Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šiaulių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-08, Identifikacinis kodas 2017-14331
T-260 2017-09-05 2017-09-09 /
2 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-162 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-08, Identifikacinis kodas 2017-14332
T-268 2017-09-05 2017-09-09 /
3 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-226 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-08, Identifikacinis kodas 2017-14338
T-274 2017-09-05 2017-09-09 /
4 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-324 „Dėl Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-08, Identifikacinis kodas 2017-14339
T-275 2017-09-05 2017-09-09 /
5 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-08, Identifikacinis kodas 2017-14427
T-284 2017-09-05 2017-09-09 /
6 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo ir Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-08, Identifikacinis kodas 2017-14330
T-257 2017-09-05 2017-09-09 /
7 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo tvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-08, Identifikacinis kodas 2017-14333
T-269 2017-09-05 2017-09-09 /
8 Sprendimas Dėl Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-08, Identifikacinis kodas 2017-14340
T-281 2017-09-05 2017-09-09 /
9 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių, mokinių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas nustatymo Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2017—2018 mokslo metais“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-08, Identifikacinis kodas 2017-14341
T-283 2017-09-05 2017-09-09 /
10 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-148 „Dėl viešosios įstaigos Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-08, Identifikacinis kodas 2017-14334
T-273 2017-09-05 2017-10-01 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.