Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. T-305 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-01-25, Identifikacinis kodas 2017-01412
T-15 2017-01-24 2017-01-26 /
2 Sprendimas Dėl Leidimo viešajai įstaigai Kuršėnų ligoninei teikti mokamas pacientų pervežimo paslaugas bei įkainių nustatymo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-01-25, Identifikacinis kodas 2017-01413
T-12 2017-01-24 2017-01-26 /
3 Sprendimas Dėl Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-01-25, Identifikacinis kodas 2017-01410
T-28 2017-01-24 2017-01-26 /
4 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-262 „Dėl Atleidimo nuo žemės, žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-01-25, Identifikacinis kodas 2017-01409
T-29 2017-01-24 2017-01-26 /
5 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-345 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-01-25, Identifikacinis kodas 2017-01411
T-27 2017-01-24 2017-01-26 /
6 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-85 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-01-25, Identifikacinis kodas 2017-01414
T-8 2017-01-24 2017-01-26 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.