Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-11-18, Identifikacinis kodas 2016-27092
T-304 2016-11-15 2017-01-01 /
2 Sprendimas Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-11-18, Identifikacinis kodas 2016-27089
T-312 2016-11-15 2016-11-19 /
3 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimo pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-11-18, Identifikacinis kodas 2016-27090
T-307 2016-11-15 2016-11-19 /
4 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-11-18, Identifikacinis kodas 2016-27091
T-306 2016-11-15 2016-11-19 /
5 Sprendimas Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-11-18, Identifikacinis kodas 2016-27093
T-303 2016-11-15 2016-11-19 /
6 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-11-18, Identifikacinis kodas 2016-27094
T-302 2016-11-15 2016-11-19 /
7 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-227 „Dėl Bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir profesinio mokymo įstaigų mokinių bei vaikų globos įstaigų auklėtinių važiavimo išlaidų kompensavimo, neatlygintino pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-11-18, Identifikacinis kodas 2016-27095
T-300 2016-11-15 2016-11-19 /
8 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neVyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-11-18, Identifikacinis kodas 2016-27096
T-299 2016-11-15 2016-11-19 /
9 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2017–2023 metams patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-11-18, Identifikacinis kodas 2016-27097
T-298 2016-11-15 2017-01-01 /
10 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T-256 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2015–2017 metų korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-11-18, Identifikacinis kodas 2016-27099
T-290 2016-11-15 2016-11-19 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.