Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

SKELBIMAI

DĖL VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS KELIŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ, GELEŽINKELIO ŽELDINIŲ, PRIE VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS KELIŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ, APSAUGOS ZONŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PLANO

2023-02-27 Dalintis

Informacija apie parengtą planą
Informuojame apie parengtą Viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje planą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 (toliau – Įstatymas) nustatyta tvarka bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 3-511 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintu „Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu“ (toliau – Aprašas), parengtas viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių,
apsaugos zonų Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje planas (toliau – Planas).
Plano iniciatorius – AB „LTG Infra“ (juridinio asmens kodas 305202934, Geležinkelio g. 2, LT02100 Vilnius).
Plano rengėjas - AB „LTG Infra“, (juridinio asmens kodas 305202934, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius).

Atsakingas asmuo - Kokybės ir saugos Kelių tyrimų ir projektavimo Geodezijos vyriausiasis specialistas Marius Umbrasas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1242, el. paštas:
marius.umbrasas@ltginfra.lt, Tel. Nr. +370 61823506.
Planavimo tikslai:

 Įregistruoti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas visiems žemės sklypams, patenkantiems į AB „LTG Infra“ valdomų geležinkelio kelių apsaugos zonas;
 Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą AB „LTG Infra“ pareigą, susijusią su viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų nustatymu.
Planuojama teritorija – Šiaulių r. sav. teritorija.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2023 m. vasario 13 d. priėmė sprendimą Nr. 2-556 teikti tvirtinti Planą.

1 DALIS

2 DALIS

3 DALIS

Informacija atnaujinta 2023-02-27 15:23