Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Prevencijos priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-05-24, Identifikacinis kodas 2017-08687
T-199 2017-05-16 2017-05-25 /
2 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. T-304 ,,Dėl Viešame aukcione parduodamo Šiaulių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-05-24, Identifikacinis kodas 2017-08674
T-174 2017-05-16 2017-05-25 /
3 Sprendimas Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų komunalinio ūkio mechanizuotos gatvių šlavimo paslaugos kainos patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-05-24, Identifikacinis kodas 2017-08678
T-184 2017-05-16 2017-05-25 /
4 Sprendimas Dėl VŠĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro medicinos punktų veiklos rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-05-24, Identifikacinis kodas 2017-08686
T-197 2017-05-16 2017-05-25 /
5 Sprendimas Dėl Šiaulių r. Verbūnų mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-05-24, Identifikacinis kodas 2017-08680
T-190 2017-05-16 2017-09-01 /
6 Sprendimas Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo 2018 metams
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-05-24, Identifikacinis kodas 2017-08676
T-182 2017-05-16 2018-01-01 /
7 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-05-24, Identifikacinis kodas 2017-08690
T-204 2017-05-16 2017-05-25 /
8 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-05-24, Identifikacinis kodas 2017-08682
T-193 2017-05-16 2017-05-25 /
9 Sprendimas Dėl viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės socialinės globos padalinio socialinės globos kainos patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-05-24, Identifikacinis kodas 2017-08673
T-173 2017-05-16 2017-05-25 /
10 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, dydžio nustatymo metodikos, Nekilnojamojo turto objektų grupių vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-05-24, Identifikacinis kodas 2017-08689
T-202 2017-05-16 2017-07-01 /
11 Sprendimas Dėl UAB Kuršėnų komunalinio ūkio atliekamų bendrojo naudojimo teritorijų valymo ir tvarkymo darbų kainos patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-05-24, Identifikacinis kodas 2017-08677
T-183 2017-05-16 2017-05-25 /
12 Sprendimas Dėl VŠĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo ir organizacinės struktūros
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-05-24, Identifikacinis kodas 2017-08685
T-196 2017-05-16 2017-05-25 /
13 Sprendimas Dėl Kuršėnų miesto centrinės dalies tvarkymo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-05-25, Identifikacinis kodas 2017-08783
T-169 2017-05-16 2017-05-26 /
14 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono švietimo įstaigų aplinkosauginio švietimo ir ugdymo projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-05-25, Identifikacinis kodas 2017-08785
T-201 2017-05-16 2017-05-26 /
15 Sprendimas Dėl Šiaulių r. Dirvonėnų mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-05-25, Identifikacinis kodas 2017-08784
T-189 2017-05-16 2017-09-01 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.