Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2018 metams
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-15, Identifikacinis kodas 2017-18039
T-307 2017-11-14 2018-01-01 /
2 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-269 „Dėl Savivaldybės nuomojamo ilgalaikio materialiojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-15, Identifikacinis kodas 2017-18040
T-309 2017-11-14 2017-11-16 /
3 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės metų kultūros darbuotojo premijos, finansuojamos iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto, įsteigimo ir premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-15, Identifikacinis kodas 2017-18041
T-312 2017-11-14 2017-11-16 /
4 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-15, Identifikacinis kodas 2017-18042
T-313 2017-11-14 2017-11-16 /
5 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-263 „Dėl Kultūros ir meno premijų, finansuojamų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto, įsteigimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-15, Identifikacinis kodas 2017-18043
T-314 2017-11-14 2018-01-02 /
6 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-259 "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-15, Identifikacinis kodas 2017-18045
T-321 2017-11-14 2017-11-16 /
7 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-324 „Dėl Kompleksiškai teikiamos pagalbos Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančioms šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-15, Identifikacinis kodas 2017-18046
T-323 2017-11-14 2017-11-16 /
8 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-15, Identifikacinis kodas 2017-18047
T-324 2017-11-14 2017-11-16 /
9 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2017–2019 metams patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-15, Identifikacinis kodas 2017-18038
T-306 2017-11-14 2017-11-16 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.