Atspausdinta iš Teisės aktų registro.
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Įstaigos suteiktas nr. Priėmimo data Įsigaliojimo data Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-09-12, Identifikacinis kodas 2016-23506
T-259 2016-09-06 2016-09-13 /
2 Sprendimas Dėl Atleidimo nuo žemės, žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-09-12, Identifikacinis kodas 2016-23505
T-262 2016-09-06 2016-09-13 /
3 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybėje vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos pavyzdinių trišalių sutarčių patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-09-12, Identifikacinis kodas 2016-23508
T-230 2016-09-06 2016-09-13 /
4 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-09-12, Identifikacinis kodas 2016-23504
T-260 2016-09-06 2016-09-13 /
5 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-09-12, Identifikacinis kodas 2016-23507
T-245 2016-09-06 2016-10-01 /
6 Sprendimas Dėl pritarimo Šiaulių r. Kuršėnų pavenčių mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-09-12, Identifikacinis kodas 2016-23509
T-228 2016-09-06 2016-09-13 /
7 Sprendimas Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų komunalinio ūkio atliekamų darbų kainų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-09-09, Identifikacinis kodas 2016-23416
T-247 2016-09-06 2016-09-10 /
8 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų, kuriose draudžiama naudoti bepiločius orlaivius, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-09-09, Identifikacinis kodas 2016-23424
T-218 2016-09-06 2016-09-10 /
9 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-09-09, Identifikacinis kodas 2016-23422
T-226 2016-09-06 2016-09-10 /
10 Sprendimas Dėl susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto Šiaulių rajone, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo tvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-09-09, Identifikacinis kodas 2016-23421
T-229 2016-09-06 2016-09-10 /
11 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T-305 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2016–2018 metams patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-09-09, Identifikacinis kodas 2016-23418
T-244 2016-09-06 2016-09-10 /
12 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono kaimo ir kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-09-09, Identifikacinis kodas 2016-23417
T-246 2016-09-06 2017-01-01 /
13 Sprendimas Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-142 ,,Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų, mokinių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas nustatymo Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2016–2017 mokslo metais“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-09-09, Identifikacinis kodas 2016-23423
T-225 2016-09-06 2016-09-10 /
Atspausdinta iš Teisės aktų registro.