Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-22, Identifikacinis kodas 2018-02755
T-57 2018-02-20 2018-02-23 /
2 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės reguliarių vietinio susisiekimo maršrutų reguliavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-22, Identifikacinis kodas 2018-02763
T-6 2018-02-20 2018-02-23 /
3 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-247 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kapinių tvarkymo ir laidojimo jose taisyklių ir dėl tvarkos aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-22, Identifikacinis kodas 2018-02759
T-11 2018-02-20 2018-02-23 /
4 Sprendimas Dėl Vaiko socialinės globos šeimynoje finansavimo ir finansinės paramos šeimynai skyrimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-22, Identifikacinis kodas 2018-02752
T-51 2018-02-20 2018-02-23 /
5 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro buveinės adreso pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-22, Identifikacinis kodas 2018-02761
T-9 2018-02-20 2018-02-23 /
6 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T-309 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos darbo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-22, Identifikacinis kodas 2018-02753
T-55 2018-02-20 2018-02-23 /
7 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-79 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro ir jo struktūrinių teritorinių padalinių teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-22, Identifikacinis kodas 2018-02746
T-40 2018-02-20 2018-02-23 /
8 Sprendimas Dėl viešosios įstaigos Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijos atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-22, Identifikacinis kodas 2018-02762
T-8 2018-02-20 2018-02-23 /
9 Sprendimas Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo bendrai gyvenantiems ar vieniems gyvenantiems asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-22, Identifikacinis kodas 2018-02751
T-50 2018-02-20 2018-02-23 /
10 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-22, Identifikacinis kodas 2018-02747
T-39 2018-02-20 2018-02-23 /
11 Sprendimas Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-22, Identifikacinis kodas 2018-02754
T-56 2018-02-20 2018-02-23 /
12 Sprendimas Dėl Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo, kapaviečių (kapų) identifikavimo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-22, Identifikacinis kodas 2018-02760
T-10 2018-02-20 2018-02-23 /
13 Sprendimas Dėl Lėšų skyrimo Šiaulių rajono kaimo plėtrai tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-22, Identifikacinis kodas 2018-02745
T-47 2018-02-20 2018-02-23 /
14 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-85 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-22, Identifikacinis kodas 2018-02743
T-54 2018-02-20 2018-02-23 /
15 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018–2020 metams patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-23, Identifikacinis kodas 2018-02823
T-4 2018-02-20 2018-02-24 /
16 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-269 ,,Dėl Savivaldybės nuomojamo ilgalaikio materialiojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-22, Identifikacinis kodas 2018-02748
T-33 2018-02-20 2018-02-23 /
17 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-22, Identifikacinis kodas 2018-02756
T-17 2018-02-20 2018-02-23 /
18 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-357 „Dėl Priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-22, Identifikacinis kodas 2018-02757
T-16 2018-02-20 2018-02-23 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.