Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo T-152 „Dėl Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-29, Identifikacinis kodas 2017-10980
T-219 2017-06-27 2017-06-30 /
2 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-286 „Dėl Konkurso vežėjams parinkti vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutams aptarnauti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-29, Identifikacinis kodas 2017-10993
T-225 2017-06-27 2017-06-30 /
3 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Šiaulių rajono Kuršėnų miesto (buvusios Ringuvėnų kaimo dalies) gyventojų asbestinių stogų keitimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-29, Identifikacinis kodas 2017-10978
T-213 2017-06-27 2017-06-30 /
4 Sprendimas Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-29, Identifikacinis kodas 2017-10995
T-226 2017-06-27 2017-08-01 /
5 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-29, Identifikacinis kodas 2017-10996
T-227 2017-06-27 2017-06-30 /
6 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-349 „Dėl akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perdavimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-29, Identifikacinis kodas 2017-10986
T-221 2017-06-27 2017-06-30 /
7 Sprendimas Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-29, Identifikacinis kodas 2017-10990
T-223 2017-06-27 2017-06-30 /
8 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl Vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-29, Identifikacinis kodas 2017-11000
T-231 2017-06-27 2017-09-01 /
9 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-29, Identifikacinis kodas 2017-11002
T-233 2017-06-27 2017-06-30 /
10 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T-311 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, išskyrus savivaldybės švietimo įstaigas, vadovų tarnybinių atlyginimų priedų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-29, Identifikacinis kodas 2017-11004
T-245 2017-06-27 2017-06-30 /
11 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-299 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-29, Identifikacinis kodas 2017-10988
T-222 2017-06-27 2017-06-30 /
12 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo tvarkos aprašo ir konkurso vežėjams parinkti vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutams aptarnauti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-29, Identifikacinis kodas 2017-10991
T-224 2017-06-27 2017-06-30 /
13 Sprendimas Dėl Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-29, Identifikacinis kodas 2017-10997
T-228 2017-06-27 2017-09-01 /
14 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-29, Identifikacinis kodas 2017-11006
T-247 2017-06-27 2017-06-30 /
15 Sprendimas Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo 2017 metams
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-29, Identifikacinis kodas 2017-11005
T-246 2017-06-27 2017-06-30 /
16 Sprendimas Dėl viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro socialinės globos padalinio socialinės globos kainos patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-07-05, Identifikacinis kodas 2017-11515
T-217 2017-06-27 2017-07-06 /
17 Sprendimas Dėl teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-07-11, Identifikacinis kodas 2017-11858
T-209 2017-06-27 2017-07-12 /
18 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-07-10, Identifikacinis kodas 2017-11771
T-218 2017-06-27 2017-07-11 /
19 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-07-05, Identifikacinis kodas 2017-11516
T-216 2017-06-27 2017-07-06 /
20 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2017–2019 metams patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-07-05, Identifikacinis kodas 2017-11514
T-206 2017-06-27 2017-07-06 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.