Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo skelbimo savivaldybės interneto svetainėje
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-23, Identifikacinis kodas 2016-29375
T-318 2016-12-20 2016-12-22 /
2 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-23, Identifikacinis kodas 2016-29381
T-339 2016-12-20 2016-12-24 /
3 Sprendimas Dėl Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-23, Identifikacinis kodas 2016-29378
T-324 2016-12-20 2016-12-24 /
4 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros komiteto sudarymo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-23, Identifikacinis kodas 2016-29382
T-340 2016-12-20 2016-12-24 /
5 Sprendimas Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų komunalinio ūkio įstatinio kapitalo padidinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-23, Identifikacinis kodas 2016-29385
T-346 2016-12-20 2016-12-24 /
6 Sprendimas Dėl Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-23, Identifikacinis kodas 2016-29388
T-351 2016-12-20 2017-01-01 /
7 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-23, Identifikacinis kodas 2016-29389
T-352 2016-12-20 2017-01-01 /
8 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-259 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-23, Identifikacinis kodas 2016-29377
T-323 2016-12-20 2016-12-24 /
9 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. T-304 ,,Dėl Viešame aukcione parduodamo Šiaulių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-23, Identifikacinis kodas 2016-29379
T-330 2016-12-20 2016-12-24 /
10 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-106 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-23, Identifikacinis kodas 2016-29380
T-332 2016-12-20 2016-12-24 /
11 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-349 „Dėl Akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perdavimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-23, Identifikacinis kodas 2016-29384
T-345 2016-12-20 2016-12-24 /
12 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Viešosios įstaigos Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-23, Identifikacinis kodas 2016-29386
T-347 2016-12-20 2016-12-24 /
13 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T-327 „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-23, Identifikacinis kodas 2016-29387
T-349 2016-12-20 2016-12-24 /
14 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-149 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-23, Identifikacinis kodas 2016-29390
T-354 2016-12-20 2016-12-24 /
15 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-28, Identifikacinis kodas 2016-29677
T-344 2016-12-20 2016-12-29 /
16 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr.T-153 ,,Dėl Paramos mirties atveju skyrimo iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-23, Identifikacinis kodas 2016-29376
T-322 2016-12-20 2017-01-01 /
17 Sprendimas Dėl Kuršėnų vaikų globos namuose teikiamos socialinės globos paslaugos kainos nustatymo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-27, Identifikacinis kodas 2016-29587
T-327 2016-12-20 2017-01-01 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.