Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-23, Identifikacinis kodas 2017-21085
T-363 2017-12-22 2017-12-24 /
2 Sprendimas Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams Šiaulių rajono savivaldybėje 2018–2020 metų priemonių plano patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-22, Identifikacinis kodas 2017-21027
T-355 2017-12-19 2017-12-23 /
3 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 8 d. sprendimo Nr. T-208 "Dėl kompensuojamų kitų su viešųjų darbų atlikimu susijusių išlaidų sąrašo ir jų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-22, Identifikacinis kodas 2017-21015
T-349 2017-12-19 2017-12-23 /
4 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-22, Identifikacinis kodas 2017-20975
T-337 2017-12-19 2017-12-23 /
5 Sprendimas Dėl Priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykla tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-22, Identifikacinis kodas 2017-21030
T-357 2017-12-19 2017-12-23 /
6 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-27, Identifikacinis kodas 2017-21143
T-369 2017-12-19 2018-01-01 /
7 Sprendimas Dėl UAB Kuršėnų komunalinio ūkio atliekamų bendrojo naudojimo teritorijų valymo ir tvarkymo darbų kainos patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-22, Identifikacinis kodas 2017-20981
T-339 2017-12-19 2018-01-01 /
8 Sprendimas Dėl Tėvų globos netekusio vaiko trumpalaikės socialinės globos (rūpybos) budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-22, Identifikacinis kodas 2017-21028
T-356 2017-12-19 2017-12-23 /
9 Sprendimas Dėl Strateginio planavimo Šiaulių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-01-04, Identifikacinis kodas 2018-00175
T-334 2017-12-19 2018-01-05 /
10 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-01-04, Identifikacinis kodas 2018-00193
T-358 2017-12-19 2018-01-05 /
11 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-349 „Dėl akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perdavimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-22, Identifikacinis kodas 2017-20992
T-340 2017-12-19 2017-12-23 /
12 Sprendimas Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų komunalinio ūkio atliekamų darbų kainų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-22, Identifikacinis kodas 2017-21003
T-341 2017-12-19 2018-01-01 /
13 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2017–2019 metams patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-22, Identifikacinis kodas 2017-20970
T-333 2017-12-19 2017-12-23 /
14 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-226 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-22, Identifikacinis kodas 2017-21006
T-342 2017-12-19 2017-12-23 /
15 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-269 "Dėl savivaldybės nuomojamo ilgalaikio materialiojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-22, Identifikacinis kodas 2017-21007
T-343 2017-12-19 2017-12-23 /
16 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-339 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-22, Identifikacinis kodas 2017-21014
T-348 2017-12-19 2017-12-23 /
17 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-302 "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-22, Identifikacinis kodas 2017-21025
T-352 2017-12-19 2017-12-23 /
18 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-251 „Dėl lėšų, skirtų asmenų su sunkia negalia socialinei globai, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-22, Identifikacinis kodas 2017-21026
T-353 2017-12-19 2017-12-23 /
19 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-352 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-22, Identifikacinis kodas 2017-21035
T-370 2017-12-19 2018-01-01 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.