Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Įsakymas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A-1078 „Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų nustatymo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-12-12, Identifikacinis kodas 2017-19958
A-1786 2017-12-12 2017-12-18 /
2 Įsakymas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. A-675 „Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų nustatymo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-11-28, Identifikacinis kodas 2017-18878
A-1683 2017-11-28 2017-12-01 /
3 Įsakymas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A-1078 „Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų nustatymo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-11-28, Identifikacinis kodas 2017-18879
A-1684 2017-11-28 2017-12-01 /
4 Įsakymas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. A-1472 „Dėl Priėmimo į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas atrankos būdu tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-11-21, Identifikacinis kodas 2017-18357
A-1636 2017-11-21 2017-11-22 /
5 Įsakymas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. A-1358 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Šiaulių rajono savivaldybėje prašymų formų tvirtinimo“ papildymo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-11-17, Identifikacinis kodas 2017-18231
A-1622 2017-11-17 2017-11-18 /
6 Įsakymas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-11-20, Identifikacinis kodas 2017-18248
A-1626 2017-11-17 2017-11-21 /
7 Įsakymas Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo bei Komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-11-10, Identifikacinis kodas 2017-17810
A-1591 2017-11-10 2017-11-11 /
8 Įsakymas Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo bei neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-10-31, Identifikacinis kodas 2017-17228
A-1533 2017-10-31 2017-11-01 /
9 Įsakymas Dėl Pacientų teisių įgyvendinimo priežiūros Šiaulių rajono savivaldybei pavaldžiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-11-09, Identifikacinis kodas 2017-17659
A-1432 2017-10-09 2017-11-10 /
10 Įsakymas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės individualių gyvenamųjų namų savininkams skirtų konteinerių komunalinių atliekų surinkimui keitimo tvarkos patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-10-03, Identifikacinis kodas 2017-15616
A-1404 2017-10-03 2017-10-04 /
11 Įsakymas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A-1078 „Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų nustatymo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-10-03, Identifikacinis kodas 2017-15621
A-1394 2017-10-02 2017-10-04 /
12 Įsakymas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. A-675 „Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų nustatymo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-09-29, Identifikacinis kodas 2017-15391
A-1389 2017-09-29 2017-10-10 /
13 Įsakymas Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Šiaulių rajono savivaldybėje prašymų formų tvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-10-03, Identifikacinis kodas 2017-15547
A-1358 2017-09-26 2017-10-04
Šis teisės aktas turi pakeitimų
/
14 Įsakymas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A-1077 „Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų nustatymo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-09-26, Identifikacinis kodas 2017-15088
A-1356 2017-09-26 2017-10-01 /
15 Įsakymas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A-290 „Dėl Nuolatinės Šiaulių rajono tradicinių religinių bedNr.omenių ir bendrijų rėmimo lėšoms panaudoti komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-09-14, Identifikacinis kodas 2017-14657
A-1317 2017-09-14 2017-09-15 /
16 Įsakymas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A-1078 „Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų nustatymo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-09-13, Identifikacinis kodas 2017-14535
A-1267 2017-09-08 2017-09-14 /
17 Įsakymas Dėl Prevencinių programų kriterijų sąrašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-09-11, Identifikacinis kodas 2017-14497
A-1273 2017-09-08 2017-09-12 /
18 Įsakymas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialinės paramos klausimams spręsti komisijų sudėties patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-09-08, Identifikacinis kodas 2017-14346
A-1262 2017-09-07 2017-09-09 /
19 Įsakymas Dėl Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Šiaulių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-09-06, Identifikacinis kodas 2017-14233
A-1248 2017-09-06 2017-09-07 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.