Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų pareiginės darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-02-23, Identifikacinis kodas 2017-02967
T-61 2017-02-21 2017-02-24 /
2 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-02-23, Identifikacinis kodas 2017-02976
T-47 2017-02-21 2017-02-24 /
3 Sprendimas Dėl Šiaulių rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-02-23, Identifikacinis kodas 2017-02977
T-46 2017-02-21 2017-02-24 /
4 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-02-23, Identifikacinis kodas 2017-02970
T-52 2017-02-21 2017-02-24 /
5 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-02-23, Identifikacinis kodas 2017-02973
T-50 2017-02-21 2017-02-24 /
6 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-02-23, Identifikacinis kodas 2017-02972
T-51 2017-02-21 2017-02-24 /
7 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl Mokesčio kompensacijos dydžio nustatymo už vaiko ugdymą ir priežiūrą Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-02-23, Identifikacinis kodas 2017-02969
T-53 2017-02-21 2017-09-01 /
8 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano 2017 metams patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-02-23, Identifikacinis kodas 2017-02974
T-48 2017-02-21 2017-02-24 /
9 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-106 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-02-23, Identifikacinis kodas 2017-02978
T-44 2017-02-21 2017-02-24 /
10 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šiaulių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-02-23, Identifikacinis kodas 2017-02981
T-43 2017-02-21 2017-02-24 /
11 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-02-24, Identifikacinis kodas 2017-03044
T-60 2017-02-21 2017-02-25 /
12 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2017–2019 metams patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-02-24, Identifikacinis kodas 2017-02999
T-30 2017-02-21 2017-02-25 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.