Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl maksimalių trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-10, Identifikacinis kodas 2017-06035
T-152 2017-04-07 2017-04-11 /
2 Sprendimas Dėl viešosios įstaigos Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-07, Identifikacinis kodas 2017-05992
T-148 2017-04-04 2017-05-01 /
3 Sprendimas Dėl Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-07, Identifikacinis kodas 2017-05997
T-158 2017-04-04 2017-04-08 /
4 Sprendimas Dėl sutikimo reorganizuoti Šiaulių r. švietimo centrą ir Šiaulių r. pedagoginę psichologinę tarnybą
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-07, Identifikacinis kodas 2017-05995
T-156 2017-04-04 2017-04-08 /
5 Sprendimas Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šiaulių rajono savivaldybei, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-07, Identifikacinis kodas 2017-05963
T-126 2017-04-04 2017-04-08 /
6 Sprendimas Dėl Sportininkų, reprezentuojančių Šiaulių rajoną, dalyvavimo pasaulio, Europos čempionatuose ir Lietuvos lygų varžybose rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-07, Identifikacinis kodas 2017-05996
T-157 2017-04-04 2017-04-08 /
7 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl Šiaulių rajono visuomeninės kultūros tarybos sudėties ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-07, Identifikacinis kodas 2017-05990
T-135 2017-04-04 2017-04-08 /
8 Sprendimas Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių, mokinių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas nustatymo Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2017–2018 mokslo metais
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-10, Identifikacinis kodas 2017-06034
T-154 2017-04-04 2017-04-11 /
9 Sprendimas Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-10, Identifikacinis kodas 2017-06036
T-142 2017-04-04 2017-04-11 /
10 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl Šiaulių rajono leidybos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-07, Identifikacinis kodas 2017-05991
T-134 2017-04-04 2017-04-08 /
11 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-40 "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-07, Identifikacinis kodas 2017-05993
T-153 2017-04-04 2017-04-08 /
12 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl Vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-07, Identifikacinis kodas 2017-05994
T-155 2017-04-04 2017-04-08 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.