujinta 2022-06-09 16:20