Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono verslo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-10-12, Identifikacinis kodas 2017-16181
T-298 2017-10-10 2017-10-13 /
2 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-246 „Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalaus tarifo nustatymo ir jo taikymo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-10-12, Identifikacinis kodas 2017-16179
T-299 2017-10-10 2017-10-13 /
3 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-13 "Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-10-12, Identifikacinis kodas 2017-16182
T-293 2017-10-10 2017-10-13 /
4 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2011–2017 metams ir strateginio veiklos plano 2016–2018 metams įgyvendinimo ataskaitos už 2016 metus patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-10-12, Identifikacinis kodas 2017-16184
T-289 2017-10-10 2017-10-13 /
5 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-239 "Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi automobilių stovėjimo aikštele prie kryžių kalno nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-10-12, Identifikacinis kodas 2017-16178
T-302 2017-10-10 2018-01-01 /
6 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-96 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nuolatinės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-10-12, Identifikacinis kodas 2017-16183
T-290 2017-10-10 2017-10-13 /
7 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2017–2019 metams patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-10-12, Identifikacinis kodas 2017-16185
T-288 2017-10-10 2017-10-13 /
8 Sprendimas Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai, nustatymo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-10-13, Identifikacinis kodas 2017-16265
T-301 2017-10-10 2018-01-01 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.